سابقه روزانه و لحظه ای معاملات اسیاتک

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد اسیاتک : انجام فعالیت های مخابراتی ارتباطی اطلاعاتی انتقال داده ها بر اساس پروانه FCP تهیه وتامین نصب و طراحی و تولید راه اندازی تجهیزات شامل خطوط دیجیتالی D S L و فناوری های بیسیم WIRELESS کلیه عملیات صادرات واردات خرید و فروش تجهیزات سخت افزاری نرم افزاری مرتبط با فناوری انتقال داده
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-21,927
قیمت پایانی
-13
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
16.1
درصد خالص خرید حقوقی
177
ارزش معاملات
104B
حجم معاملات
48.4M
خالص خرید حقوقی
9.9M
خرید حقوقی
12.6M
خرید حقیقی
35.8M
فروش حقیقی
45.7M
برآیند پول داغ و گروهی
-7.2B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.3 25 19 -2,537 -4.13
20,220
-3.32
20,390
50,000 18,775 2.7 7.5 14.85 8.11 5 48.7B 24.1M 1.3M 2.7M 21.4M 22.6M -1.7B
2 1401/07/04 0 6 172 -6 -3.61
21,090
-4.98
20,790
0 10,306,143 0.1 0.1 14.85 0.19 0 1.2B 580.2K 2.9K 2.9K 577.3K 580.2K -0
3 1401/07/02 0.1 7 66 -8,669 -4.95
21,880
-5.00
21,870
0 9,753,841 0.5 0.7 15 1.55 85 10.2B 4.7M 4M 4.1M 593.4K 4.6M -2.4B
4 1401/06/30 2.1 14 6 -2,533 0.00
23,020
-0.52
22,900
13,131 195 0.3 0.4 15 0.92 40 6.4B 2.8M 1.1M 1.2M 1.6M 2.7M -459.5M
5 1401/06/29 2.6 18 7 -2,031 -1.92
23,020
-2.34
22,920
800 130 0.4 0.5 15 1.34 22 9.3B 4M 882.4K 1.1M 3M 3.8M 1.4B
6 1401/06/28 1.7 13 8 1,409 2.09
23,470
0.52
23,110
11,119 2 0.4 0.4 14.99 1.36 -15 9.6B 4.1M -600.4K 224.8K 3.9M 3.3M 639.3M
7 1401/06/27 2.2 22 10 -7,560 -0.91
22,990
0.82
23,390
500 36,500 0.7 0.7 15 2.68 40 18.8B 8.2M 3.3M 3.3M 4.9M 8.1M -4.7B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
20.4 % -8 -12 -13 4 27 32 201 201 -17 0 0
سابقه پول داغ نماد اسیاتک
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 اسیاتک 2,010 -4.69 1.39 26.5M 19M 9 1 6.2M 108M 4 9 111.1M 29.3M -1.7B فروش 12:07:52 1401/07/06
2 اسیاتک 2,015 -4.46 1.41 26.6M 18.9M 2 1 52.3M 104.7M 4 8 111.1M 29.2M -1.6B فروش 12:06:51 1401/07/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک