تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع نماد اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع نماد
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 فاسمین 2 2.6 0 7 10,572 6 10 2.03 2,343 7.9 5 72% 4.99
4.99
18,500
4.99
18,500
0 0.93 16,773 112 46 17,431,580 1,000 99 32,435 211 114 10 15 2.4M 48.7M 90.0B 80.6B 1400-07-26 12:05:43 فاسمین
2 شپدیس 1.2 0.6 29.9 18 119,706 0.8 1 0.17 18,656 10.7 6.12 58% 0.00
0.00
199,510
0.39
200,290
-0.39 3.87 16,040 27 23 50 1,598 -93 5 141 65 5 28 536K 1.8M 35.1B 26.8B 1400-07-26 12:05:43 شپدیس
3 کیان * 1.2 0.6 11.2 1 9,323 0.3 0.5 1.2 0 0 0 0% 0.05
0.05
31,094
0.05
31,094
0 0.01 15,317 38 31 1,490,485 888,688 23 11,859 7,348 14 0 2 1 12.8M 39.8B 38B 1400-07-26 12:05:43 کیان
4 کمند * 1.1 11.6 0 0 14,078 0.6 0.8 2.24 0 0 0 0% 0.05
0.05
10,061
0.04
10,060
0.01 0.02 8,615 104 97 493,966 5,405,833 75 55,446 7,880 3 0 0 1 153M 154B 47.1B 1400-07-26 12:05:43 کمند
5 فرآور 1.2 0 0 0 2,069 9 12 6.1 1,175 28 13.19 68% 4.98
4.98
32,910
4.94
32,900
0.04 2.84 7,572 51 42 1,239,985 201 100 4,110 2 223 8 2 527K 12.9M 42.4B 39.6B 1400-07-26 12:05:43 فرآور
6 اوصتا * 1028 0 0 0 202 0.8 2.6 63.46 0 0 0 0% 0.05
0.05
20,200
0.05
20,200
0 0.01 6,011 1,002 1 143 4,033,745 -5 14,762 16,229 228 0 2 1 3.3M 6.6B 6B 1400-07-26 12:05:43 اوصتا
7 یاقوت * 0.8 1.8 0 0 5,344 1.2 1.3 3.02 0 0 0 0% 0.19
0.19
13,387
0.19
13,387
0 0.1 4,445 27 33 27,196 4,277 -98 150 13,501 272 1 2 1 6.7M 9.0B 9B 1400-07-26 12:05:43 یاقوت
8 بمیلا * 3 0 0 0 902 1.9 1.1 1.48 1,003 14.5 0 0% 0.69
3.00
14,628
2.49
14,555
0.51 6.18 3,358 53 18 3,463,617 500 99 5,072 16 541 6 24 747K 6.1M 8.9B 8.7B 1400-07-26 12:05:43 بمیلا
9 وسدید ** 1.4 2 0 0 3,155 0 1.3 0 38 28.5 0 59% 2.95
2.95
1,083
2.95
1,083
0 1.12 2,502 29 22 67,106,035 4,387 100 7,316 2 324 -3 -27 12.0M 134M 14.6B 14.5B 1400-07-26 12:05:43 وسدید
10 حآفرین 7 0 0 0 2,928 2 8 11.23 0 0 0 0% -2.97
5.00
4,139
1.88
4,016
3.12 10.05 1,624 41 6 15,624,508 10,000 100 6,476 14 108 -7 4 3.6M 33.5M 13.5B 3.1B 1400-07-26 12:05:43 حآفرین
11 تصمیم * 1.7 0 0 0 885 0.7 1.4 3.79 0 0 0 0% 0.08
0.05
17,707
0.05
17,708
0 0.04 1,383 20 12 71,502 426,766 -34 1,248 2,543 265 0 2 1 3.4M 6.0B 2B 1400-07-26 12:05:43 تصمیم
12 امین یکم * 0.9 0.8 0 78 10,127 0.4 0.7 0.77 0 0 0 0% 0.05
0.06
10,133
0.06
10,133
0 0.06 1,278 56 60 460,043 114,015 68 8,440 1,585 12 0 0 1 38.0M 38.5B 21.1B 1400-07-26 12:05:43 امین یکم
13 نطرین 1.5 0.8 0 0 628 1 0.5 2.87 238 33 5.71 77% -3.91
-1.68
7,970
-3.17
7,849
1.49 6.12 1,026 20 13 2,000 2,431 57 23 6 341 6 -7 1.9M 8.3M 6.5B 6.5B 1400-07-26 12:05:43 نطرین
14 آگاس * 0.8 0.3 0 0 6,642 0.6 0.7 0.81 0 0 0 0% -0.74
-0.54
82,518
-0.94
82,179
0.4 2.39 517 24 29 1,295 1,942 -29 27 50 95 -2 0 1 1.0M 8.6B 8.3B 1400-07-26 12:05:43 آگاس
15 شرنگی * 0.5 0 0 0 1,555 5 1.7 1.93 7,493 21.8 0 0% 5.00
5.00
163,309
4.85
163,077
0.15 4.86 504 23 43 281,582 0 100 4,623 0 629 16 -36 67.6K 530K 8.6B 8.5B 1400-07-26 12:05:43 شرنگی
16 کسرا 0.7 1.2 0 1 2,071 1.4 2.1 0.66 1,028 15 8.17 60% -4.94
-4.94
15,390
-4.82
15,410
-0.12 2.66 485 34 47 0 162,097 -100 0 270 169 -11 -17 925K 7.5M 11.5B 11.5B 1400-07-26 12:05:43 کسرا
17 پارند * 0.9 1.1 0 0 4,978 0.2 0.4 0.94 0 0 0 0% 0.06
0.06
10,063
0.06
10,063
0 0.01 242 68 73 50,440,841 2,532,822 88 68,624 4,471 28 0 0 1 18.4M 18.6B 7.4B 1400-07-26 12:05:43 پارند
18 کماسه 1.2 1.4 0 2 955 0 1.6 0 124 41 0 0% -3.68
2.71
5,310
-1.74
5,080
4.45 9.76 46 26 21 434,474 13,221 88 2,364 155 78 -9 -13 2.9M 38.1M 19.4B 19.3B 1400-07-26 12:05:43 کماسه
19 فکمند * 27 0 0 0 258 0.3 0.8 2.34 0 0 0 0% 3.00
3.00
34,669
3.00
34,669
0 0 0 622 23 1,210,907 700 100 4,470 7 490 -3 -7 291K 359K 1.2B 1.2B 1400-07-26 12:05:43 فکمند
20 حبندر * 9 1.5 0 0 513 0.3 0.3 0.54 2,209 15.1 0 41% 3.00
3.00
33,338
3.00
33,338
0 0 0 237 26 3,579,776 0 100 12,076 0 469 6 15 309K 355K 1.2B 1.2B 1400-07-26 12:05:43 حبندر
21 حسیر 1.3 1 0 0 2,640 0.5 0.7 1.56 -95 -453.3 0 42% 0.49
-1.89
42,960
-1.66
43,059
-0.23 6.07 0 39 31 140 7,285 -94 2 54 94 6 4 370K 2.6M 11.4B 11.4B 1400-07-26 12:05:43 حسیر
22 شزنگ * 0.9 0 0 0 316 0.8 0.5 1.3 797 137.6 0 0% 1.64
-3.00
109,446
-2.84
109,624
-0.16 4.78 0 16 17 0 66,183 -100 0 735 456 -9 -10 85.0K 198K 2.2B 2.2B 1400-07-26 12:05:43 شزنگ
23 ستران 1 0 0 0 3,868 0.7 0.6 0.22 1,621 13.1 4.36 43% 1.81
-4.07
21,200
-3.85
21,250
-0.22 7.14 -7 15 15 11,655 3,000 56 69 20 239 -9 -23 706K 1.5M 3.2B 3.2B 1400-07-26 12:05:43 ستران
24 ثپردیس * 1.1 2.7 0 0 1,123 1 1.9 2.26 80 67.3 0 47% -4.67
-1.92
5,506
-4.08
5,385
2.16 4.61 -81 22 21 30,102 2,294 99 827 5 352 -14 -25 2.6M 10.2M 5.5B 5.4B 1400-07-26 12:05:43 ثپردیس
25 غمارگ 1.3 0.3 0.1 1 2,186 2.7 1.5 1.36 1,103 24.4 1.58 48% 1.46
4.96
27,310
3.50
26,930
1.46 5.89 -171 28 21 1,000 531 -6 128 145 345 13 -3 634K 3.4M 9.2B 9B 1400-07-26 12:05:43 غمارگ
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد