پیام های ناظر بازار بورس تهران

عضویت در کانال تلگرام پیام ناظر بازار بورس تهران SupervisorMessage@

# نماد موضوع تاریخ متن پیام
1 عدم تایید معاملات در برخی نمادهای معاملاتی 1400/5/13 17:54 به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 در نمادهای معاملاتی (تملی8021)، (تملی8031)، (تملی7041)، (تملی7101) ، (تملی8041)، (تملی تملی7061)، (تملی8051)، (تملی7031)، (شرق14001)، (شلرد021)، (اراد821)، مورد تأیید قرار نگرفت. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
2 هامید توقف نماد معاملاتی اختیار فروش تبعی (هامید1041) 1400/5/13 14:39 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت توسعه و عمران امید (هامید1041) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد ثامید متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
3 هامید توقف نماد معاملاتی اختیار فروش تبعی (هامید1121) 1400/5/13 14:39 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت توسعه و عمران امید (هامید1121) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد ثامید متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
4 ثامید توقف نماد (ثامید1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/5/13 14:38 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت توسعه و عمران امید (ثامید1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
5 وگردش توقف نماد (وگردش1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/5/13 14:15 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (وگردش1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت بانک گردشگری متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارفرابورس ایران
6 واتی توقف نماد (واتی1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/5/13 13:46 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند (واتی1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
7 قجام توقف نماد (قجام1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/5/13 13:34 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (قجام1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌ متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارفرابورس ایران
8 وفتخار تعیین کارگزار ناظر در نماد معاملاتی (وفتخار1) 1400/5/13 13:19 به اطلاع می رساند؛ با توجه به درج نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام در تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران (وفتخار1)، خواهشمند است سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام (ذوفتخار) نسبت به تعیین کارگزار ناظر اقدام نمایند. لازم به ذکر است ارسال سفارش خرید صرفا توسط معامله گران ایستگاه های معاملاتی (نامک) در گشایش نماد مذکور مجاز می باشد و امکان ارسال سفارش خرید از طریق دسترسی برخط و برخط گروهی فراهم نمی باشد. همچنین ضروری است، سرمایه گذاران محترم به گزارش ارزش گذاری شرکت مذکور، بارگذاری شده در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران (بخش پذیرش، بیانیه نقل و انتقال شرکتهای درج شده) توجه فرمایند. تاریخ گشایش نماد معاملاتی متعاقبا اعلام خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
9 وامین تعیین کارگزار ناظر در نماد معاملاتی (وامین1) 1400/5/13 13:18 به اطلاع می رساند؛ با توجه به درج نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس ایران (وامین1)، خواهشمند است سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (ذوامین) نسبت به تعیین کارگزار ناظر اقدام نمایند. لازم به ذکر است در گشایش نماد مذکور، ارسال سفارش خرید صرفا توسط معامله گران ایستگاه های معاملاتی (نامک) مجاز می باشد و امکان ارسال سفارش خرید از طریق دسترسی برخط و برخط گروهی فراهم نمی باشد. تاریخ گشایش نماد معاملاتی متعاقبا اعلام خواهد شد.همچنین ضروری است، سرمایه گذاران محترم به گزارش ارزش گذاری شرکت مذکور، بارگذاری شده در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران (بخش پذیرش، بیانیه نقل و انتقال شرکتهای درج شده) توجه فرمایند. تاریخ گشایش نماد معاملاتی متعاقبا اعلام خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
10 ویسا تعیین کارگزار ناظر در نماد معاملاتی (ویسا1) 1400/5/13 13:18 به اطلاع می رساند؛ با توجه به درج نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا در تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران (ویسا1)، خواهشمند است سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا (ذویسات) نسبت به تعیین کارگزار ناظر اقدام نمایند. لازم به ذکر است ارسال سفارش خرید صرفا توسط معامله گران ایستگاه های معاملاتی (نامک) در گشایش نماد مذکور مجاز می باشد و امکان ارسال سفارش خرید از طریق دسترسی برخط و برخط گروهی فراهم نمی باشد. همچنین ضروری است، سرمایه گذاران محترم به گزارش ارزش گذاری شرکت مذکور، واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران (بخش پذیرش، بیانیه نقل و انتقال شرکتهای درج شده) توجه فرمایند. تاریخ گشایش نماد معاملاتی متعاقبا اعلام خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
11 قجام توقف نماد (قجام1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1400/5/13 12:44 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (قجام1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌ متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
12 وشهر توقف نماد (وشهر1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/5/13 12:34 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (وشهر1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت بانک شهر متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارفرابورس ایران
13 خدیزل توقف نماد (خدیزل1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1400/5/13 12:27 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (خدیزل1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت بهمن دیزل متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
14 غپآذر تغییر وضعیت نماد (غپآذر1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد 1400/5/13 12:23 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد، تا پایان جلسه معاملاتی امروز در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد. ضروری است سرمایه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روی تارنمای کدال و سایر عوامل موثر بر قیمت سهم را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. بدیهی است انجام معاملات در نماد (غپآذر1) از ابتدای جلسه معاملاتی بعد در دامنه نوسان روزانه قیمت آغاز می شود. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
15 ورازی بازگشایی نماد معاملاتی (ورازی1) 1400/5/13 11:32 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه رازی (ورازی1)، پس ازافشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام و پس از ارایه اطلاعات منجر به تعلیق در قالب افشای اطلاعات تغییر در مفاد هرنوع اطلاعیه که قبلا منتشر شده است، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می‌شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
16 شپلی بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (شپلی1) 1400/5/13 11:32 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پلی اکریل ایران (شپلی1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم و عمومی فوق العاده نوبت دوم صاحبان سهام ، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
17 غگیلا بازگشایی نماد معاملاتی (غگیلا1) 1400/5/13 11:13 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا1) پس از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
18 وسکاب توقف نماد (وسکاب1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف 1400/5/13 11:12 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
19 کهرام توقف نماد معاملاتی (کهرام1) 1400/5/13 11:04 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت تولیدی گرانیت بهسرام (کهرام1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ 1400/05/17 در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 متوقف می شود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
20 وپخشح بازگشایی نماد معاملاتی (وپخشح) 1400/5/13 10:56 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی حق تقدم شرکت داروپخش(وپخشح) با توجه به اعلام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
21 چکارن دیرانح توقف نمادهای معاملاتی (چکارن)،(دیرانح) 1400/5/13 10:51 به اطلاع میرساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های کارتن ایران(چکارن)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی،حق تقدم شرکت ایران دارو(دیرانح)با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی، متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
22 پارند اطلاعیه توقف نماد معاملاتی صندوق پارند پایدار سپهر (پارند) 1400/5/13 10:50 به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 122/85958 مورخ 1400/04/16، مدیر صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر (پارند) در نظر دارد پس از تقسیم سود دوره یکماهه منتهی به 1400/05/15، به میزان مابه التفاوت خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری تا ارزش مبنا (10،000 ریال)، واحدهای سرمایه گذاری جدید به سرمایه گذارانی که در انتهای روز معاملاتی چهارشنبه مورخ 1400/05/13 دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور بوده اند، تخصیص داده و پس از آن خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری صندوق معادل ارزش مبنا میگردد. لذا نماد صندوق پارند پایدار سپهر (پارند) از انتهای جلسه معاملاتی روز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 تا تکمیل فرایند مذکور متوقف خواهد شد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
23 شپلی بازگشایی نماد معاملاتی (شپلی1) 1400/5/13 10:44 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پلی اکریل ایران (شپلی1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم و عمومی فوق العاده نوبت دوم صاحبان سهام ، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
24 وپاسار بازگشایی نماد معاملاتی(وپاسار) 1400/5/13 10:32 به اطلاع میرساند؛ نماد معاملاتی شرکت بانک پاسارگاد(وپاسار) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله میباشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
25 فاسمین توقف نماد (فاسمین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف 1400/5/13 10:29 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت کالسیمین‌ (فاسمین1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
26 قجام توقف نماد (قجام1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1400/5/13 10:28 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (قجام1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌ متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
27 واتی توقف نماد (واتی1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/5/13 10:18 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند (واتی1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
28 فولای بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (فولای1) 1400/5/13 10:13 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای1) پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده صاحبان سهام و تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه و اعمال تصمیمات مذکور در سامانه معاملات و همچنین تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهار شنبه مورخ 1400/05/13 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
29 تسه پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی (تسه98051) 1400/5/13 10:00 به اطلاع می‌رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1398/05/15 در نماد معاملاتی (تسه98051) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 1400/05/15 به اتمام می‌رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 متوقف می‌شود. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتباراوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1398/05/15 در نماد معاملاتی (تسه98051) جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 400/06/15 می‌باشد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
