سابقه روزانه و لحظه ای نماد ارمغان

نماد ارمغان شرکت ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان در - گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و زیر گروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت - صندوق سرمایه گذاری سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
ارمغان ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت 1 5B 5T 100% 5B 5.1T 421.3K 320.8K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
ارمغان 0.05%
10,094
0.04%
10,093
21.2B 37.4B 64.6B 354.7B 20.2M -307M -1.6B -2.9B -14.2B 0 0 0 0 10,090 790
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
ارمغان 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1401/09/16 -1 1400/02/11
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
ارمغان 10,000 10,000 10,000 9,998 9,998 9,998 10,139 10,139 10,139 10,153 10,153 10,153 1 1 1 2 2 2
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
ارمغان SMA5: 10,078 SMA10: 10,065 SMA20: 10,065 SMA50: 10,070 SMA100: 10,077 SMA200: 10,078 EMA5: 10,077 EMA10: 10,071 EMA20: 10,066 EMA50: 10,069 EMA100: 10,074 EMA200: 10,078 51 100 19 16 18 -12 44
K: 88
D: 78
Upper: 10,151
Middle: 10,065
Lower: 9,979
Value: 1
Signal: -4
Diverg.: 5
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -844.1M 1.3B -0 1.3M 0 59% 836.6K 859K 21.9K 396K 1.2M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 1.1 8.7 8.2 0.05
10,094
0.04
10,093
194.8K 1K 0.2 0.1 0 20.2M 61.3M -0 60.7K 0 -33 -20K 0 20K 60.7K 40.7K
2 1402/01/06 0.3 27.2 91.3 0.01
10,089
0.01
10,089
185K 70K 3.6 2.6 0 -861.3M 1.2B -0 1.2M 0.02 72 853.7K 855.7K 1.9K 323.3K 1.2M
3 1402/01/05 1.1 4 3.7 0.19
10,090
0.12
10,083
95.1K 5K 0 0 0 -2.9M 14.8M -0 14.7K 0 20 2.9K 2.9K 0 11.8K 14.7K
پول داغ برای نماد ارمغان یافت نشد!
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده