سابقه روزانه و لحظه ای نماد آرمان

نماد آرمان شرکت بیمه آرمان در بازار پایه زرد فرابورس گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی و زیر گروه فعالیتهای مالی و اجرائی - 1-انجام عملیات بیمه ای براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ا اعلام می کند 2-تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل و یا خارج از کشور دررابطه با بیمه نامه های صادره در چهارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ا 3-سرمایه گذاری از محل سرمایه ،ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چهارچوب ضوابط مصوب شورایعالی بیمه. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
arongroups
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
آرمان بیمه آرمان بازار پایه زرد فرابورس بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی فعالیتهای مالی و اجرائی 3.1M 3B 2T 11.61% 348.3M 226.7B 0.9M 344.8K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
آرمان 0%
6,510
-0.15%
6,500
30.6B 36.5B 44.5B 101.6B -65.1M 409.9M 259.1M -359.3M -3.8B 0 54 120.56 0 0 850
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
آرمان 0 0 -1 -2 -4 -10 3 79 14 1 4 82 113 1400/12/28 -23 1399/11/08
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
آرمان 6,460 6,460 6,460 6,230 4,363 3,581 6,620 6,760 7,210 7,420 7,420 7,420 2 5 12 19 70 107
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
آرمان SMA5: 6,414 SMA10: 6,402 SMA20: 6,425 SMA50: 6,652 SMA100: 6,623 SMA200: 5,727 EMA5: 6,421 EMA10: 6,414 EMA20: 6,450 EMA50: 6,545 EMA100: 6,370 EMA200: 5,727 52 79 44 138 -125 -31 -8
K: 69
D: 34
Upper: 6,528
Middle: 6,425
Lower: 6,321
Value: -55
Signal: -71
Diverg.: 15
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -73.4M 2.5B -0 3.8M 1.1 13% 112.8K 3.8M 3.7M 18.6K 131K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/07/09 0.2 1.5 7.6 0
6,510
-0.15
6,500
125.4K 27.8K 2.6 1 11.61 -65.1M 522.7M -0 804.8K 0.23 12 100K 800K 700K 4.8K 104.8K
2 1402/07/08 1.5 4.4 2.9 0
6,510
-2.76
6,330
85K 20K 1.7 0.7 11.61 -0 334.3M -0 513.8K 0.15 0 -0 500K 500K 13.8K 13.8K
3 1402/07/05 0 0 2.1 -0.92
6,460
-1.07
6,450
8K 85K 13.6 8.3 11.61 -8.3M 1.6B -0 2.5M 0.72 1 12.8K 2.5M 2.5M 0 12.8K
سابقه پول داغ نماد آرمان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 آرمان 662 -2.93 0.09 5.4M 59.8M 0 1 0 132.4M 0 1 0 132.4M -132.4M فروش 10:52:34 1402/04/26
2 آرمان 736 1.8 1.05 21.7M 20.6M 3 1 47.9M 143.6M 0 2 0 143.6M -287.3M فروش 12:12:47 1402/04/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده