سابقه روزانه و لحظه ای معاملات افرا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد افرا : فروش پهنای باند ، خدمات دیتاسنتر و تجارت الکترونیکی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-533
قیمت پایانی
-9
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
6.7
درصد خالص خرید حقوقی
33
ارزش معاملات
8.9B
حجم معاملات
5.0M
خالص خرید حقوقی
307.5K
خرید حقوقی
573K
خرید حقیقی
4.5M
فروش حقیقی
4.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-80.7M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1 9 9 11 1.95
17,220
1.95
17,220
578 7,000 0.3 0.6 12.03 0.56 -2 729.1M 423.5K -6.6K 10.6K 412.9K 406.3K -0
2 1401/07/02 0.9 10 12 -311 -3.32
16,890
-4.41
16,700
909 13,093 0.7 1.2 12.03 1.17 21 1.5B 877K 183.9K 232.2K 644.9K 828.8K -0
3 1401/06/30 0.9 7 8 -22 -1.96
17,470
-1.35
17,580
500 8,330 0.4 0.6 12.03 0.67 3 874M 500.2K 12.8K 128.8K 371.4K 384.2K -0
4 1401/06/29 0.6 7 11 -77 -0.39
17,820
-1.29
17,660
864 1,139 0.4 0.7 12.03 0.79 7 1.1B 597.6K 43.3K 68.6K 529K 572.3K -0
5 1401/06/28 0.9 8 9 41 0.28
17,890
0.28
17,890
16,128 6,650 0.3 0.5 12.03 0.63 -5 853.8M 477.2K -22.8K 13.9K 463.3K 440.5K -0
6 1401/06/27 0.6 9 16 -81 -2.78
17,840
-3.43
17,720
1,000 200,000 0.7 1 12.03 1.4 4 1.9B 1.1M 45.6K 46.2K 1M 1.1M -80.7M
7 1401/06/23 0.6 10 16 -94 -2.91
18,350
-3.70
18,200
7,005 22,926 0.8 1 12.03 1.46 5 2B 1.1M 51.2K 72.5K 1M 1.1M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
6.1 % -1 -4 -8 -10 -7 -29 -22 -31 -60 5 71
سابقه پول داغ نماد افرا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 افرا 1,770 -3.54 0.58 8.7M 15M 175 107 8.7M 15M 0 1 8.7M 15M -80.7M فروش گروهی 12:22:22 1401/06/27
2 افرا 1,910 1.06 0.85 10.9M 12.8M 1 22 263.6M 10M 1 0 263.6M 0 263.6M خرید 11:57:22 1401/06/21
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک