سابقه روزانه و لحظه ای نماد اتکامح

نماد اتکامح شرکت ح . بیمه اتکایی امین در بازار دوم بورس گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی و زیر گروه بیمه غیرزندگی - سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
اتکامح ح . بیمه اتکایی امین بازار دوم بورس بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی بیمه غیرزندگی 1 2.3B 499.5B 32% 729.6M 159.9B 9.6M 3.4M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
اتکامح 23.16%
2,191
23.66%
2,200
0 0 0 0 131M -0 -0 -0 -0 0 0 0 31.4 0 0
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
اتکامح 23 23 23 23 13 9 18 10 -14 23 23 23 23 1401/07/27 -41 1400/09/27
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
اتکامح 1,779 1,779 1,779 1,779 1,779 1,779 2,191 2,191 2,191 2,191 2,191 3,700 23 23 23 23 23 108
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
اتکامح SMA5: 1,855 SMA10: 1,876 SMA20: 1,920 SMA50: 2,163 SMA100: 0 SMA200: 0 EMA5: 1,833 EMA10: 1,870 EMA20: 1,923 EMA50: 0 EMA100: 0 EMA200: 0 29 39 4 99 -88 -96 -177
K: 4
D: 25
Upper: 2,053
Middle: 1,920
Lower: 1,788
Value: -67
Signal: -66
Diverg.: -1
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 292.5M 10.1B -0 46.7M 0.5 -37% -1.5M 43.6M 45.1M 3.2M 1.6M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1401/09/12 0 10.1 0 23.16
2,191
23.66
2,200
0 0 37.4 41.4 0 131M 9.7B -0 44.2M 0.48 -1 -597.8K 43.6M 44.2M 597.8K 0
2 1401/09/09 0 0 0 0
1,779
-0.9
1,763
28.6K 1M 0 0 0 -0 0 -0 0 0 0 -0 0 0 0 0
3 1401/07/27 4.2 10.2 2.4 -2.68
1,779
-3.56
1,763
0 0 2.2 2 0 161.5M 454.4M -0 2.6M 0.03 -36 -0.9M 0 0.9M 2.6M 1.6M
سابقه پول داغ نماد اتکامح
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 اتکامح 306 0.16 0 59.3M 0 1 0 143.8M 0 1 0 143.8M 0 143.8M خرید 11:40:20 1400/10/05
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده