سابقه روزانه و لحظه ای معاملات افق

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد افق : تاسیس و راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی داخل کشور می باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-9,240
قیمت پایانی
5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1
درصد خالص خرید حقوقی
454
ارزش معاملات
17.6B
حجم معاملات
3.0M
خالص خرید حقوقی
1.6M
خرید حقوقی
2.2M
خرید حقیقی
749K
فروش حقیقی
2.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.6B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/06/16 0.6 13 24 -3,383 3.63
60,460
4.82
61,150
1,290 90 5.4 5.9 10.04 0.51 36 9.3B 1.5M 559.5K 1.1M 415.5K 1M -0.9B
2 1401/06/15 0.4 6 16 -1,888 0.67
58,340
3.50
59,980
5,088 10,660 1.5 2 10.05 0.13 81 2.4B 401.1K 323.7K 342.6K 58.5K 382.2K -179.7M
3 1401/06/14 0.7 10 16 -1,206 0.24
57,950
1.37
58,600
500 685 1.2 2 10.05 0.11 64 1.9B 327.6K 208.1K 252.6K 75K 283.1K -339.9M
4 1401/06/13 0.6 8 13 -1,021 0.03
57,810
1.06
58,400
500 55,537 0.8 1.7 10.05 0.08 71 1.4B 249K 176.7K 178.6K 70.4K 247K -0
5 1401/06/12 0.4 5 11 -852 0.05
57,790
0.24
57,900
2,486 1,991 0.5 1 10.06 0.06 82 1B 180.1K 147.4K 147.4K 32.7K 180.1K -0
6 1401/06/09 0.7 9 13 -453 0.05
57,760
0.81
58,200
4,633 2,893 0.5 0.8 10.06 0.05 50 0.9B 156.6K 78.4K 87K 69.6K 148K -175.8M
7 1401/06/08 0.9 7 8 -437 0.05
57,730
1.37
58,490
250 4,693 0.3 0.3 10.06 0.04 70 628.8M 108.3K 75.8K 80.8K 27.5K 103.3K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
53 % 5 5 5 5 -2 35 41 -8 -10 1 8
سابقه پول داغ نماد افق
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 افق 6,090 4.39 0.52 15.2M 29.3M 1 1 1.8M 391.9M 1 4 349.8M 312.8M -0.9B فروش 11:45:08 1401/06/16
2 افق 6,119 4.89 0.55 14.8M 26.8M 1 4 349.8M 81.2M 1 3 349.8M 286.4M -509.3M خرید 11:39:03 1401/06/16
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک