سابقه روزانه و لحظه ای معاملات آریا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد آریا : موضوع شرکت مشخصاً عبارت است از طراحی، توسعه، تأمین سرمایه، ساخت، تملک و بهره‌ برداری و نگهداری واحدهای تولید محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس واقع در بندر عسلویه و بازاریابی، فروش و پخش این محصولات در بازارهای داخلی و بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه است.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-15,076
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.8
درصد خالص خرید حقوقی
240
ارزش معاملات
43.1B
حجم معاملات
6.4M
خالص خرید حقوقی
2.2M
خرید حقوقی
3.4M
خرید حقیقی
3.0M
فروش حقیقی
5.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-5.5B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.8 5 7 -2,632 0.15
66,900
-0.07
66,750
2,413 73 1.9 1.8 5.82 0.2 25 10.7B 1.6M 393.4K 1.1M 487.3K 880.6K -1.4B
2 1401/07/02 0.7 5 8 -2,575 -0.96
66,800
-3.93
64,800
326 6,000 1.5 1.6 5.82 0.15 33 7.8B 1.2M 385.4K 499.5K 677.1K 1.1M -0.9B
3 1401/06/30 0.8 5 6 -742 -0.15
67,450
-0.52
67,200
1,278 258 0.9 1 5.82 0.09 15 4.9B 733.1K 110K 363K 370.2K 480.2K -0
4 1401/06/29 0.4 4 9 -3,943 -0.52
67,550
0.07
67,950
5,220 71 1.1 1.3 5.82 0.12 61 6.4B 1M 583.7K 583.7K 371.3K 1M -1B
5 1401/06/28 0.5 5 10 -3,144 -0.37
67,900
-1.03
67,450
2,441 7,189 1 1.2 5.82 0.11 51 6.2B 0.9M 463K 463.2K 451.7K 0.9M -722.2M
6 1401/06/27 0.9 5 5 -1,475 -0.07
68,150
-0.37
67,950
6,248 1,297 0.6 0.7 5.9 0.08 34 4.3B 630.4K 216.4K 297.4K 333K 549.4K -1.6B
7 1401/06/23 1.4 5 4 -566 0.07
68,200
0.22
68,300
13,725 1,850 0.4 0.4 5.9 0.05 21 2.7B 399.1K 83K 113.2K 285.9K 368.9K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
34.9 % -1 -1 -2 -6 -3 -14 -14 -37 -46 1 1
سابقه پول داغ نماد آریا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 آریا 6,675 -0.07 0.77 5.5M 7.2M 1 1 59.4M 106.1M 1 5 112.9M 166.2M -1.4B فروش 12:48:29 1401/07/04
2 آریا 6,720 0.6 0.77 5.5M 7.2M 1 1 112.9M 17.8M 1 4 112.9M 173.7M -1.3B خرید 12:27:19 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک