سابقه روزانه و لحظه ای نماد آبادا

نماد آبادا شرکت تولید نیروی برق آبادان در بازار دوم بورس گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم و زیر گروه تولید انتقال و توزیع نیروی برق - تولید انرژی نیروی برق سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
آبادا تولید نیروی برق آبادان بازار دوم بورس عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم تولید انتقال و توزیع نیروی برق 1.3M 2.5B 3.1T 9.41% 235.3M 291.5B 4.5M 4M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
آبادا 1.72%
12,390
2.05%
12,430
267.7B 432.1B 885B 2T -1.3B -1.4B 1B 5.8B 9.2B 11.86 10 1239 7.3 0 548
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
آبادا 7 7 15 14 13 22 38 11 -4 27 51 51 59 1400/03/03 -59 1399/06/10
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
آبادا 10,520 9,770 9,770 8,190 8,190 8,190 12,390 12,390 12,390 12,390 12,390 13,479 18 27 27 51 51 65
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
آبادا SMA5: 11,914 SMA10: 11,334 SMA20: 11,044 SMA50: 10,838 SMA100: 10,017 SMA200: 10,018 EMA5: 11,954 EMA10: 11,579 EMA20: 11,209 EMA50: 10,690 EMA100: 10,404 EMA200: 10,018 74 80 23 472 1,240 -4 205
K: 96
D: 97
Upper: 12,220
Middle: 11,044
Lower: 9,868
Value: 395
Signal: 227
Diverg.: 168
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -1.3B 17.1B 265.4M 14.1M 6 20% 1M 1.1M 33.1K 13.0M 14.0M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 4.2 8.3 2 1.72
12,390
2.05
12,430
170.9K 13.4K 1.4 1.3 9.41 -1.3B 6.5B 122.4M 5.3M 2.24 20 1.1M 1.1M 0 4.2M 5.3M
2 1402/01/08 4.1 13.1 3.2 5.27
12,180
6.74
12,350
28.9K 7.7K 1.6 1.7 9.41 20.2M 6.8B 260.8M 5.6M 2.38 0 -16.6K 0 16.6K 5.6M 5.6M
3 1402/01/05 5.6 12.3 2.2 1.76
11,570
1.32
11,520
2.6K 4.4K 0.9 1 9.4 14.8M 3.7B -117.9M 3.2M 1.37 0 -12.8K 3.8K 16.6K 3.2M 3.2M
سابقه پول داغ نماد آبادا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 آبادا 1,246 2.3 4.23 8.3M 2M 1 6 122.4M 20.4M 1 0 122.4M 0 122.4M خرید 12:26:50 1402/01/09
2 آبادا 1,194 3.2 3.32 12.2M 3.7M 1 65 260.8M 4M 1 0 260.8M 0 260.8M خرید 10:39:51 1402/01/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده