پیغام های ناظر بازار بورس تهران

# نماد موضوع تاریخ متن پیام
1 وثنو عرضه عمده سهام غیر مدیریتی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (وثنو4) 99/8/5 14:57 کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 2186/خ/99 مورخ 1399/07/29 این شرکت، تعداد 8,050,000 سهم معادل 1/34 درصد (یک ممیز سی و چهار صدم درصد) سهام غیر مدیریتی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) در نماد معاملاتی (وثنو4) با قیمت پایه کل 135،940،350،000ریال روز شنبه مورخ 1399/08/10، از طریق بازار پایه فرابورس ایران، مورد عرضه قرار می گیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس
2 عدم تایید معاملات در برخی نمادهای معاملاتی 99/8/5 14:50 به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز دوشنبه مورخ 1399/08/05 در نمادهای معاملاتی اوراق اجاره تامین اجتماعی (شستا0011)، اوراق اجاره سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا9911)، اوراق اجاره شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (صبا14011)، اوراق مشارکت شرکت واسپاری حکمت ایرانیان (حکمت011)، اوراق اجاره شرکت ریل کوثر (ریل 14011) و اوراق منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (اروند101)و(اروند051) مورد تأیید قرار نگرفت. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
3 ذوب تبعی توقف نماد (ذوب تبعی99121) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 99/8/5 14:16 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ذوب تبعی99121) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
4 ذوب توقف نماد (ذوب1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 99/8/5 14:16 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ذوب1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
5 ودی توقف نماد (ودی1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 99/8/5 13:40 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ودی1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت بیمه دی متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
6 ثالوند توقف نماد (ثالوند1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 99/8/5 13:40 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ثالوند1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
7 هبهرن هرانف توقف نمادهای (هبهرن912) و (هرانف912) 99/8/5 13:22 به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند با توجه به تکمیل کل حجم عرضه تعهد شده توسط عرضه کننده در اوراق اختیار فروش تبعی شرکت خدمات انفورماتیک(هرانف912) و اوراق اختیار فروش تبعی شرکت نفت بهران (هبهرن912)، نمادهای مذکور متوقف خواهند شد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
8 کترام توقف نماد (کترام1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف 99/8/5 13:16 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ (کترام1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
9 اطلاعیه در خصوص سهام عدالت 99/8/5 12:30 به اطلاع می رساند، کارگزارانی که سهام عدالت در کد کارگزاری آن ها تعریف شده است می توانند سفارشات فروش خود را به بالاترین قیمت(قیمت پایانی و یا قیمت آخرین معامله، هرکدام که بالاتر است)از ساعت 13:00 الی 15:00 بدون رعایت دستور العمل معاملات بلوک در سامانه معاملات بلوک وارد نمایند. ورود سفارش خرید صرفا توسط اشخاص حقوقی مجاز می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
10 بجهرم توقف نماد (بجهرم1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 99/8/5 11:36 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (بجهرم1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
11 ونیکی کدماح ونیروح توقف نمادهای معاملاتی(ونیکی)،(کدماح)،(ونیروح) 99/8/5 10:54 به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(ونیکی)جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، حق تقدم شرکت معدنی دماوند(کدماح)، حق تقدم استفاده نشده شرکت سرمایه گذاری نیرو(ونیروح)با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف خواهند شد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
12 وپترو توقف نماد (وپترو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 99/8/5 10:42 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ (وپترو1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
13 ارفعح تغییر وضعیت نماد (ارفعح1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد نماد اصلی 99/8/5 10:35 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی حق تقدم شرکت شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفعح1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد در نماد اصلی، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می‌گیرد. ضروری است سرمایه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روی تارنمای کدال و سایر عوامل موثر بر قیمت سهم را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. بدیهی است پس از اتمام مدت زمان مذکور، انجام معاملات در نماد (ارفعح1) آغاز می شود. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
14 ارفع تغییر وضعیت نماد (ارفع1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد 99/8/5 10:35 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می‌گیرد. ضروری است سرمایه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روی تارنمای کدال و سایر عوامل موثر بر قیمت سهم را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. بدیهی است پس از اتمام مدت زمان مذکور، انجام معاملات در نماد (ارفع1) آغاز می شود. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
15 ساروج خلیبل بازگشایی نماد های معاملاتی (ساروج1)،(خلیبل1) 99/8/5 10:33 کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت بین المللی ساروج بوشهر (ساروج1) و شرکت مالیبل سایپا (خلیبل1)، پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز دوشنبه مورخ 1399/08/05 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، در صورت لزوم، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می‌گردد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس
16 وسدید تعلیق نماد معاملاتی (وسدید1) 99/8/5 10:31 کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، با توجه به وجود ابهام با اهمیت در اطلاعات منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی (وسدید1) بنا به تشخیص شرکت فرابورس ایران حداکثر تا تاریخ 1399/08/19 تعلیق شد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران
17 شیران بازگشایی نماد معاملاتی(شیران) 99/8/5 10:29 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت صنایع شیمیایی ایران(شیران) با توجه به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
18 واعتبار وقفه معاملاتی نماد (واعتبار1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت 99/8/5 10:25 به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (واعتبار1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
19 وغدیر آغاز دوره معاملاتی اختیار خرید و فروش (وغدیر) با سررسید بهمن ماه 1399 99/8/5 10:00 به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات قراردادهای اختیارمعامله خرید و فروش سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر (وغدیر) با سررسید بهمن ماه 1399 از امروز دوشنبه مورخ 1399/08/05 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر آغاز می گردد: نماد معاملاتی دارایی پایه: وغدیر نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیان نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید: ضغدر1118-اختیارخ وغدیر-9000-1399/11/26 ضغدر1119-اختیارخ وغدیر-10000-1399/11/26 ضغدر1120-اختیارخ وغدیر-12000-1399/11/26 ضغدر1121-اختیارخ وغدیر-14000-1399/11/26 ضغدر1122-اختیارخ وغدیر-16000-1399/11/26 ضغدر1123-اختیارخ وغدیر-18000-1399/11/26 ضغدر1124-اختیارخ وغدیر-20000-1399/11/26 ضغدر1125-اختیارخ وغدیر-24000-1399/11/26 نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله فروش: طغدر1118-اختیارف وغدیر-9000-1399/11/-10000-1399/11/26 طغدر1120-اختیارف وغدیر-12000-1399/11/26 طغدر1121-اختیارف وغدیر-14000-1399/11/26 طغدر1122-اختیارف وغدیر-16000-1399/11/26 طغدر1123-اختیارف وغدیر-18000-1399/11/26 طغدر1124-اختیارف وغدیر-20000-1399/11/26 طغدر1125-اختیارف وغدیر-24000-1399/11/26 سایر مشخصات قراردادهای اختیار معامله به شرح زیر می باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغییر قیمت هر سفارش: یک ریال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه 9:00 تا 12:30 سقف موقعیت های باز و هم جهت: بدون محدودیت دوره معاملاتی: 1399/08/05 لغایت 1399/11/26 ضرایب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمین اولیه، لازم و حداقل وجه تضمین این قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمین: 70% ضریب گرد کردن: 100،000 زمانبندی فرآیند اعمال: الف)زمان تسویه نقدی: یک روز کاری پیش از سررسید ب)زمان تسویه فیزیکی: سررسید امکان تسویه نقدی: وجود دارد. سبک اعمال: اروپایی نحوه اعمال: غیرخودکار نوع تسویه در سررسید: الف)تسویه فیزیکی ب)تسویه نقدی (در صورت توافق طرفین) همچنین نکات مهم در خصوص معاملات قراردادهای مذکور به شرح زیر است: 1- معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد. سرمایه گذاران محترم می توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه شماره 181/81123 مورخ 1399/07/29 منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه نمایند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
20 دی بازگشایی نماد معاملاتی (دی1) 99/8/5 09:59 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بانک دی (دی1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز دوشنبه مورخ 1399/08/05 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می‌شود در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیرعملیات بازار فرابورس ایران
21 خساپا آغاز دوره معاملاتی اختیار خرید و فروش (خساپا) با سررسید بهمن ماه 1399 99/8/5 09:59 به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات قراردادهای اختیارمعامله خرید و فروش سهام شرکت سایپا (خساپا) با سررسید بهمن ماه 1399 از امروز دوشنبه مورخ 1399/08/05 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر آغاز می گردد: نماد معاملاتی دارایی پایه: خساپا نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیان نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید: ضسپا1100-اختیارخ خساپا-1600-1399/11/26 ضسپا1101-اختیارخ خساپا-1800-1399/11/26 ضسپا1102-اختیارخ خساپا-2000-1399/11/26 ضسپا1103-اختیارخ خساپا-2500-1399/11/26 ضسپا1104-اختیارخ خساپا-3000-1399/11/26 ضسپا1105-اختیارخ خساپا-3500-1399/11/26 ضسپا1106-اختیارخ خساپا-4000-1399/11/26 ضسپا1107-اختیارخ خساپا-4500-1399/11/26 ضسپا1108-اختیارخ خساپا-5000-1399/11/26 نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله فروش: طسپا1100-اختیارفا1101-اختیارف خساپا-1800-1399/11/26 طسپا1102-اختیارف خساپا-2000-1399/11/26 طسپا1103-اختیارف خساپا-2500-1399/11/26 طسپا1104-اختیارف خساپا-3000-1399/11/26 طسپا1105-اختیارف خساپا-3500-1399/11/26 طسپا1106-اختیارف خساپا-4000-1399/11/26 طسپا1107-اختیارف خساپا-4500-1399/11/26 طسپا1108-اختیارف خساپا-5000-1399/11/26 سایر مشخصات قراردادهای اختیار معامله به شرح زیر می باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغییر قیمت هر سفارش: یک ریال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه 9:00 تا 12:30 سقف موقعیت های باز و هم جهت: بدون محدودیت دوره معاملاتی: 1399/08/05 لغایت 1399/11/26 ضرایب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمین اولیه، لازم و حداقل وجه تضمین این قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمین: 70% ضریب گرد کردن: 100،000 زمانبندی فرآیند اعمال: الف)زمان تسویه نقدی: یک روز کاری پیش از س: سررسید امکان تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد: وجود دارد. سبک اعمال: اروپایی نحوه اعمال: غیرخودکار نوع تسویه در سررسید: الف)تسویه فیزیکی ب)تسویه نقدی (در صورت توافق طرفین) همچنین نکات مهم در خصوص معاملات قراردادهای مذکور به شرح زیر است: 1- معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد. سرمایه گذاران محترم می توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه شماره 181/81122 مورخ 1399/07/29 منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه نمایند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهر
22 میهن بازگشایی نماد معاملاتی (میهن1) 99/8/5 09:59 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه میهن (میهن1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز دوشنبه مورخ 1399/08/05 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
23 تسه تعیین کارگزار ناظر در نماد معاملاتی تسهیلات مسکن مهر99 (تسه99071) 99/8/5 09:46 به اطلاع می‌رساند؛ طبق زمانبندی صورت گرفته جهت گشایش نماد معاملاتی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مهرماه سال 1399 در نماد معاملاتی (تسه99071)، خواهشمند است دراسرع وقت نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی در نماد ذتسه9907 اقدام فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
24 اپرداز بازگشایی نماد معاملاتی (اپرداز1) 99/8/5 09:41 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت آتیه داده پرداز (اپرداز1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت – گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز دوشنبه مورخ 1399/08/05 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می‌شود در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیرعملیات بازار فرابورس ایران
25 کگهر بازگشایی نماد معاملاتی (کگهر1) 99/8/5 09:40 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سنگ آهن گهرزمین (کگهر1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز دوشنبه مورخ 1399/08/05آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی قبل از برگزاری حراج ناپیوسته امکان پذیر است. مدیرعملیات بازار فرابورس ایران
26 تسه پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی (تسه97081) 99/8/5 09:24 به اطلاع می‌رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1397/08/15 در نماد معاملاتی (تسه97081) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 1399/08/15 به اتمام می‌رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 1399/08/14 متوقف می‌شود. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتباراوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1397/08/15 در نماد معاملاتی (تسه97081) جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 1399/09/15 می‌باشد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
27 غالبرح اطلاعیه پذیره نویسی عمومی سلب حق تقدم سهام شرکت لبنیات کالبر(غالبرح1) 99/8/5 09:24 به اطلاع می رساند؛ تعداد 754ر492ر6 سهم از سهام ناشی از سلب حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت لبنیات کالبر در نماد غالبرح1،از شنبه مورخ 1399/08/03، پذیره نویسی می گردد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است:1-پذیره نویسی با قیمت ثابت 17250 ریال صورت می گیرد 2-محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید به میزان 30،000 سهم تعیین شده است. 3-مهلت پذیره نویسی عمومی تا تاریخ 1399/08/12 بوده لذا نماد معاملاتی مذکور در هر زمان که تمامی سهام مورد پذیره نویسی به فروش برسدمتوقف می گردد.4) کلیه سفارش‌ها می‌بایست به صورت معتبر تا لغو در سامانه ثبت شود. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه منتشر شده در سایت کدال به شماره پیگیری 683777 مورخ 1399/07/28 مراجعه گردد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
28 هشیر وقفه معاملاتی نماد اوراق اختیار فروش تبعی (هشیر9111) 99/8/5 09:21 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی (هشیر9111) بر روی سهام شرکت پتروشیمی‌شیراز با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی در بازار نقد شیراز، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
29 شیراز وقفه معاملاتی نماد (شیراز1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت 99/8/5 09:21 به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی‌شیراز (شیراز1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
30 خفنر شاملا شاملاح بازگشایی نمادهای معاملاتی(خفنر)،(شاملا)،(شاملاح) 99/8/5 09:12 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های فنرسازی خاور(خفنر)، معدنی املاح ایران(شاملا) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و حق تقدم شرکت معدنی املاح ایران(شاملاح)با توجه به بازگشایی نماد اصلی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
31 طشنا وقفه معاملاتی نماد قرارداد اختیار فروش (طشنا10431) 99/8/5 09:10 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش (طشنا10431) بر روی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی در بازار نقد شپنا، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
32 طشنا وقفه معاملاتی نماد قرارداد اختیار فروش (طشنا10421) 99/8/5 09:10 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش (طشنا10421) بر روی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی در بازار نقد شپنا، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
33 طشنا وقفه معاملاتی نماد قرارداد اختیار فروش (طشنا10411) 99/8/5 09:10 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش (طشنا10411) بر روی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی در بازار نقد شپنا، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
34 طشنا وقفه معاملاتی نماد قرارداد اختیار فروش (طشنا10401) 99/8/5 09:10 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش (طشنا10401) بر روی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی در بازار نقد شپنا، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
35 طشنا وقفه معاملاتی نماد قرارداد اختیار فروش (طشنا10391) 99/8/5 09:10 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش (طشنا10391) بر روی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی در بازار نقد شپنا، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
36 گکیشح پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده در نماد معاملاتی (گکیشح1) 99/8/5 09:10 کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ تعداد 859,725 حق تقدم استفاده نشده شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش (سهامی عام) در نماد(گکیشح1)، امروز دوشنبه مورخ 1399/08/05، بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، در صورت لزوم، بازگشایی مجدد نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می‌گردد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: محدودیت حجمی خرید در هر سفارش 100,000 سهم و مهلت پذیره نویسی عمومی تا تاریخ 1399/09/02 می باشد، لذا نماد معاملاتی مذکور در پایان روز معاملاتی یکشنبه مورخ 1399/09/02 متوقف می گردد. کارگزارانی که حق تقدم مذکور را خریداری می نمایند، مرا همزمان با تسویه وجه معامله حق تقدم به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نمایند. بدیهی است مسئولیت واریز وجه معامله حق تقدم و همچنین وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده (ارزش اسمی هر سهم) بر عهده کارگزار مربوطه می باشد. شرکت سپرده گذاری مرکزی، وجوه حق تقدم استفاده نشده را به کارگزار فروشنده پرداخت نموده و کارگزار فروشنده مکلف است وجوه مذکور رابه حساب ناشر واریز نماید. لازم به یادآوری است با توجه به اینکه سهام مذکور حق تقدم استفاده نشده می باشد، خریداران محترم امکان فروش سهام خریداری شده را تا قبل از ثبت افزایش سرمایه شرکت ندارند. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس
37 طشنا وقفه معاملاتی نماد قرارداد اختیار فروش (طشنا10381) 99/8/5 09:10 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش (طشنا10381) بر روی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی در بازار نقد شپنا، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
38 طشنا وقفه معاملاتی نماد قرارداد اختیار فروش (طشنا10371) 99/8/5 09:09 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش (طشنا10371) بر روی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی در بازار نقد شپنا، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
39 طشنا وقفه معاملاتی نماد قرارداد اختیار فروش (طشنا10361) 99/8/5 09:09 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش (طشنا10361) بر روی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی در بازار نقد شپنا، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
40 طشنا وقفه معاملاتی نماد قرارداد اختیار فروش (طشنا10351) 99/8/5 09:09 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش (طشنا10351) بر روی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی در بازار نقد شپنا، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
41 ضشنا وقفه معاملاتی نماد قرارداد اختیار خرید (ضشنا10431) 99/8/5 09:09 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید (ضشنا10431) بر روی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی در بازار نقد شپنا، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
42 فملی اطلاعیه درخصوص تسویه نقدی اختیار معاملات (فملی) در سررسید آبان ماه 1399 99/8/5 09:09 به اطلاع سرمایه گذاران محترم بازار سرمایه می رساند، با توجه به فرارسیدن زمان تسویه نقدی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) با سررسید آبان ماه 1399، نکات مهم درخصوص اعمال قراردادهای مذکور مطابق دستورالعمل معاملات قرارداد اختیارمعامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 26/02/1397 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است: 1- دارندگان موقعیت باز خرید و فروشی که مایل به تسویه نقدی قراردادهای خود می باشند، باید پس از دریافت پیغام از سامانه برخط مبنی بر امکان ارسال درخواستهای عمال، نسبت به ارسال درخواستهای تسویه نقدی خود از طریق سامانه برخط اقدام کنند. از آنجایی که اعمال قراردادها به صورت غیرخودکار است، مسئولیت عدم اعلام درخواست اعمال، بر عهده مشتری می باشد. 2- بر اساس تبصره 1 ماده 37 دستورالعمل مذکور، اعمال به روش تسویه نقدی تنها برای قراردادهای اختیار میباشد. همچنین شایان ذکر است تسویه نقدی قراردادهای اختیار معامله بر اساس آخرین قیمت اعمال اعلامی توسط بورس و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید نقدی انجام می شود. 3- مطابق با مصوبه کمیته محترم فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام تسویه نقدی منوط بر موافقت طرفین قرارداد در سررسید بوده و لذا اعلام موافقت با تسویه نقدی، به معنای اجرای نهایی این نوع تسویه نخواهد بود. 4- آن دسته از دارندگان موقعیت باز خرید موافق با تسویه نقدی که امکان تسویه نقدی برای شان وجود نداشته است، در صورت تمایل می توانند مجدداً در سررسید فیزیکی و در زمان تعیین شده، درخواست تسویه فیزیکی خود را از طریق سامانه برخط ارسال نمایند. 5- در تسویه نقدی امکان انتخاب یکی از دو حالت تسویه با پاره سهم (به کسری از اندازه قرارداد) یا بدون پاره سهم (مضارب صحیحی از اندازه قرارداد) برای دارندگان موقعیت باز خرید وجود دارد. 6- به منظور سهولت در اجرای فرآیند اارگزار و مشتری، در تسویه نقدی، گزینه ای با عنوان «موافقت با اعمال حداکثری» تعبیه شده است. مشتری با انتخاب این گزینه اعلام می کند که در زمان تسویه نقدی، موافق اعمال همه موقعیت های باز خود می باشد. این گزینه مناسب مشتریانی است که: الف) خواهان اعمال حداکثری موقعیت های بازشان هستند؛ و یا ب) چند روز پیش از سررسید، اطلاعات خود را در سامانه اعمال وارد نموده اند. از آنجایی که ممکن است تا روز سررسید، تعداد موقعیت های باز آنها تغییر کند، با انتخاب این گزینه، نیازی به ویرایش اطلاعات ثبت شده در سامانه اعمال وجود نخواهد داشت. 7- بر اساس مواد 42 و 44 دستورالعمل مذکور، در صورتی که نماد معاملاتی قرارداد اختیار معامله در زمان تسویه نقدی متوقف باشد، در صورت اعلام طرفین، قرارداد اختیار معامله بر اساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه در بازار نقد، تسویه نقدی می شود. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
43 ضشنا وقفه معاملاتی نماد قرارداد اختیار خرید (ضشنا10421) 99/8/5 09:09 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید (ضشنا10421) بر روی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی در بازار نقد شپنا، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
44 ضشنا وقفه معاملاتی نماد قرارداد اختیار خرید (ضشنا10411) 99/8/5 09:09 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید (ضشنا10411) بر روی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی در بازار نقد شپنا، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
45 ضشنا وقفه معاملاتی نماد قرارداد اختیار خرید (ضشنا10401) 99/8/5 09:08 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید (ضشنا10401) بر روی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی در بازار نقد شپنا، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
46 فارس اطلاعیه درخصوص تسویه نقدی اختیار معاملات (فارس) در سررسید آبان ماه 1399 99/8/5 09:08 به اطلاع سرمایه گذاران محترم بازار سرمایه می رساند، با توجه به فرارسیدن زمان تسویه نقدی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با سررسید آبان ماه 1399، نکات مهم درخصوص اعمال قراردادهای مذکور مطابق دستورالعمل معاملات قرارداد اختیارمعامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 26/02/1397 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است: 1- دارندگان موقعیت باز خرید و فروشی که مایل به تسویه نقدی قراردادهای خود می باشند، باید پس از دریافت پیغام از سامانه برخط مبنی بر امکان ارسال درخواستهای عمال، نسبت به ارسال درخواستهای تسویه نقدی خود از طریق سامانه برخط اقدام کنند. از آنجایی که اعمال قراردادها به صورت غیرخودکار است، مسئولیت عدم اعلام درخواست اعمال، بر عهده مشتری می باشد. 2- بر اساس تبصره 1 ماده 37 دستورالعمل مذکور، اعمال به روش تسویه نقدی تنها برای قراردادهاکان پذیر میباشد. همچنین شایان ذکر است تسویه نقدی قراردادهای اختیار معامله بر اساس آخرین قیمت اعمال اعلامی توسط بورس و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید نقدی انجام می شود. 3- مطابق با مصوبه کمیته محترم فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام تسویه نقدی منوط بر موافقت طرفین قرارداد در سررسید بوده و لذا اعلام موافقت با تسویه نقدی، به معنای اجرای نهایی این نوع تسویه نخواهد بود. 4- آن دسته از دارندگان موقعیت باز خرید موافق با تسویه نقدی که امکان تسویه نقدی برای شان وجود نداشته است، در صورت تمایل می توانند مجدداً در سررسید فیزیکی و در زمان تعیین شده، درخواست تسویه فیزیکی خود را از طریق سامانه برخط ارسال نمایند. 5- در تسویه نقدی امکان انتخاب یکی از دو حالت تسویه با پاره سهم (به کسری از اندازه قرارداد) یا بدون پاره سهم (مضارب صحیحی از اندازه قرارداد) برای دارندگان موقعیت باز خرید وجود دارد. 6- به منظور سهولت در اجرای ف برای کارگزار و مشتری، در تسویه نقدی، گزینه ای با عنوان «موافقت با اعمال حداکثری» تعبیه شده است. مشتری با انتخاب این گزینه اعلام می کند که در زمان تسویه نقدی، موافق اعمال همه موقعیت های باز خود می باشد. این گزینه مناسب مشتریانی است که: الف) خواهان اعمال حداکثری موقعیت های بازشان هستند؛ و یا ب) چند روز پیش از سررسید، اطلاعات خود را در سامانه اعمال وارد نموده اند. از آنجایی که ممکن است تا روز سررسید، تعداد موقعیت های باز آنها تغییر کند، با انتخاب این گزینه، نیازی به ویرایش اطلاعات ثبت شده در سامانه اعمال وجود نخواهد داشت. 7- بر اساس مواد 42 و 44 دستورالعمل مذکور، در صورتی که نماد معاملاتی قرارداد اختیار معامله در زمان تسویه نقدی متوقف باشد، در صورت اعلام طرفین، قرارداد اختیار معامله بر اساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه در بازار نقد، تسویه نقدی می شود. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
47 حتوکا خمهر ثشاهد حراج مجدد نمادهای معاملاتی(حتوکا)،(خمهر)،(ثشاهد) 99/8/5 09:08 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های حمل و نقل توکا(حتوکا)، مهرکام پارس(خمهر)، شاهد(ثشاهد)با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
48 ضشنا وقفه معاملاتی نماد قرارداد اختیار خرید (ضشنا10391) 99/8/5 09:08 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید (ضشنا10391) بر روی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی در بازار نقد شپنا، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
49 ضشنا وقفه معاملاتی نماد قرارداد اختیار خرید (ضشنا10381) 99/8/5 09:08 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید (ضشنا10381) بر روی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی در بازار نقد شپنا، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
50 ضشنا وقفه معاملاتی نماد قرارداد اختیار خرید (ضشنا10371) 99/8/5 09:08 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید (ضشنا10371) بر روی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی در بازار نقد شپنا، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
51 ضشنا وقفه معاملاتی نماد قرارداد اختیار خرید (ضشنا10361) 99/8/5 09:08 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید (ضشنا10361) بر روی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی در بازار نقد شپنا، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
52 ضشنا وقفه معاملاتی نماد قرارداد اختیار خرید (ضشنا10351) 99/8/5 09:07 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید (ضشنا10351) بر روی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی در بازار نقد شپنا، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
53 شپنا وقفه معاملاتی نماد (شپنا1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت 99/8/5 09:07 به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
54 شاروم توقف نماد (شاروم1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصد نماد اصلی 99/8/5 09:07 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی (شاروم1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصد در نماد اصلی، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طی روز جاری از طریق سامانه تدان، جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر، ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
55 حفاری ادامه توقف نماد (حفاری1) به علت عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت 99/8/5 08:54 به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir توقف نماد معاملاتی شرکت حفاری شمال (حفاری1)، با توجه به عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت حداکثر برای 2 روز کاری ادامه می یابد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
56 وتوکاح توقف نماد معاملاتی(وتوکاح) 99/8/5 08:48 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی حق تقدم شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد(وتوکاح)با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف شد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
57 فمراد نماد معاملاتی(فمراد)مشمول دستور العمل رفع گره معاملاتی 99/8/5 08:15 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت آلومراد(فمراد)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
58 معاملات بورس انرژی ایران - بازار عمده فروشی برق 99/8/5 08:04 1$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 99/08/09 پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز می گردد. مدیریت عملیات بازار
59 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار10181) 99/8/5 08:03 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار10181) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
60 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار10151) 99/8/5 08:03 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار10151) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
61 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار10161) 99/8/5 08:03 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار10161) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
62 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار10131) 99/8/5 08:03 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار10131) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
63 معاملات بورس انرژی ایران - بازار عمده فروشی برق 99/8/5 08:03 1$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 99/09/04 و 99/09/05 گشایش می یابند. مدیریت عملیات بازار
64 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار10121) 99/8/5 08:03 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار10121) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
65 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار10111) 99/8/5 08:02 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار10111) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
66 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار10161) 99/8/5 08:02 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار10161) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
67 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار10131) 99/8/5 08:02 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار10131) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
68 محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی 99/8/5 08:02 به اطلاع می رساند؛ موارد ذیل در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اعلام می‌گردد: 1) اعتبار اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) در بازار فرابورس در نمادهای معاملاتی (تملی7101) و قبل از آن از روز 15 ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت 3 سال و اعتبار مابقی نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) در بازار فرابورس از روز 15 ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت 2 سال تقویمی می‌باشد. 2) اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد. 3) محدودیت حجمی هرسفارش خرید(حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد 240 ورقه تعیین گردیده است. متقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند اطین شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند.مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
69 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار10181) 99/8/5 08:02 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار10181) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
70 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار10121) 99/8/5 08:02 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار10121) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
71 محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن 99/8/5 08:02 به اطلاع می رساند؛ پیرو مصوبات شورای محترم پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعلام می‌گردد: 1-محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت 4 ماه خواهد بود. 2-محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط 4ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه9708 ، تسه 9709، تسه9710 و تسه 9711مشمول محدودیت مذکور نمی باشند. 3-در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر 280 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی می باشد. 4- متقاضیان خرید می بایست محدودیت های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش منج رسیدگی به تخلفات گردد. متقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند به اطلاعیه‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
72 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار10171) 99/8/5 08:02 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار10171) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
73 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار10101) 99/8/5 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار10101) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
74 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار10141) 99/8/5 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار10141) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
75 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار10151) 99/8/5 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار10151) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
76 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار10111) 99/8/5 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار10111) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
77 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار10171) 99/8/5 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار10171) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
78 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار10101) 99/8/5 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار10101) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
79 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار10141) 99/8/5 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار10141) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
80 وتجارت توقف نماد (وتجارت1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف 99/8/5 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت بانک تجارت (وتجارت1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
81 تپکو تداوم تعلیق نماد معاملاتی (تپکو1) 99/8/5 08:00 کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، با توجه به عدم رفع ابهام وضعیت اطلاعاتی شرکت تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو ، تعلیق نماد معاملاتی (تپکو1) بنا به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا تاریخ 1399/09/16 ادامه می‌یابد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران
82 پلوله توقف نماد (پلوله1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 99/8/5 08:00 کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (پلوله1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت گازلوله‌ متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران
83 وپترو توقف نماد (وپترو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف 99/8/5 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ (وپترو1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
84 کگهر توقف نماد (کگهر1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 99/8/5 08:00 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (کگهر1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سنگ آهن گهرزمین متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
85 کیسون توقف نماد (کیسون1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 99/8/5 08:00 کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (کیسون1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت شرکت کیسون متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران
86 عدم تایید معاملات در برخی نمادهای معاملاتی 99/8/3 17:14 به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز شنبه مورخ 1399/08/03 در نمادهای معاملاتی اوراق اجاره سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا9941)، اوراق اجاره تامین اجتماعی (شستا0011)، اوراق مشارکت شرکت واسپاری حکمت ایرانیان (حکمت011)، اوراق منفعت هواپیمایی ماهان (ماهان011)، اوراق مشارکت لیزینگ ایرانیان و شرق (شرق14001)، شرکت ماداکتو استیل کرد (فماک1) و شرکت کیا الکترود شرق (کیا1) مورد تأیید قرار نگرفت. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
87 اطلاعیه درخصوص نمادهای معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری عدالت استانی 99/8/3 15:17 به اطلاع می رساند،ارزش خالص دارایی های روز هر سهم شرکت های سرمایه گذاری استان خراسان شمالی(وسخراش)،سرمایه گذاری استان قم(وسقم)، سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی(وسخراج)،سرمایه گذاری استان(وسزنجان)،سرمایه گذاری استان مرکزی(وسمرکز)،سرمایه گذاری استان اردبیل(وساربیل)،سرمایه گذاری استان گلستان(وسگلستا)،سرمایه گذاری استان بوشهر(وسبوشهر)،سرمایه گذاری استان ایلام(وسیلام)،سرمایه گذاری استان کرمانشاه(وسکرشا) ، سرمایه گذاری استان یزد(وسیزد)، سرمایه گذاری استان کهگیلویه و بویر احمد(وسکهبو) در روز جاری شنبه مورخ 1399/08/03- معادل 1040 ریال می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
88 اپرداز توقف نماد (اپرداز1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 99/8/3 13:01 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (اپرداز1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت آتیه داده پرداز متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
89 اطلاعیه در خصوص سهام عدالت 99/8/3 12:40 به اطلاع می رساند، کارگزارانی که سهام عدالت در کد کارگزاری آن ها تعریف شده است می توانند سفارشات فروش خود را به بالاترین قیمت(قیمت پایانی و یا قیمت آخرین معامله، هرکدام که بالاتر است)از ساعت 13:00 الی 15:00 بدون رعایت دستور العمل معاملات بلوک در سامانه معاملات بلوک وارد نمایند. ورود سفارش خرید صرفا توسط اشخاص حقوقی مجاز می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
90 تسه پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی (تسه97081) 99/8/3 12:37 به اطلاع می‌رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1397/08/15 در نماد معاملاتی (تسه97081) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 1399/08/15 به اتمام می‌رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 1399/08/14 متوقف می‌شود. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتباراوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1397/08/15 در نماد معاملاتی (تسه97081) جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 1399/09/15 می‌باشد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
91 دمعیار پرداخت سود در نماد معاملاتی (دمعیار1) 99/8/3 12:29 به اطلاع می‌رساند؛ سود نقدی ماهانه صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت معیار (دمعیار1) به ارزش 157 ریال به ازای هر واحد از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور پرداخت شد. لازم به ذکر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور (دمعیار1) به ارزش اسمی کاهش یافته است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به وب سایت رسمی صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت معیار مراجعه فرمایید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
92 دارا پرداخت سود در نماد معاملاتی (دارا1) 99/8/3 12:28 به اطلاع می‌رساند؛ سود نقدی ماهانه صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم (دارا1) به ارزش 167 ریال به ازای هر واحد از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور پرداخت شد. لازم به ذکر است پس از پرداخت مبلغ سود،ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور (دارا1) به ارزش اسمی کاهش یافته است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به وب سایت رسمی صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم مراجعه فرمایید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
93 شصفها عرضه عمده سهام مدیریتی غیر کنترلی شرکت پتروشیمی اصفهان (شصفها4) 99/8/3 12:23 کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 2155/خ/99 مورخ 1399/07/12 این شرکت، تعداد 69,218,861 سهم معادل 23/07 درصد (بیست و سه ممیز هفت صدم درصد) سهام مدیریتی غیر کنترلی شرکت پتروشیمی اصفهان (سهامی عام) در نماد معاملاتی (شصفها4) با قیمت پایه کل 7،275،663،698،571 ریال روز چهارشنبه مورخ 1399/08/14، از طریق بازار پایه فرابورس ایران، مورد عرضه قرار می گیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس
94 کاذر پترولح توقف نمادهای معاملاتی(کاذر)،(پترولح) 99/8/3 11:34 به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت فرآورده های نسوز آذر(کاذر)جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، حق تقدم شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان(پترولح)با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف خواهند شد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
95 غالبرح اطلاعیه پذیره نویسی عمومی سلب حق تقدم سهام شرکت لبنیات کالبر(غالبرح1) 99/8/3 11:21 به اطلاع می رساند؛ تعداد 754ر492ر6 سهم از سهام ناشی از سلب حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت لبنیات کالبر در نماد غالبرح1،از شنبه مورخ 1399/08/03، پذیره نویسی می گردد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است:1-پذیره نویسی با قیمت ثابت 17250 ریال صورت می گیرد 2-محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید به میزان 30،000 سهم تعیین شده است. 3-مهلت پذیره نویسی عمومی تا تاریخ 1399/08/12 بوده لذا نماد معاملاتی مذکور در هر زمان که تمامی سهام مورد پذیره نویسی به فروش برسدمتوقف می گردد.4) کلیه سفارش‌ها می‌بایست به صورت معتبر تا لغو در سامانه ثبت شود. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه منتشر شده در سایت کدال به شماره پیگیری 683777 مورخ 1399/07/28 مراجعه گردد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
96 گکیشح پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده در نماد معاملاتی (گکیشح1) 99/8/3 11:04 کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ تعداد 859,725 حق تقدم استفاده نشده شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش (سهامی عام) در نماد(گکیشح1)، امروز شنبه مورخ 1399/08/03، بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، در صورت لزوم، بازگشایی مجدد نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می‌گردد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: محدودیت حجمی خرید در هر سفارش 100,000 سهم و مهلت پذیره نویسی عمومی تا تاریخ 1399/09/02 می باشد، لذا نماد معاملاتی مذکور در پایان روز معاملاتی یکشنبه مورخ 1399/09/02 متوقف می گردد. کارگزارانی که حق تقدم مذکور را خریداری می نمایند، می همزمان با تسویه وجه معامله حق تقدم به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نمایند. بدیهی است مسئولیت واریز وجه معامله حق تقدم و همچنین وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده (ارزش اسمی هر سهم) بر عهده کارگزار مربوطه می باشد. شرکت سپرده گذاری مرکزی، وجوه حق تقدم استفاده نشده را به کارگزار فروشنده پرداخت نموده و کارگزار فروشنده مکلف است وجوه مذکور رابه حساب ناشر واریز نماید. لازم به یادآوری است با توجه به اینکه سهام مذکور حق تقدم استفاده نشده می باشد، خریداران محترم امکان فروش سهام خریداری شده را تا قبل از ثبت افزایش سرمایه شرکت ندارند. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس
97 غبشهر توقف نماد (غبشهر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف 99/8/3 11:02 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت صنعتی‌ بهشهر (غبشهر1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
98 سدشت بازگشایی نماد معاملاتی(سدشت) 99/8/3 10:52 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت صنایع سیمان دشتستان(سدشت) با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیئت مدیره با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
99 فالوم بازگشایی نماد معاملاتی (فالوم1) 99/8/3 10:51 کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت آلومتک (فالوم1)، پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز شنبه مورخ 1399/08/03 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، در صورت لزوم، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می‌گردد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس
100 ثشاهد بازگشایی نماد معاملاتی(ثشاهد) 99/8/3 10:50 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت شاهد(ثشاهد) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
# نماد موضوع تاریخ متن پیام