30 صایند پرداخت سود در نماد معاملاتی (صایند1) 1400/5/13 09:59 به اطلاع می‌رساند؛ سود نقدی ماهانه صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن (صایند1) به ارزش 228 ریال به ازای هر واحد از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور پرداخت شد. لازم به ذکر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور (صایند1) به ارزش اسمی کاهش یافته است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به وب سایت رسمی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن مراجعه فرمایید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
31 لکما بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (لکما1) 1400/5/13 09:53 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (لکما1)، پس از برگزاری مجامع عمومی نوبت دوم فوق العاده و عادی سالیانه صاحبان سهام و افشای با اهمیت گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
32 تبرک بازگشایی نماد معاملاتی (تبرک1) 1400/5/13 09:47 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
33 شسم فجوش وسین آبین بازگشایی مرتبه دوم نمادهای معاملاتی (شسم1)،(فجوش1)،(وسین1)و(آبین1) 1400/5/13 09:44 به اطلاع می‌رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت تولید سموم علف کش (شسم1)، شرکت جوش و اکسیژن ایران (فجوش1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و نمادهای معاملاتی شرکت بیمه سینا (وسین1) و شرکت کشت و صنعت آب شیرین (آبین1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 آماده انجام معامله می‌باشند. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، انجام معاملات در نمادهای مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
34 باران توقف نماد معاملاتی (باران1) به منظور تادیه 1400/5/13 09:42 به اطلاع می رساند، پیرو اطلاعیه منتشر شده در سایت کدال، نماد معاملاتی شرکت بیمه زندگی باران 50% تادیه(باران1)، به منظور تادیه مبلغ باقی مانده هر سهم، امروز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 متوقف می شود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
35 اخزا سررسید اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا7131) و توقف نماد معاملاتی مذکور 1400/5/13 09:41 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا7131)، به منظور پرداخت مبالغ اسمی این اوراق، در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 متوقف می‌گردد. همچنین پیرو تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت محترم مبنی بر پرداخت به موقع مبالغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا7131) و لزوم برنامه ریزی به منظور تسویه این اوراق در سرررسید مزبور، کلیه دارندگان این اوراق اعم از خریداران، پیمانکاران و دارندگان اسناد خزانه اسلامی، می‌بایست نسبت به اعلام شماره حساب بانکی خود به یکی از کارگزاری های عضو فرابورس ایران اقدام نموده باشند. مبلغ اسمی این اسناد خزانه اسلامی در سررسید مربوطه، صرفا به حساب بانکی معرفی شده دارندگان این اسناد که در سامانه تسویه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه، ثبت شده باشد واریز خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
36 اوان بازگشایی نماد معاملاتی (اوان1) 1400/5/13 09:37 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مبین وان کیش (اوان1)، پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می‌شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی قبل از برگزاری حراج ناپیوسته امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
37 بنو بازگشایی نماد معاملاتی (بنو1) 1400/5/13 09:37 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه تجارت نو (بنو1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف،از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
38 اخزا سررسید اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا8061) و توقف نماد معاملاتی مذکور 1400/5/13 09:31 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا8061)، به منظور پرداخت مبالغ اسمی این اوراق، در پایان معاملات روز شنبه مورخ 1400/05/16 متوقف می‌گردد. همچنین پیرو تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت محترم مبنی بر پرداخت به موقع مبالغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا8061) و لزوم برنامه ریزی به منظور تسویه این اوراق در سرررسید مزبور، کلیه دارندگان این اوراق اعم از خریداران، پیمانکاران و دارندگان اسناد خزانه اسلامی، می‌بایست نسبت به اعلام شماره حساب بانکی خود به یکی از کارگزاری های عضو فرابورس ایران اقدام نموده باشند. مبلغ اسمی این اسناد خزانه اسلامی در سررسید مربوطه، صرفا به حساب بانکی معرفی شده دارندگان این اسناد که در سامانه تسویه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه، ثبت شده باشد واریز خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
39 فولای بازگشایی نماد معاملاتی (فولای1) 1400/5/13 09:25 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای1) پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده صاحبان سهام و تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه و اعمال تصمیمات مذکور در سامانه معاملات و همچنین تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهار شنبه مورخ 1400/05/13 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی میشود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
40 مانی ادامه پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مانی(مانی) 1400/5/13 09:22 به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت مانی(مانی) تا روز یکشنبه مورخ 17/05/1400 ادامه می یابد. سایر مشخصات به شرح زیر می باشد: نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت، تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی: 198،000،000 واحد، مبلغ اسمی هر واحد: 10,000 ریال، روش پذیره نویسی: عرضه به قیمت ثابت (10،000 ریال) مؤسسین: شرکت سبدگردان مانی و شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان، متولی: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، مدیر صندوق: شرکت سبدگردان مانی، کارگزار عامل پذیره نویسی: شرکت کارگزاری آرمون بورس، بازارگردان: صندوق اختصاصی بازارگردانی مهرگان، کارگزار بازارگردان: شرکت کارگزاری آرمون بورس، شرایط بازارگردانی: - دامنه مظنه: حداکثر 1 درصد - حداقل سفارش انباشته: 100،000 واحد - حداقل معاملات روزانه: 1،000،000 واحد شرایط خرید اورا قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی/حقوقی: 1 واحد - حداکثر تعداد واحدهای قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی/حقوقی: نا محدود - محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید: 000ر100 واحد - واحد پایه هر سفارش: 1 نحوه تسویه و پایاپای معاملات: T+1 کارمزد پذیره نویسی:کلیه خریداران طی دوره پذیره نویسی می بایستی(علاوه بر مبلغ اسمی که توسط خریدار پرداخت می شود) مبالغ کارمزد ذکر شده در اطلاعیه پذیره نویسی راپرداخت نمایند. سرمایه گذاران محترم می توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه شماره 92760/181 مورخ 09/05/1400 منتشره در سایت رسمی شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه نمایند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
41 خکرمان عدم تایید معاملات و بازگشایی نماد معاملاتی (خکرمان1) 1400/5/13 09:21 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان1) پس از عدم تایید معاملات و حذف سفارشات و اصلاح دامنه نوسان، از طریق انجام حراج پیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 15 دقیقه‌ای امروز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 آماده انجام معامله می باشد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
42 ددام دپارس بازگشایی نمادهای معاملاتی (ددام)،(دپارس) 1400/5/13 09:10 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های داروسازی زاگرس فارمد پارس(ددام)،پارس دارو(دپارس) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
43 پارند اطلاعیه توقف نماد معاملاتی صندوق پارند پایدار سپهر (پارند) 1400/5/13 09:09 به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 122/85958 مورخ 1400/04/16، مدیر صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر (پارند) در نظر دارد پس از تقسیم سود دوره یکماهه منتهی به 1400/05/15، به میزان مابه التفاوت خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری تا ارزش مبنا (10،000 ریال)، واحدهای سرمایه گذاری جدید به سرمایه گذارانی که در انتهای روز معاملاتی چهارشنبه مورخ 1400/05/13 دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور بوده اند، تخصیص داده و پس از آن خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری صندوق معادل ارزش مبنا میگردد. لذا نماد صندوق پارند پایدار سپهر (پارند) از انتهای جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 تا تکمیل فرایند مذکور متوقف خواهد شد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
44 خکار دسبحان بازگشایی نمادهای معاملاتی (خکار)،(دسبحان) 1400/5/13 09:05 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های ایرکا پارت صنعت (خکار)،سبحان دارو(دسبحان) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
45 فاسمین توقف نماد (فاسمین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/5/13 09:03 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت کالسیمین‌ (فاسمین1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
46 سپید اطلاعیه مهم در خصوص نماد معاملاتی (سپید) 1400/5/13 08:37 به اطلاع می رساند، حداکثر حجم سفارش خرید وارد شده به سامانه معاملات در نماد معاملاتی شرکت سپید ماکیان(سپید)از هر کد معاملاتی حداکثر صد هزار سهم می باشدو در صورت عدم رعایت این موضوع کلیه سفارشات وارد شده از آن کد معاملاتی ،از سامانه معاملات حذف و یا در صورت انجام معامله، معاملات انجام شده تایید نخواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
47 هپارس توقف نماد معاملاتی اختیار فروش تبعی (هپارس1021) 1400/5/13 08:31 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت پتروشیمی پارس (هپارس1021) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد پارس متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
48 پارس تعلیق نماد معاملاتی (پارس1) 1400/5/13 08:31 به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی پارس (پارس1) حداکثر تا تاریخ 1400/05/26 تعلیق شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
49 دپارس توقف نماد (دپارس1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/5/13 08:22 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت پارس‌ دارو (دپارس1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
50 معاملات بورس انرژی ایران - بازار مصرف‌کنندگان بزرگ برق و عمده‌فروشی 1400/5/13 08:07 1$$بدین‌وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می‌رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 1400/05/17، 1400/05/18 و 1400/05/19 در بازارهای مصرف‌کنندگان بزرگ برق (بازار خرده‌فروشی برق) و عمده‌فروشی متوقف شده و فرایند تحویل آن آغاز می‌گردد. ضمناً نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 1400/06/12 در بازارهای مصرف‌کنندگان بزرگ برق (بازار خرده‌فروشی برق) و عمده‌فروشی گشایش می‌یابند. مدیریت عملیات بازار
51 زنجان آغاز بازارگردانی در نماد معاملاتی (زنجان1) 1400/5/13 08:06 به اطلاع می‌رساند؛ براساس اطلاعیه ‌شماره 2919/الف/00 مورخ 1400/05/11 این شرکت، بازارگردانی سهام شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان (زنجان1) با دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار‌ پایه فرابورس ایران و با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج از امروز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 در بازار پایه فرابورس ایران آغاز می گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به اطلاعیه‌ مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
52 محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی 1400/5/13 08:06 به اطلاع می رساند؛ موارد ذیل در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اعلام می‌گردد:1) اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد.2) محدودیت حجمی هر سفارش خرید(حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد 280 ورقه تعیین گردیده است.متقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند به اطلاعیه‌ شماره 10196/ن/96 مورخ 1396/11/16 و اطلاعیه شماره 2553/الف/99 مورخ 1399/12/10 این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران مراجعه نمایند. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
53 محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن 1400/5/13 08:05 به اطلاع می رساند؛ پیرو مصوبات شورای محترم پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعلام می‌گردد: 1-محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت 4 ماه خواهد بود. 2-محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط 4ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه9805، تسه9806، تسه9807 و تسه9808 مشمول محدودیت مذکور نمی باشند. 3-در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر 280 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی می باشد. 4- متقاضیان خرید می بایست محدودیت های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش منجرین شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
54 شساخت تعلیق نماد معاملاتی (شساخت1) 1400/5/13 08:00 به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به استناد بند 7 ماده 13 مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، نماد معاملاتی (شساخت1) بنا به تشخیص شرکت فرابورس ایران حداکثر تا تاریخ 1400/05/25 تعلیق شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
55 بنو توقف نماد (بنو1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1400/5/13 08:00 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (بنو1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت بیمه تجارت نو متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
56 ددام توقف نماد (ددام1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/5/13 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (ددام1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
57 اخزا سررسید اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا8061) و توقف نماد معاملاتی مذکور 1400/5/12 18:27 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا8061)، به منظور پرداخت مبالغ اسمی این اوراق، در پایان معاملات روز شنبه مورخ 1400/05/16 متوقف می‌گردد. همچنین پیرو تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت محترم مبنی بر پرداخت به موقع مبالغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا8061) و لزوم برنامه ریزی به منظور تسویه این اوراق در سرررسید مزبور، کلیه دارندگان این اوراق اعم از خریداران، پیمانکاران و دارندگان اسناد خزانه اسلامی، می‌بایست نسبت به اعلام شماره حساب بانکی خود به یکی از کارگزاری های عضو فرابورس ایران اقدام نموده باشند. مبلغ اسمی این اسناد خزانه اسلامی در سررسید مربوطه، صرفا به حساب بانکی معرفی شده دارندگان این اسناد که در سامانه تسویه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه، ثبت شده باشد واریز خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
58 اخزا اصلاحیه-سررسید (اخزا7131) و توقف نماد معاملاتی مذکور 1400/5/12 18:24 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا7131)، به منظور پرداخت مبالغ اسمی این اوراق، در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 متوقف می‌گردد. همچنین پیرو تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت محترم مبنی بر پرداخت به موقع مبالغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا7131) و لزوم برنامه ریزی به منظور تسویه این اوراق در سرررسید مزبور، کلیه دارندگان این اوراق اعم از خریداران، پیمانکاران و دارندگان اسناد خزانه اسلامی، می‌بایست نسبت به اعلام شماره حساب بانکی خود به یکی از کارگزاری های عضو فرابورس ایران اقدام نموده باشند. مبلغ اسمی این اسناد خزانه اسلامی در سررسید مربوطه، صرفا به حساب بانکی معرفی شده دارندگان این اسناد که در سامانه تسویه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه، ثبت شده باشد واریز خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
59 وامین تعیین کارگزار ناظر در نماد معاملاتی (وامین1) 1400/5/12 18:10 به اطلاع می رساند؛ با توجه به درج نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس ایران (وامین1)، خواهشمند است سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (ذوامین) نسبت به تعیین کارگزار ناظر اقدام نمایند. لازم به ذکر است در گشایش نماد مذکور، ارسال سفارش خرید صرفا توسط معامله گران ایستگاه های معاملاتی (نامک) مجاز می باشد و امکان ارسال سفارش خرید از طریق دسترسی برخط و برخط گروهی فراهم نمی باشد. تاریخ گشایش نماد معاملاتی متعاقبا اعلام خواهد شد.همچنین ضروری است، سرمایه گذاران محترم به گزارش ارزش گذاری شرکت مذکور، بارگذاری شده در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران (بخش پذیرش، بیانیه نقل و انتقال شرکتهای درج شده) توجه فرمایند. تاریخ گشایش نماد معاملاتی متعاقبا اعلام خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
60 وفتخار تعیین کارگزار ناظر در نماد معاملاتی (وفتخار1) 1400/5/12 18:05 به اطلاع می رساند؛ با توجه به درج نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام در تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران (وفتخار1)، خواهشمند است سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام (ذوفتخار) نسبت به تعیین کارگزار ناظر اقدام نمایند. لازم به ذکر است ارسال سفارش خرید صرفا توسط معامله گران ایستگاه های معاملاتی (نامک) در گشایش نماد مذکور مجاز می باشد و امکان ارسال سفارش خرید از طریق دسترسی برخط و برخط گروهی فراهم نمی باشد. همچنین ضروری است، سرمایه گذاران محترم به گزارش ارزش گذاری شرکت مذکور، بارگذاری شده در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران (بخش پذیرش، بیانیه نقل و انتقال شرکتهای درج شده) توجه فرمایند. تاریخ گشایش نماد معاملاتی متعاقبا اعلام خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
61 عدم تایید معاملات در برخی نمادهای معاملاتی 1400/5/12 18:02 به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز سه شنبه مورخ 1400/05/12 در نمادهای معاملاتی(تملی8031)، (تملی7071)، (تملی8041)، (تملی8051)، (تملی7061)، (تملی7101)، (تملی7031)، (اخزا8181)، (کیا1) و (غگز1) مورد تأیید قرار نگرفت. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
62 ویسا تعیین کارگزار ناظر در نماد معاملاتی (ویسا1) 1400/5/12 18:01 به اطلاع می رساند؛ با توجه به درج نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا در تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران (ویسا1)، خواهشمند است سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا (ذویسات) نسبت به تعیین کارگزار ناظر اقدام نمایند. لازم به ذکر است ارسال سفارش خرید صرفا توسط معامله گران ایستگاه های معاملاتی (نامک) در گشایش نماد مذکور مجاز می باشد و امکان ارسال سفارش خرید از طریق دسترسی برخط و برخط گروهی فراهم نمی باشد. همچنین ضروری است، سرمایه گذاران محترم به گزارش ارزش گذاری شرکت مذکور، واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران (بخش پذیرش، بیانیه نقل و انتقال شرکتهای درج شده) توجه فرمایند. تاریخ گشایش نماد معاملاتی متعاقبا اعلام خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
63 اخزا سررسید اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا7131) و توقف نماد معاملاتی مذکور 1400/5/12 17:58 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا7131)، به منظور پرداخت مبالغ اسمی این اوراق، در پایان معاملات روز شنبه مورخ 1400/05/16 متوقف می‌گردد. همچنین پیرو تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت محترم مبنی بر پرداخت به موقع مبالغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا7131) و لزوم برنامه ریزی به منظور تسویه این اوراق در سرررسید مزبور، کلیه دارندگان این اوراق اعم از خریداران، پیمانکاران و دارندگان اسناد خزانه اسلامی، می‌بایست نسبت به اعلام شماره حساب بانکی خود به یکی از کارگزاری های عضو فرابورس ایران اقدام نموده باشند. مبلغ اسمی این اسناد خزانه اسلامی در سررسید مربوطه، صرفا به حساب بانکی معرفی شده دارندگان این اسناد که در سامانه تسویه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه، ثبت شده باشد واریز خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
64 پارند اطلاعیه توقف نماد معاملاتی صندوق پارند پایدار سپهر (پارند) 1400/5/12 16:22 به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 122/85958 مورخ 1400/04/16، مدیر صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر (پارند) در نظر دارد پس از تقسیم سود دوره یکماهه منتهی به 1400/05/15، به میزان مابه التفاوت خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری تا ارزش مبنا (10،000 ریال)، واحدهای سرمایه گذاری جدید به سرمایه گذارانی که در انتهای روز معاملاتی چهارشنبه مورخ 1400/05/13 دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور بوده اند، تخصیص داده و پس از آن خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری صندوق معادل ارزش مبنا میگردد. لذا نماد صندوق پارند پایدار سپهر (پارند) از انتهای جلسه معاملاتی روز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 تا تکمیل فرایند مذکور متوقف خواهد شد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
65 مارون ت.ف تعدیل قیمت اعمال اوراق اختیار فروش تبعی (مارون ت.ف0010) 1400/5/12 16:18 به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 2924/م/00 مورخ 1400/05/12 این شرکت، با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام و تصویب سود نقدی هر سهم شرکت پتروشیمی مارون (مارون1)، قیمت اعمال اوراق اختیار خرید و فروش تبعی سهام شرکت مذکور به ترتیب به 169.670 ریال در نماد معاملاتی (مارون ت.ف0010) و 172.760 ریال در نماد معاملاتی (مارون ت.خ0011) تغییر یافته است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وبسایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمایید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
66 تسه پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی (تسه98051) 1400/5/12 16:03 به اطلاع می‌رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1398/05/15 در نماد معاملاتی (تسه98051) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 1400/05/15 به اتمام می‌رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 متوقف می‌شود. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتباراوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1398/05/15 در نماد معاملاتی (تسه98051) جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 400/06/15 می‌باشد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
67 باران توقف نماد معاملاتی (باران1) به منظور تادیه 1400/5/12 16:02 به اطلاع می رساند، پیرو اطلاعیه منتشر شده در سایت کدال، نماد معاملاتی شرکت بیمه زندگی باران 50% تادیه(باران1)، به منظور تادیه مبلغ باقی مانده هر سهم، در روز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 متوقف می شود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
68 گشان توقف نماد معاملاتی (گشان1) 1400/5/12 14:07 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (گشان1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام مورخ 1400/05/14 در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1400/05/12 متوقف شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
69 ساذری تعلیق نماد معاملاتی (ساذری1) 1400/5/12 14:07 به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به استناد بند 7 ماده 13 مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، نماد معاملاتی (ساذری1) بنا به تشخیص شرکت فرابورس ایران حداکثر تا تاریخ 1400/05/24 تعلیق شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
70 مانی ادامه پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مانی(مانی) 1400/5/12 12:46 به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت مانی(مانی) تا روز یکشنبه مورخ 17/05/1400 ادامه می یابد. سایر مشخصات به شرح زیر می باشد: نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت، تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی: 198،000،000 واحد، مبلغ اسمی هر واحد: 10,000 ریال، روش پذیره نویسی: عرضه به قیمت ثابت (10،000 ریال) مؤسسین: شرکت سبدگردان مانی و شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان، متولی: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، مدیر صندوق: شرکت سبدگردان مانی، کارگزار عامل پذیره نویسی: شرکت کارگزاری آرمون بورس، بازارگردان: صندوق اختصاصی بازارگردانی مهرگان، کارگزار بازارگردان: شرکت کارگزاری آرمون بورس، شرایط بازارگردانی: - دامنه مظنه: حداکثر 1 درصد - حداقل سفارش انباشته: 100،000 واحد - حداقل معاملات روزانه: 1،000،000 واحد شرایط خرید اورا قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی/حقوقی: 1 واحد - حداکثر تعداد واحدهای قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی/حقوقی: نا محدود - محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید: 000ر100 واحد - واحد پایه هر سفارش: 1 نحوه تسویه و پایاپای معاملات: T+1 کارمزد پذیره نویسی:کلیه خریداران طی دوره پذیره نویسی می بایستی(علاوه بر مبلغ اسمی که توسط خریدار پرداخت می شود) مبالغ کارمزد ذکر شده در اطلاعیه پذیره نویسی راپرداخت نمایند. سرمایه گذاران محترم می توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه شماره 92760/181 مورخ 09/05/1400 منتشره در سایت رسمی شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه نمایند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
71 شکلر وقفه معاملاتی نماد (شکلر1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت 1400/5/12 12:19 به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت نیروکلر (شکلر1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، تا پایان جلسه معاملاتی در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و ادامه معاملات از ابتدای روز معاملاتی بعد و در دامنه نوسان قیمت روزانه ادامه خواهد یافت. ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
72 اوان توقف نماد (اوان1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/5/12 12:17 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (اوان1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت مبین وان کیش متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
73 ثتوسا توقف نماد (ثتوسا1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/5/12 11:47 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ثتوسا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت س.توسعه و عمران استان اردبیل متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارفرابورس ایران
74 سمایه توقف نماد معاملاتی (سمایه1) 1400/5/12 11:39 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بانک سرمایه (سمایه1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ 1400/05/16، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1400/05/12 متوقف می شود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
75 شسم فجوش وسین آبین بازگشایی نمادهای معاملاتی (شسم1)،(فجوش1)،(وسین1)و(آبین1) 1400/5/12 11:37 به اطلاع می‌رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت تولید سموم علف کش (شسم1)، شرکت جوش و اکسیژن ایران (فجوش1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و نمادهای معاملاتی شرکت بیمه سینا (وسین1) و شرکت کشت و صنعت آب شیرین (آبین1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ 1400/05/12 آماده انجام معامله می‌باشند. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نمادهای مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
76 کورز بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (کورز1) 1400/5/12 11:30 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت ورزیران (کورز1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه‌شنبه مورخ 1400/05/12 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
77 آینده برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه درنماد معاملاتی (آینده1) 1400/5/12 11:16 به اطلاع می رساند؛ مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (آینده1) مورخ 1400/05/14 برگزار می شود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
78 مارون بازگشایی نماد معاملاتی (مارون1) 1400/5/12 11:16 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی مارون (مارون1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ 1400/05/12 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
79 ولراز بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (ولراز1) 1400/5/12 11:16 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت لیزینگ رازی (ولراز1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ 1400/05/12 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
80 شصفها بازگشایی نماد معاملاتی (شصفها1) 1400/5/12 11:15 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی اصفهان (شصفها1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و عدم اظهار نظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی سالیانه، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ 1400/05/12 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
81 سمتاز بازگشایی نماد معاملاتی (سمتاز1) 1400/5/12 11:15 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سیمان ممتازان کرمان (سمتاز1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ 1400/05/12 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
82 شفارا بازگشایی نماد معاملاتی (شفارا1) 1400/5/12 11:07 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی فارابی (شفارا1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه‌شنبه مورخ 1400/05/12 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
83 قشرین بازگشایی نماد معاملاتی (قشرین1) 1400/5/12 11:06 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت قند شیرین خراسان(قشرین1)، پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ 1400/05/12 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می‌شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی قبل از برگزاری حراج ناپیوسته امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
84 لکما بازگشایی نماد معاملاتی (لکما1) 1400/5/12 11:06 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (لکما1)، پس از برگزاری نوبت دوم مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه و پس از افشای با اهمیت گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ 1400/05/12 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می‌شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
85 میدکو بازگشایی نماد معاملاتی(میدکو) 1400/5/12 10:58 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه(میدکو) با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
86 بسویچ کحافظ توقف نمادهای معاملاتی (بسویچ)،(کحافظ) 1400/5/12 10:56 به اطلاع میرساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های پارس سویچ(بسویچ)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی، کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ(کحافظ)جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
87 دسبحان توقف نماد (دسبحان1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف 1400/5/12 10:55 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سبحان دارو (دسبحان1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
88 قشیر توقف نماد معاملاتی (قشیر1) 1400/5/12 10:43 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد (قشیر1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در تاریخ 1400/05/14، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1400/05/12 متوقف می شود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
89 زنجان آغاز بازارگردانی در نماد معاملاتی (زنجان1) 1400/5/12 10:36 به اطلاع می‌رساند؛ براساس اطلاعیه ‌شماره 2919/الف/00 مورخ 1400/05/11 این شرکت، بازارگردانی سهام شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان (زنجان1) با دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار‌ پایه فرابورس ایران و با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج از روز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 در بازار پایه فرابورس ایران آغاز می گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به اطلاعیه‌ مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
90 وکار بازگشایی نماد معاملاتی (وکار) 1400/5/12 10:36 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت بانک کارآفرین(وکار ) با توجه به اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
91 ولیز بازگشایی نماد معاملاتی (ولیز) 1400/5/12 10:34 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت لیزینگ ایران(ولیز) با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی سالیانه با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
92 فپنتا وقفه معاملاتی نماد (فپنتا1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت 1400/5/12 10:01 به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت سپنتا (فپنتا1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
93 فاسمین توقف نماد (فاسمین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/5/12 10:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت کالسیمین‌ (فاسمین1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
94 خکرمان بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (خکرمان1) 1400/5/12 09:40 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه‌شنبه مورخ 1400/05/12 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
95 خلنت وقفه معاملاتی نماد (خلنت1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت 1400/5/12 09:31 به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت لنت‌ ترمزایران‌ (خلنت1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
96 مانی ادامه پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مانی(مانی) 1400/5/12 09:28 به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت مانی(مانی) تا روز یکشنبه مورخ 17/05/1400 ادامه می یابد. سایر مشخصات به شرح زیر می باشد: نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت، تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی: 198،000،000 واحد، مبلغ اسمی هر واحد: 10,000 ریال، روش پذیره نویسی: عرضه به قیمت ثابت (10،000 ریال) مؤسسین: شرکت سبدگردان مانی و شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان، متولی: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، مدیر صندوق: شرکت سبدگردان مانی، کارگزار عامل پذیره نویسی: شرکت کارگزاری آرمون بورس، بازارگردان: صندوق اختصاصی بازارگردانی مهرگان، کارگزار بازارگردان: شرکت کارگزاری آرمون بورس، شرایط بازارگردانی: - دامنه مظنه: حداکثر 1 درصد - حداقل سفارش انباشته: 100،000 واحد - حداقل معاملات روزانه: 1،000،000 واحد شرایط خرید اورا قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی/حقوقی: 1 واحد - حداکثر تعداد واحدهای قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی/حقوقی: نا محدود - محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید: 000ر100 واحد - واحد پایه هر سفارش: 1 نحوه تسویه و پایاپای معاملات: T+1 کارمزد پذیره نویسی:کلیه خریداران طی دوره پذیره نویسی می بایستی(علاوه بر مبلغ اسمی که توسط خریدار پرداخت می شود) مبالغ کارمزد ذکر شده در اطلاعیه پذیره نویسی راپرداخت نمایند. سرمایه گذاران محترم می توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه شماره 92760/181 مورخ 09/05/1400 منتشره در سایت رسمی شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه نمایند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
97 اکالا نکالا تکالا توقف نمادهای معاملاتی(اکالا)،(نکالا)،(تکالا) 1400/5/12 09:13 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی کارگزاران بورس کالای ایران(اکالا)، نهادهای مالی بورس کالای ایران(نکالا)، تولیدکنندگان بورس کالای ایران(تکالا)با توجه به توقف نماد اصلی متوقف شدند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
98 غگیلا تغییر وضعیت نماد (غگیلا1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد 1400/5/12 09:11 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می‌گیرد. ضروری است سرمایه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روی تارنمای کدال و سایر عوامل موثر بر قیمت سهم را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. بدیهی است پس از اتمام مدت زمان مذکور، انجام معاملات در نماد (غگیلا1) آغاز می شود. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
99 غگیلا توقف نماد (غگیلا1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصد نماد اصلی 1400/5/12 09:11 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی (غگیلا1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصد در نماد اصلی، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طی روز جاری از طریق سامانه تدان، جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر، ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
100 ثاباد بازگشایی نماد معاملاتی(ثاباد) 1400/5/12 09:08 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران(ثاباد)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
# نماد موضوع تاریخ متن پیام