سابقه روزانه و لحظه ای نماد آرمان

نماد آرمان شرکت بیمه آرمان در بازار پایه زرد فرابورس گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی و زیر گروه فعالیتهای مالی و اجرائی - 1-انجام عملیات بیمه ای براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ا اعلام می کند 2-تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل و یا خارج از کشور دررابطه با بیمه نامه های صادره در چهارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ا 3-سرمایه گذاری از محل سرمایه ،ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چهارچوب ضوابط مصوب شورایعالی بیمه. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
آرمان بیمه آرمان بازار پایه زرد فرابورس بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی فعالیتهای مالی و اجرائی 3.1M 3B 1.9T 11.85% 355.5M 225.7B 493.2K 2M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
آرمان -0.94%
6,350
-2.96%
6,220
15.5B 62.6B 258.3B 865.4B -389.1M -1B -2.5B -11.6B -9.6B 0 109 58.26 0 0 728
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
آرمان -2 -2 -2 1 23 50 74 102 -15 50 77 102 108 1400/12/28 -25 1399/11/08
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
آرمان 6,310 5,170 4,239 3,581 3,295 3,145 6,510 6,510 6,510 6,510 6,510 6,510 3 26 54 82 98 107
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
آرمان SMA5: 6,326 SMA10: 6,365 SMA20: 6,339 SMA50: 5,737 SMA100: 4,830 SMA200: 4,234 EMA5: 6,304 EMA10: 6,331 EMA20: 6,219 EMA50: 5,717 EMA100: 5,129 EMA200: 4,234 54 71 55 202 442 -100 -56
K: 0
D: 13
Upper: 6,588
Middle: 6,339
Lower: 6,090
Value: 189
Signal: 251
Diverg.: -62
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -0.9B 1.4B -0 2.3M 0.6 176% 1.5M 1.5M 795K 2.3M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 0.3 11.8 35.6 -0.94
6,350
-2.96
6,220
0 168.6K 0.5 3.4 11.85 -389.1M 641M -0 1M 0.29 59 612.8K 612.8K 0 417.2K 1M
2 1402/01/08 0.2 10.4 56.6 -0.93
6,410
-2.94
6,280
0 607.9K 0.5 5.9 11.85 -512.8M 680M -0 1.1M 0.3 74 800K 800K 0 281.5K 1.1M
3 1402/01/07 0.9 6.1 7.1 -0.15
6,470
-2.01
6,350
10K 700 0.1 0.2 11.85 -46.9M 107.6M -0 168.9K 0.05 43 72.4K 72.4K 0 96.4K 168.9K
سابقه پول داغ نماد آرمان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 آرمان 649 0.93 0.26 19.6M 75.8M 0 1 0 129.8M 0 5 0 129.6M -648M فروش 12:22:35 1401/12/21
2 آرمان 647 0.62 0.52 28M 53.9M 0 1 0 129.4M 0 4 0 129.6M -518.2M فروش 11:50:46 1401/12/21
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده