سابقه روزانه و لحظه ای معاملات آریان

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد آریان : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-22,908
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.1
درصد خالص خرید حقوقی
212
ارزش معاملات
68.6B
حجم معاملات
162M
خالص خرید حقوقی
54.6M
خرید حقوقی
76.4M
خرید حقیقی
85.7M
فروش حقیقی
140M
برآیند پول داغ و گروهی
-15.7B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.9 28 31 -1,558 -0.49
4,089
-1.19
4,060
25,511 44,910 0.3 0.6 24.6 0.1 25 6.1B 14.9M 3.8M 5.5M 9.4M 13.2M -1.9B
2 1401/11/11 1.2 24 20 -371 0.12
4,109
1.00
4,145
112,600 217,700 0.3 0.5 24.6 0.09 7 5.3B 13M 0.9M 3M 10M 10.9M -16.5M
3 1401/11/10 0.8 31 39 -6,226 -2.68
4,104
-1.78
4,142
50,000 105,930 0.7 1.3 24.6 0.23 46 13.5B 32.8M 15.2M 16.1M 16.7M 31.9M -3.9B
4 1401/11/09 0.3 24 73 -10,766 -2.92
4,217
-2.99
4,214
0 13,872,495 0.8 1.5 24.6 0.24 75 14.4B 34.2M 25.5M 29M 5.2M 30.7M -11B
5 1401/11/08 1 26 25 -4,358 -0.34
4,344
-0.18
4,351
12,000 60,000 0.4 0.7 24.61 0.12 59 7.4B 17.1M 10M 11.3M 5.7M 15.8M -748.3M
6 1401/11/05 0.6 13 22 -782 -0.37
4,359
-1.49
4,310
30,000 32,930 0.4 0.6 24.61 0.13 9 8.5B 19.4M 1.8M 6M 13.5M 15.3M 109M
7 1401/11/04 0.9 25 28 1,153 0.60
4,375
2.32
4,450
13,857 110,274 0.7 0.7 24.61 0.21 -9 13.5B 30.8M -2.6M 5.5M 25.2M 22.6M 1.8B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
33.7 % -6 -6 -11 -9 -11 -5 -23 -14 -71 16 18
سابقه پول داغ نماد آریان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 آریان 409 -0.46 0.81 27.2M 33.5M 1 3 159.8M 53.3M 1 4 25.1M 37.1M -1.9B خرید 11:39:32 1401/11/12
2 آریان 406 -1.19 0.65 23.5M 36.3M 4 1 6.9M 107M 0 4 23.4M 37.1M -2.1B فروش 10:36:33 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده