سابقه روزانه و لحظه ای معاملات امین یکم

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد امین یکم : سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سپرده گذاری بانکی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-62,562
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.9
درصد خالص خرید حقوقی
118
ارزش معاملات
312B
حجم معاملات
311M
خالص خرید حقوقی
62.5M
خرید حقوقی
113M
خرید حقیقی
200M
فروش حقیقی
262M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.6 73 123 -206 0.06
10,045
0.07
10,046
612,365 252,430 0.9 0.7 36.61 0.76 1 28.3B 28.2M 205.4K 1.5M 26.7M 26.9M -0
2 1401/07/11 0.4 47 110 -14,286 0.04
10,039
0.03
10,038
60,611 1,830,092 1.1 0.7 36.84 0.94 41 35B 34.9M 14.2M 20.9M 13.9M 28.1M -0
3 1401/07/10 0.7 47 73 -8,243 0.06
10,035
0.06
10,035
659,926 1,285,104 1.1 0.7 36.91 0.93 24 34.6B 34.5M 8.2M 18.8M 15.6M 23.8M -0
4 1401/07/09 0.7 70 107 -3,993 0.10
10,029
0.09
10,028
495,401 559,571 1.3 0.8 37.06 1.12 10 41.5B 41.4M 4M 6.2M 35.9M 39.9M -0
5 1401/07/06 0.7 52 78 3,516 0.11
10,019
0.14
10,022
11,900 167,235 1 0.7 37.04 0 -11 30.8B 30.8M -3.5M 3.2M 27.6M 24.1M -0
6 1401/07/04 0.3 42 130 -10,885 0.08
10,008
0.10
10,010
535,865 1,724,185 2 1.5 0 0 18 61.1B 61M 10.9M 26.3M 34.8M 45.7M -0
7 1401/07/02 0.2 40 181 -28,465 -1.41
10,000
-1.41
10,000
6,534,194 14,793,157 2.8 2.8 0 2.14 35 80.8B 80.8M 28.5M 35.8M 45M 73.5M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
20.1 % 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 1 1
سابقه پول داغ نماد امین یکم
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک