سابقه روزانه و لحظه ای نماد آواپارس

نماد آواپارس شرکت بیمه اتکایی آوای پارس70% تادیه در بازار پایه زرد فرابورس گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی و زیر گروه بیمه غیرزندگی - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
آواپارس بیمه اتکایی آوای پارس70% تادیه بازار پایه زرد فرابورس بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی بیمه غیرزندگی 1 5B 874.5B 21.62% 1.1B 189.1B 47.7M 60.8M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
آواپارس 2.58%
1,749
2.99%
1,756
419.8B 525.7B 2.4T 2.9T 6.7M -4.1B -7.5B -79.3B -93.4B 0 0 0 0 0 230
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
آواپارس 0 0 -5 -7 -35 -37 -37 -37 -37 3 3 3 3 1402/01/06 -37 1401/11/05
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
آواپارس 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,881 2,708 2,792 2,792 2,792 2,792 10 59 64 64 64 64
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
آواپارس SMA5: 1,749 SMA10: 1,786 SMA20: 1,893 SMA50: 0 SMA100: 0 SMA200: 0 EMA5: 1,756 EMA10: 1,796 EMA20: 0 EMA50: 0 EMA100: 0 EMA200: 0 0 9 0 0 1,752 -78 -95
K: 22
D: 11
Upper: 2,176
Middle: 1,893
Lower: 1,610
Value: 0
Signal: 0
Diverg.: 0
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -157.4M 13.2B 114.9M 75.8M 7 8% 0.9M 1.2M 270K 74.3M 75.2M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 3.9 22.3 5.8 2.58
1,749
2.99
1,756
7.3M 30K 0.3 0.5 21.62 6.7M 3.4B -106.8M 19.5M 1.81 0 -38.1K 0 38.1K 19.5M 19.5M
2 1402/01/06 2.1 24.9 11.8 -2.68
1,705
-1.26
1,730
18.9K 75K 0.2 0.4 0 -198.1M 2.6B -0 15.2M 1.41 8 1.2M 1.2M 38.1K 13.7M 14.8M
3 1402/01/05 6 25.3 4.2 -1.35
1,752
-2.53
1,731
92.5K 15K 0.7 1.2 21.62 34M 7.2B 221.7M 41.1M 3.77 0 -194.1K 0 194.1K 41.1M 40.9M
سابقه پول داغ نماد آواپارس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 آواپارس 176 2.99 3.42 17.6M 5.1M 7 1 15.3M 106.8M 0 1 0 106.8M -106.8M فروش 09:57:21 1402/01/07
2 آواپارس 176 -1.01 5.51 22.1M 4M 1 1 100.3M 69.5M 2 0 110.8M 0 221.7M خرید 10:57:23 1402/01/05
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده