سابقه روزانه و لحظه ای نماد اتکای

نماد اتکای شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در بازار دوم فرابورس گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی و زیر گروه بیمه غیرزندگی - قبول بیمه های اتکایی و اتکایی مجدد در کلیه رشته های بیمه از بازارهای داخلی و خارجی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. سرمایه گذاری از محل سرمایه، اندوخته ها، ذخایر فنی و سایر منابع مالی شرکت درچارچوب ضوابط و مقررات مصوب شورایعالی بیمه. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
اتکای بیمه اتکایی ایرانیان بازار دوم فرابورس بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی بیمه غیرزندگی 1 8B 6T 24.1% 1.9B 1.4T 1.5M 2.3M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
اتکای 0%
7,520
0%
7,420
56.7B 138.2B 371.5B 1.6T -0 -1.2B 371.7M -5.6B -5.9B 0 907 8.29 22.87 0 686
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
اتکای 2 2 -3 -19 10 18 36 -6 19 27 42 46 72 1400/05/16 -22 1402/02/16
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
اتکای 7,210 6,780 5,910 5,291 5,156 5,156 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 34 43 64 83 88 88
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
اتکای SMA5: 7,456 SMA10: 7,509 SMA20: 7,841 SMA50: 7,600 SMA100: 6,867 SMA200: 6,676 EMA5: 7,499 EMA10: 7,578 EMA20: 7,683 EMA50: 7,542 EMA100: 7,184 EMA200: 6,676 46 40 23 437 -675 -58 -51
K: 42
D: 48
Upper: 9,099
Middle: 7,841
Lower: 6,583
Value: -121
Signal: -58
Diverg.: -63
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -120.1M 2.1B -0 2.8M 0.1 12% 159.7K 164K 4.6K 2.7M 2.8M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/03/16 0 0 0 0
7,520
0
7,420
10K 20K 0 0 0 -0 0 -0 0 0 0 -0 0 0 0 0
2 1402/03/13 0.9 11.6 12.6 -0.66
7,520
-1.98
7,420
38.3K 77K 0.5 0.9 24.1 -120.1M 1B -0 1.3M 0.07 12 159.7K 164.3K 4.6K 1.1M 1.3M
3 1402/03/10 1.4 16.1 11.3 1.61
7,570
3.49
7,710
8.6K 720 0.6 0.8 24.1 -0 1.2B -0 1.5M 0.08 0 -0 0 0 1.5M 1.5M
سابقه پول داغ نماد اتکای
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 اتکای 736 -0.41 1.03 14.3M 13.9M 70 70 14.3M 13.9M 1 0 14.3M 0 1B خرید گروهی 12:16:47 1402/03/09
2 اتکای 740 -3.77 0.91 16.5M 18.2M 3 1 65.8M 197.3M 0 2 0 174.2M -348.3M فروش 12:26:29 1402/03/03
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده