لیست کامل نام و نماد شرکتهای بورسی نمایش کلیه سهم های بازار بورس تهران با جزئیات

افزودن فیلتر
صنایع
نوع نماد
نماد
دسته بندی
فیلتر ترکیبی
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
# نماد و نام EPS P/E P/E گروه رنک بنیادی درصد قیمت معامله درصد قیمت پایانی تعداد قفل صف خرید تعداد قفل صف فروش حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون نسبت تعداد سهم به مبنا ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور ارزش سهام شناور (میلیارد تومان) قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه درصد حداکثر تغییرات یکساله درصد رشد 3 روزه درصد رشد 5 روزه درصد رشد 7 روزه درصد رشد 14 روزه درصد خرید حقوقی 3 روزه درصد خرید حقوقی 5 روزه درصد خرید حقوقی 10 روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 3روزه (میلیون تومان) ورود پول 5روزه (میلیون تومان) حجم خالص خرید حقوقی 5روزه (میلیون) حجم خالص خرید حقوقی 10روزه (میلیون) ضریب قدرت خریدار حقیقی 5روزه لینک
1
فملی
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
1,045 11.8 11 54% -1.99 -1.91
12,320
2 3 9,070,295 118,255,117
176,641,646
200,000 22,050 246,400 33 81,312 6,628 39,810 86 -69 501 -4 -7 -3 7 93 192 198 111 -178,951 -206,812 165 124 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
2
فولاد
فولاد مبارکه اصفهان
1,180 10 11 53% 0.76 -0.68
11,740
2 1 10,143,702 76,866,053
99,892,911
209,000 20,604 245,366 26 63,795 4,274 24,820 175 -53 481 3 -1 1 -7 46 169 237 146 -42,198 -150,423 129 174 5 سابقه بورس سهامیاب کدال
3
فاسمین
کالسیمین‌
1,846 8.7 11 55% -1.96 -1.66
16,020
2 4 3,121,099 6,217,465
12,773,296
6,000 1,922 9,612 40 3,845 0 83,000 0 -81 0 -4 -4 -4 -3 91 172 200 129 -18,952 -19,443 12 16 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
4
میدکو
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
234 129.9 25 48% 0.20 0.18
30,392
1 6 3,889,664 3,519,052
4,019,645
45,200 11,621 137,372 0 0 5,828 32,227 421 -6 453 1 -1 -4 -4 78 168 111 567 -9,733 -33,616 11 16 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
5
فخوز
فولاد خوزستان
1,622 7.9 11 56% -1.85 -1.77
12,750
1 2 9,623,095 26,877,966
25,462,331
50,000 5,196 63,750 24 15,300 0 55,440 0 -77 0 6 2 0 -9 34 81 314 66 -8,711 -15,418 12 45 6 سابقه بورس سهامیاب کدال
6
فایرا
آلومینیوم‌ایران‌
2,717 9.4 11 55% 0.90 -0.08
25,650
1 1 2,079,132 2,268,915
3,026,448
5,198 2,500 13,332 25 3,333 10,550 31,100 143 -18 195 1 -2 -2 -6 142 224 319 290 -8,509 -12,477 5 6 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
7
فجر
فولاد امیرکبیرکاشان
8,752 6.5 11 57% -1.07 -1.19
56,460
1 5 853,679 2,043,068
3,502,747
858 1,005 4,844 28 1,356 0 75,910 0 -26 0 0 -4 -6 -15 56 111 162 58 -7,325 -9,781 2 3 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
8
فزرین
زرین معدن آسیا
828 35.1 25 54% -2.00 -0.69
29,067
1 2 1,604,056 8,210,910
15,098,694
1,080 673 3,139 0 0 13,178 36,500 121 -20 177 -4 -7 -5 25 45 146 145 19 -6,672 -12,628 4 7 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
9
ذوب
سهامی ذوب آهن اصفهان
211 18.2 25 50% -2.00 -1.82
3,832
1 8 24,601,416 35,496,780
69,712,843
61,504 2,500 23,568 0 0 2,537 12,140 51 -68 379 -5 -6 -9 -16 28 25 84 44 -6,217 -6,238 16 30 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
10
فالوم
آلومتک‌
0 0 0 52% 0.00 0.00
0
1 4 519,751 2,337,675
2,820,029
750 1,443 2,967 0 0 7,264 44,891 485 -12 564 8 4 5 1 57 147 247 107 -4,867 -13,270 4 7 5 سابقه بورس سهامیاب کدال
11
ارفع
شرکت آهن و فولاد ارفع
1,510 8.4 25 54% 0.00 -0.33
12,716
2 1 4,800,000 4,066,518
6,544,656
12,000 2,500 15,259 0 0 0 24,999 0 -49 0 2 0 1 -2 87 167 350 117 -4,108 -8,284 7 16 6 سابقه بورس سهامیاب کدال
12
فباهنر
مس‌ شهیدباهنر
5,261 9.5 11 55% -1.44 -1.77
49,930
1 3 1,001,402 777,015
1,531,305
1,125 1,123 5,617 21 1,180 22,001 87,440 127 -43 297 -4 -5 -5 -9 63 147 90 85 -3,719 -5,398 1 0 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
13
هرمز
فولاد هرمزگان جنوب
1,542 8.5 25 54% -0.78 -0.44
13,102
1 1 9,158,908 4,551,336
7,617,206
25,000 2,730 32,755 0 0 4,869 16,680 169 -21 243 0 -1 2 -5 31 196 383 138 -2,703 -11,174 9 17 5 سابقه بورس سهامیاب کدال
14
فنوال
نورد آلومینیوم‌
1,970 13.3 11 55% -1.99 -0.15
26,100
1 6 1,881,114 547,228
4,913,736
678 361 1,770 46 814 11,350 55,980 130 -53 393 -2 -2 -4 -10 66 66 217 179 -2,596 -2,596 1 2 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
15
فسازان
غلتک سازان سپاهان
2,367 14.4 11 58% -1.99 -0.47
34,060
1 2 1,427,756 844,428
2,035,302
600 420 2,044 43 879 16,928 47,780 101 -29 182 -2 -3 1 -8 73 120 78 39 -2,487 -2,685 1 -1 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
16
وسدید
گروه ‌صنعتی‌سدید
0 0 0 48% 0.00 0.00
0
1 14 1,592,354 421,358
269,950
29,989 18,833 8,809 0 0 0 49,433 129 -55 411 -3 -3 -4 -14 79 79 158 421 -1,784 -1,784 1 2 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
17
فولاژ
فولاد آلیاژی ایران
1,596 10.7 11 54% 2.13 1.18
17,080
1 1 4,000,000 4,588,696
2,722,308
10,000 2,500 17,080 7 1,196 9,999 41,010 71 -58 310 11 9 11 6 18 42 31 37 -1,018 -1,732 1 2 6 سابقه بورس سهامیاب کدال
18
فلوله
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌
262 83.3 11 35% -1.96 -0.27
21,830
1 4 2,210,433 1,986,256
3,707,893
500 226 1,092 68 742 18,310 43,440 19 -50 137 -2 -2 2 -4 19 33 57 25 -780 -1,699 1 0 6 سابقه بورس سهامیاب کدال
19
فوکا
فولاد کاویان
756 16.9 0 63% -2.00 -1.82
12,793
2 1 2,389,891 17,233,816
11,446,062
5,975 2,500 7,643 0 0 5,035 24,470 154 -48 386 1 1 -1 0 -2 28 54 61 -553 -12,342 10 9 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
20
کیمیا
معدنی کیمیای زنجان گستران
918 20.6 25 52% -2.00 -0.09
18,918
3 6 2,590,271 2,201,048
6,497,702
1,050 405 1,986 0 0 13,273 59,999 43 -68 352 -1 -2 -4 13 25 75 143 9 -380 -1,580 1 2 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
21
فروس
فروسیلیس‌ ایران‌
438 11.1 11 53% -1.86 0.00
4,850
1 7 10,309,278 578,896
6,999,350
4,000 388 1,940 45 873 4,400 42,000 10 -88 855 0 0 -1 -7 71 108 131 60 -367 -454 1 7 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
22
فپنتا
سپنتا
6,393 64.7 11 65% -2.00 -0.05
413,630
1 11 120,479 3,995
91,681
54 450 2,241 36 807 185,423 579,950 123 -29 213 0 0 -1 6 244 431 586 315 -304 -711 0 0 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
23
فنورد
نوردوقطعات‌ فولادی‌
17,160 11.8 11 60% -2.00 -0.63
201,630
1 1 233,187 214,267
694,870
144 618 2,903 21 610 48,081 330,000 319 -39 586 -4 -6 -9 -12 -12 -8 40 7 -278 -415 0 0 5 سابقه بورس سهامیاب کدال
24
فنفت
صنایع تجهیزات نفت
512 66.2 0 0% -2.00 -0.53
33,894
8 1 586,958 1,431,711
1,389,777
440 750 1,491 0 0 12,660 34,083 168 -1 169 5 11 17 34 29 37 44 8 -42 -996 0 2 13 سابقه بورس سهامیاب کدال
25
وتوکا
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
511 22.2 11 50% -1.94 0.00
11,350
2 7 4,401,408 65,485
4,839,883
4,030 916 4,574 40 1,830 7,201 34,130 58 -67 374 0 0 -2 0 4 4 284 0 -3 -3 0 3 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
# نماد و نام EPS P/E P/E گروه رنک بنیادی درصد قیمت معامله درصد قیمت پایانی تعداد قفل صف خرید تعداد قفل صف فروش حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون نسبت تعداد سهم به مبنا ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور ارزش سهام شناور (میلیارد تومان) قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه درصد حداکثر تغییرات یکساله درصد رشد 3 روزه درصد رشد 5 روزه درصد رشد 7 روزه درصد رشد 14 روزه درصد خرید حقوقی 3 روزه درصد خرید حقوقی 5 روزه درصد خرید حقوقی 10 روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 3روزه (میلیون تومان) ورود پول 5روزه (میلیون تومان) حجم خالص خرید حقوقی 5روزه (میلیون) حجم خالص خرید حقوقی 10روزه (میلیون) ضریب قدرت خریدار حقیقی 5روزه لینک