لیست سهام های بورس تهران

# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات
1 7745894403636165 IRO1PNES0001 شپنا پالایش نفت اصفهان 439 37.52 31 (-4.96) (-4.96) 6,924,409 131,928,993 23,003,500 76B 125,172,000 27% 5,150 53,210 220% -69% 933% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
2 21976566779427945 IRO1PNES0002 شپنا2 پالایش نفت اصفهان 0 0.00 31 (0.00) (0.00) 1 5,315,965 0 76B 148,504,000 0% 5,240 36,790 273% -47% 602% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات