سابقه روزانه و لحظه ای معاملات آینده

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد آینده : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-554
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
192
درصد خالص خرید حقوقی
-2
ارزش معاملات
42.7B
حجم معاملات
50.7M
خالص خرید حقوقی
685.5K
خرید حقوقی
2.3M
خرید حقیقی
48.4M
فروش حقیقی
49.1M
برآیند پول داغ و گروهی
3.2B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/05 1.2 27 22 497 -2.70
8,280
-2.94
8,260
1,300 381,096 1.6 1.1 52.19 4.18 -7 7.4B 8.9M -600K 0 8.9M 8.3M 2.6B
2 1401/11/04 0.9 19 21 -50 2.28
8,510
0.48
8,360
601 7,000 1.1 0.8 50.87 2.75 1 5B 5.8M 58.5K 58.5K 5.8M 5.8M -510.7M
3 1401/11/03 1 23 23 -1,744 0.97
8,320
1.82
8,390
150,840 6,314 3.5 2.8 50.74 7.57 13 13.4B 16.1M 2.1M 2.2M 13.9M 16M 407.7M
4 1401/11/02 0.2 6 31 0 -2.94
8,240
-2.94
8,240
700 1,899,103 0.1 0.1 50.74 0.21 0 369.1M 448K -0 0 448K 448K -0
5 1401/10/20 0.8 24 30 579 -2.86
8,490
-2.97
8,480
700 399,734 2.4 1.8 50.74 173.17 -6 9.1B 10.7M -681.4K 11.8K 10.7M 10M 1.3B
6 1401/10/19 1 24 24 164 1.86
8,740
0.35
8,610
3,889 23,569 1.5 0.7 1.48 3.13 -3 5.8B 6.6M -188.1K 41.9K 6.6M 6.4M -643.8M
7 1401/10/14 0.4 11 29 0 -2.72
8,580
-2.95
8,560
700 1,598,736 0.4 0.2 50.74 1 0 1.8B 2.1M -0 0 2.1M 2.1M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
1.4 % 0 0 0 -2 26 23 -26 -34 -47 9 104
سابقه پول داغ نماد آینده
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 آینده 828 -2.7 1.31 27.5M 21.1M 2 1 50.2M 100.4M 7 1 392.2M 100.4M 2.6B فروش 12:22:18 1401/11/05
2 آینده 839 -1.41 1.31 27.9M 21.3M 2 1 50.9M 101.8M 7 1 392.2M 101.8M 2.6B فروش 12:22:03 1401/11/05
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده