سابقه روزانه و لحظه ای معاملات اعتماد

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد اعتماد : سرمایه گذاری در اوراق بهادار مطابق با اساسنامه و امید نامه صندوق
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
139,120
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
53.3
درصد خالص خرید حقوقی
-99
ارزش معاملات
1.1T
حجم معاملات
231M
خالص خرید حقوقی
-29.2M
خرید حقوقی
113M
خرید حقیقی
117M
فروش حقیقی
88.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1 98 97 40,685 0.10
47,813
0.10
47,814
83,048 1,185,385 1.6 1.5 43.66 8.98 -22 186.8B 39.1M -8.5M 15M 24.1M 15.6M -0
2 1401/07/04 1.1 68 63 30,061 0.11
47,760
0.15
47,780
3,878,932 28,056 1.1 0.8 43.52 6.32 -24 127.6B 26.7M -6.3M 10.3M 16.4M 10.1M -0
3 1401/07/02 1 67 67 7,451 0.16
47,701
0.20
47,718
6,440,524 6,370,668 1 0.7 42.24 5.87 -6 118.8B 24.9M -1.6M 9.4M 15.5M 13.9M -0
4 1401/06/30 1.2 68 59 32,620 0.07
47,622
0.07
47,623
41,105,232 169,935 1 0.7 42.43 5.83 -28 118.3B 24.8M -6.8M 9.5M 15.4M 8.5M -0
5 1401/06/29 1.3 87 67 17,492 0.07
47,591
0.07
47,592
14,811 1,849,975 0.9 0.7 42.62 5.36 -16 108.9B 22.9M -3.7M 8.5M 14.4M 10.7M -0
6 1401/06/28 0.9 90 106 -3,253 0.07
47,560
0.07
47,560
47,170,871 150,596 1.3 1 42.69 7.35 2 153.3B 32.2M 683.9K 17.1M 15.1M 15.8M -0
7 1401/06/27 1.2 85 71 14,064 0.14
47,527
0.14
47,527
42,393,722 3,252 2.7 2.3 43.86 13.61 -5 286.3B 60.2M -3M 43.7M 16.6M 13.6M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-12.6 % 0 0 1 2 4 5 11 23 0 1 1
سابقه پول داغ نماد اعتماد
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک