سابقه روزانه و لحظه ای معاملات آبادا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد آبادا : تولید انرژی نیروی برق
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
122
قیمت پایانی
5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
6.2
درصد خالص خرید حقوقی
-35
ارزش معاملات
13.4B
حجم معاملات
14.3M
خالص خرید حقوقی
-135.1K
خرید حقوقی
505K
خرید حقیقی
13.8M
فروش حقیقی
13.6M
برآیند پول داغ و گروهی
-320.2M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 11.9 5 0 -7 0.11
9,300
0.65
9,350
2,572 314 0.2 0.1 0 0.12 3 250.6M 267.3K 7.2K 7.4K 260K 267.2K -0
2 1401/09/07 12.3 11 1 380 -0.64
9,290
-0.43
9,310
9,912 48 0.6 0.3 9.25 0.36 -49 765.8M 829.2K -408.7K 0 829.2K 420.5K -0
3 1401/09/02 4.1 7 2 -137 -1.48
9,350
-2.00
9,300
1,911 48 1.4 0.8 9.25 0.79 8 1.7B 1.8M 146.6K 156.7K 1.7M 1.8M -0
4 1401/09/01 5.1 7 1 -20 0.00
9,490
0.21
9,510
1,172 1,329 1 0.6 9.25 0.58 2 1.3B 1.3M 20.6K 90K 1.3M 1.3M -0
5 1401/08/30 3.7 7 2 30 -0.63
9,490
-1.57
9,400
3,651 23,650 1.4 0.9 9.25 0.74 -2 1.6B 1.7M -31.5K 120K 1.6M 1.6M -0
6 1401/08/29 3 10 3 -114 4.71
9,550
4.93
9,570
1,856 48 3.7 3.1 9.25 1.79 3 4B 4.1M 119.9K 120K 4M 4.1M -53.9M
7 1401/08/28 4 14 4 -10 2.82
9,120
4.96
9,310
1,077,524 846 4.4 6.5 9.25 1.8 0 3.8B 4.2M 10.8K 10.8K 4.2M 4.2M -266.2M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-0.9 % 0 -2 5 13 4 -5 -23 -13 -36 1 25
سابقه پول داغ نماد آبادا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 آبادا 957 4.93 3.85 9.1M 2.4M 3 1 67.3M 202M 1 1 148M 202M -53.9M فروش 11:06:50 1401/08/29
2 آبادا 956 4.82 3.83 7.9M 2.1M 1 113 148M 1.3M 1 0 148M 0 148M خرید 10:57:03 1401/08/29
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد