لیست سهام های بورس تهران

# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات
1 60247433951600827 IRO3PNLZ0001 شاوان پالایش نفت لاوان 983 106.56 35 (-5.00) (-0.27) 474,118 587,310 25,507 1.1B 11,977,684 0% 36,012 206,036 191% -49% 472% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
2 63469068977311458 IRO3PNLZ0004 شاوان4 پالایش نفت لاوان 0 0.00 35 (0.00) (0.00) 1 0 0 1.1B 12,404,752 0% 59,706 132,240 82% -18% 121% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات