1402-01-07 12:31:07 ��������
تعداد حجم قیمت فروش قیمت خرید حجم تعداد
1 42,300 3,303 3,299 30,200 1
2 32,939 3,304 3,289 119,479 1
6 755,365 3,305 3,285 16,150 2
2 26,600 3,306 3,284 81,292 3
3 23,466 3,310 3,281 62,983 2
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده