تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی و تحلیل بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی و تحلیل بنیادی نمادهای بورس. گزارش نسبت جاری و نسبت آنی و گردش دارایی ها و گردش حقوق صاحبان سهام و نسبت بدهی و حاشیه سود خالص و حاشیه سود عملیاتی و نرخ بازده دارایی و نرخ بازده سرمایه گذاران و اهرم عملیاتی و اهرم مالی و اهرم ترکیبی و بتای 3 ساله سهم های بورس تهران

برای استفاده از این بخش باید وارد سایت شوید. ورود به سایت
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد