سابقه روزانه و لحظه ای معاملات البرز

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد البرز : فعالیتهای اصلی: ارائه خدمات مستقیم بیمه ای در رشته های زندگی و غیر زندگی ، اخذ پوشش های اتکائی از داخل و خارج از کشور، پذیرش بیمه های اتکائی از بیمه های داخلی و خارجی، سرمایه گذاری از محل سرمایه،ذخائرفنی و اندوخته های قانونی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-803
قیمت پایانی
-12
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.5
درصد خالص خرید حقوقی
146
ارزش معاملات
16.1B
حجم معاملات
100M
خالص خرید حقوقی
4.2M
خرید حقوقی
64.8M
خرید حقیقی
34.7M
فروش حقیقی
39.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.1 10 9 101 0.34
1,493
0.81
1,500
2,646 36,461 0.9 0.5 0 0 -8 1.2B 8.1M -678.8K 2.7M 5.4M 4.7M -0
2 1401/07/02 0.2 3 14 -807 -2.87
1,488
-5.22
1,452
177,350 11,636 0.8 0.5 0 0.12 69 1.1B 7.9M 5.4M 5.4M 2.5M 7.9M -0
3 1401/06/30 0.6 4 7 -186 -0.52
1,532
-1.17
1,522
20,479 58,953 0.3 0.2 18.36 0.05 35 521.2M 3.5M 1.2M 1.7M 1.7M 2.9M -0
4 1401/06/29 0.7 7 9 471 -4.41
1,540
-5.21
1,527
20,000 3,500 1.7 1.1 18.36 0.25 -19 2.5B 16.1M -3.1M 8.2M 8M 4.9M -0
5 1401/06/28 1.2 10 9 1,135 -4.45
1,611
-5.93
1,586
110,000 161,778 5.7 6.3 18.36 0.7 -16 7.2B 44.7M -7M 33.1M 11.6M 4.5M -0
6 1401/06/27 0.5 7 16 -916 -0.18
1,686
-0.53
1,680
1,003,066 100,000 1.4 2 18.36 0.2 50 1.8B 10.8M 5.4M 7.9M 2.9M 8.3M -1.4B
7 1401/06/15 0.7 8 12 -602 0.00
2,049
0.00
2,049
98,620 28,403 1.2 1.6 18.37 0.16 35 1.7B 8.5M 2.9M 5.8M 2.7M 5.7M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
4.2 % -3 -7 -11 -28 -17 -34 -9 -45 -47 1 18
سابقه پول داغ نماد البرز
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 البرز 169 0 0.47 7.6M 16.2M 60 86 7.6M 16.2M 0 1 0 16.2M -1.4B فروش گروهی 12:22:22 1401/06/27
2 البرز 208 1.22 1.42 13.4M 9.5M 1 1 110.1M 106.4M 1 0 110.1M 106.4M 3.6M خرید 11:59:06 1401/06/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک