تابلو بورس و واچینگ لحظه ای بورس تهران نمایش نمادهای در حال معامله با اطلاعات تابلو لحظه ای (آنلاین)

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع نماد
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار به فروشنده قدرت خرید 10 دقیقه ارزش بازار (میلیارد تومان) نسبت حجم مشکوک ماهانه نسبت حجم مشکوک هفته EPS P/E رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و آخرین درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) سرانه خریدار حقیقی (میلیون تومان) سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه و تقاضا سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش صف خرید (میلیون تومان) ارزش صف فروش (میلیون تومان) بازده 3 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات (میلیون تومان) تاریخ نماد
# نماد لینک قدرت خریدار به فروشنده قدرت خرید 10 دقیقه ارزش بازار (میلیارد تومان) نسبت حجم مشکوک ماهانه نسبت حجم مشکوک هفته EPS P/E رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و آخرین درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) سرانه خریدار حقیقی (میلیون تومان) سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه و تقاضا سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش صف خرید (میلیون تومان) ارزش صف فروش (میلیون تومان) بازده 3 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات (میلیون تومان) تاریخ نماد