سابقه روزانه و لحظه ای نماد افق ملت

نماد افق ملت شرکت صندوق س در سهام افق ملت در - گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و زیر گروه صندوق سرمایه گذاری در سهام - سرمایه گذاری سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
arongroups
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
افق ملت صندوق س در سهام افق ملت - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صندوق سرمایه گذاری در سهام 1 50M 1.1T 100% 50M 814B 2.6K 3.6K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
افق ملت -0.6%
220,560
-0.5%
220,780
2.8B 11B 16B 75.8B -0 -157.9M -537.2M -669.5M -4.1B 0 0 0 0 225,605 863
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
افق ملت 0 -1 -1 1 7 0 4 59 44 10 10 70 75 1400/11/05 -15 1402/02/16
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
افق ملت 216,620 200,040 199,940 199,940 161,110 130,080 226,940 226,940 226,940 257,700 257,700 257,700 5 13 14 29 60 98
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
افق ملت SMA5: 135,132 SMA10: 136,516 SMA20: 137,562 SMA50: 143,688 SMA100: 148,949 SMA200: 144,146 EMA5: 134,397 EMA10: 135,795 EMA20: 137,904 EMA50: 142,453 EMA100: 144,385 EMA200: 144,146 23 64 6 2,414 -4,729 -96 -301
K: 4
D: 11
Upper: 141,783
Middle: 137,562
Lower: 133,340
Value: -2456
Signal: -2249
Diverg.: -207
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -16.4M 61.8M -0 2.8K 0 30% 748 748 2.1K 2.8K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/07/12 1 0 0 -0.6
220,560
-0.5
220,780
25 1 0 0 0 -0 44.1K -0 2 0 0 -0 0 0 2 2
2 1402/07/10 1.3 2 1.6 1.48
221,900
1.47
221,880
180 1 0.1 0.1 0 -0 7.9M -0 358 0 0 -0 0 0 358 358
3 1402/07/09 0.7 3.4 4.9 -0.91
218,700
-0.91
218,710
335 16 0.7 0.5 0 -16.4M 53.8M -0 2.5K 0 30 748 748 0 1.7K 2.5K
پول داغ برای نماد افق ملت یافت نشد!
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده