پیام ناظر بازار بورس تهران دریافت لحظه ای پیام های ناظر بازار بورس تهران

عضویت در کانال تلگرام پیام ناظر بازار بورس تهران SupervisorMessage@

# نماد موضوع تاریخ متن پیام
1 عدم تایید معاملات در برخی نمادهای معاملاتی 1400/2/1 16:21 به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 در نمادهای معاملاتی (ماهان011)و(تملی7011) مورد تأیید قرار نگرفت. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
2 وملل توقف نماد (وملل1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1400/2/1 14:55 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (وملل1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت اعتباری ملل متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
3 ونیکی توقف نماد (ونیکی1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/2/1 14:37 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ (ونیکی1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
4 وسرمد توقف نماد (وسرمد1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1400/2/1 14:21 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (وسرمد1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت بیمه سرمد متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
5 سکارون توقف نماد (سکارون1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1400/2/1 13:40 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (سکارون1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت سیمان کارون متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
6 نبروج عرضه عمده سهام کنترلی در نماد معاملاتی (نبروج4) 1400/2/1 13:02 به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 2600/الف/99 مورخ 1399/12/24 این شرکت، تعداد 1,235,011 سهم معادل 0/83 درصد (هشتاد و سه صدم درصد) سهام کنترلی شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام) در نماد معاملاتی (نبروج4) با قیمت پایه کل 12،350،110،000 ریال روز شنبه مورخ 1400/02/04، از طریق بازار پایه فرابورس ایران، مورد عرضه قرار می گیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
7 پخش توقف نماد (پخش1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/2/1 12:59 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (پخش1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت پخش البرز متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
8 سهرمز توقف نماد (سهرمز1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/2/1 12:32 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
9 دپارس جمح توقف نمادهای معاملاتی(دپارس)،(جمح) 1400/2/1 12:02 به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت پارس دارو(دپارس)جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، حق تقدم شرکت پتروشیمی جم(جمح)با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف خواهند شد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
10 قجام توقف نماد (قجام1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/2/1 12:01 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (قجام1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌ متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارفرابورس ایران
11 دمعیار پرداخت سود در نماد معاملاتی (دمعیار1) 1400/2/1 12:00 به اطلاع می‌رساند؛ سود نقدی ماهانه صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت توازن معیار (دمعیار1) به ارزش 164 ریال به ازای هر واحد از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور پرداخت شد. لازم به ذکر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور (دمعیار1) به ارزش اسمی کاهش یافته است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به وب سایت رسمی صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت معیار مراجعه فرمایید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
12 دارا پرداخت سود در نماد معاملاتی (دارا1) 1400/2/1 11:59 به اطلاع می‌رساند؛ سود نقدی ماهانه صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم (دارا1) به ارزش 198 ریال به ازای هر واحد از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور پرداخت شد. لازم به ذکر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور (دارا1) به ارزش اسمی کاهش یافته است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به وب سایت رسمی صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم مراجعه فرمایید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
13 ساروج سمتاز سجام سباقر بازگشایی نمادهای (ساروج1)،(سمتاز1)،(سجام1)،(سباقر1) 1400/2/1 11:36 به اطلاع می‌رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت شرکت بین المللی ساروج بوشهر (ساروج1)، شرکت سیمان ممتازان کزمان (سمتاز1)، شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام1) و شرکت سیمان باقران (سباقر1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 آماده انجام معامله می‌باشند. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می‌شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
14 باران در خصوص نماد معاملاتی (باران1) 1400/2/1 11:21 به اطلاع می رساند؛ امروز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 حجم مبنا در گشایش نماد معاملاتی (باران1) معادل 1 در نظر گرفته خواهد شد. مدیرعملیات بازار فرابورس
15 فلات بازگشایی نماد معاملاتی (فلات1) 1400/2/1 11:19 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان (فلات1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
16 کرمان بازگشایی نماد معاملاتی (کرمان1) 1400/2/1 11:16 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان(کرمان1) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه و اعمال آن در سامانه معاملات ، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1400/02/01آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می‌شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
17 شکربن توقف نماد (شکربن1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف 1400/2/1 11:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت کربن‌ ایران‌ (شکربن1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
18 آغاز معاملات ثانویه اوراق مرابحه عام دولت 1400/2/1 10:58 به اطلاع می‌رساند؛ اوراق مرابحه عام دولت 76-شرایط خاص 030406 در نماد معاملاتی (اراد761) و اوراق مرابحه عام دولت 77-شرایط خاص 000812 در نماد معاملاتی (اراد771) و اوراق مرابحه عام دولت 78-شرایط خاص 001112 در نماد معاملاتی (اراد781) و اوراق مرابحه عام دولت 79-شرایط خاص 010612 در نماد معاملاتی (اراد791) و اوراق مرابحه عام دولت 81-شرایط خاص 010812 در نماد معاملاتی (اراد811) و اوراق مرابحه عام دولت 82-شرایط خاص 010912 در نماد معاملاتی (اراد821) پس از پذیره‌نویسی به منظور آغاز معاملات ثانویه، امروز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران گشایش می‌یابد. لازم به ذکز است محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) به میزان 25.000 ورقه می‌باشد. سایر اطلاعات این اوراق در اطلاعیه های شماره 2606/ن/99 مورخ 1399/12/25 و شماره 2608/ن/99 مورخ 1399/12/26 اینس ایران در دسترس می‌باشد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
19 سشرق بازگشایی نماد معاملاتی (سشرق) 1400/2/1 10:52 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت سیمان شرق(سشرق) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و رفع تعلیق بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
20 باران در خصوص گشایش نماد معاملاتی(باران1) درتابلو زرد بازارپایه 1400/2/1 10:49 به اطلاع می رساند؛ امروز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 از ساعت 11:00 تا 11:10 سفارش گیری در نماد معاملاتی شرکت بیمه زندگی باران(باران1) 50% (باران1)، صرفا در سمت فروش انجام خواهد شد. مدیرعملیات بازار فرابورس ایران
21 باران گشایش نماد معاملاتی(باران1) درتابلو زرد بازار پایه 1400/2/1 10:44 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه زندگی باران(باران1) 50% تادیه امروز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 برای اولین بار در تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران گشایش می یابد. در این خصوص توجه به موارد زیر ضروری است: 1) محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق در هر سفارش) در نماد معاملاتی مذکور به میزان 50،000 سهم تعیین می گردد. 2) لازم به تاکید است ارسال سفارش خرید توسط معامله گران برخط و برخط گروهی در مرحله پیش گشایش نماد مذکور مجاز نمی باشد. مدیرعملیات بازار فرابورس ایران
22 شغدیر گشایش نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی غدیر(شغدیر) 1400/2/1 10:42 به اطلاع می رساند، امروز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی غدیر برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی ، گروه مواد شیمیایی اساسی و طبقه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی در نماد شغدیر به عنوان پانصد و هشتاد و پنجمین شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فهرست نرخ های بازار دوم و با انتقال سهام شرکت مذکور از بازار فرابورس ایران به شرکت بورس اوراق بهادار تهران آماده انجام معامله می باشد.بازگشایی نماد به شرح زیر خواهد بود: بازگشایی نماد معاملاتی از طریق حراج ناپیوسته با اعمال یک مرحله پیش گشایش شروع و با اجرای حراج ناپیوسته پایان می یابد. پس از این مرحله معاملات از طریق حراج پیوسته در زمان باقی مانده تا پایان جلسه معاملاتی و در دامنه نوسان مجاز روزانه قیمت انجام می شود. قیمت مرجعت کشف شده از طریق حراج ناپیوسته است. همچنین محدودیت حجمی سفارشهای وارده به سامانه برای نماد معاملاتی مذکور 000ر100 سهم می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
23 تسه گشایش نماد اوراق حق تقدم استفاده تسهیلات مسکن فروردین1400 (تسه00011) 1400/2/1 10:31 به اطلاع می‌رساند؛ امروز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن فروردین ماه 1400 (تسه00011)، در بازار عادی با محدودیت دامنه نوسان 5 درصدی قیمت گشایش می‌یابد. دامنه نوسان قیمت بر اساس قیمت پایانی معاملات روز قبل در نماد (تسه99121) می‌باشد. قیمت پایانی اوراق، میانگین موزون معاملات روزانه اوراق می باشد. لازم به ذکر است محدودیت حجمی هر سفارش خرید (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن فروردین ماه 1400 (تسه00011) تعداد 280 ورقه تعیین گردیده است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
24 غنیلیح گشایش حق تقدم خرید در نماد معاملاتی (غنیلیح1) 1400/2/1 10:30 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (سهامی عام) در نماد (غنیلیح1) از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مجدد اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. محدودیت حجمی خرید در هر سفارش (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتی (غنیلیح1)، به تعداد 50,000 سهم تعیین می‌گردد. همچنین مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت مذکور در نماد (غنیلیح1) تا تاریخ 1400/03/13 می باشد. لذا نماد معاملاتی مذکور (غنیلیح1) در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 1400/03/12 متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهالاعیه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 1390/05/15 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادر و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 150481/121 مورخ 1390/05/30 اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مدنظر قرار دهند. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
25 پاکشو دسبحان بازگشایی نمادهای معاملاتی (پاکشو)،(دسبحان) 1400/2/1 10:26 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های گروه صنعتی پاکشو(پاکشو)، سبحان دارو(دسبحان) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
26 غبشهر بازگشایی نماد معاملاتی (غبشهر) 1400/2/1 10:23 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت صنعتی بهشهر(غبشهر) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
27 امین یکم اطلاعیه درخصوص صندوق سرمایه گذاری (امین یکم) 1400/2/1 10:21 به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، نماد معاملاتی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا در نماد (امین یکم) آماده انجام معاملات می باشد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
28 تماوند توقف نماد معاملاتی (تماوند1) 1400/2/1 10:15 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت تامین سرمایه دماوند (تماوند1) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ 1400/02/05 در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 متوقف می شود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
29 تاپیکو آغاز دوره معاملاتی اختیار خرید و فروش (تاپیکو) با سررسید مهرماه 1400 1400/2/1 10:10 به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات قراردادهای اختیارمعامله خرید و فروش سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) با سررسید مهرماه 1400 از امروز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر آغاز می گردد: نماد معاملاتی دارایی پایه: تاپیکو نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیان نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید: ضپیک7039-اختیارخ تاپیکو-7000-1400/07/18 ضپیک7040-اختیارخ تاپیکو-8000-1400/07/18 ضپیک7041-اختیارخ تاپیکو-9000-1400/07/18 ضپیک7042-اختیارخ تاپیکو-10000-1400/07/18 ضپیک7043-اختیارخ تاپیکو-12000-1400/07/18 ضپیک7044-اختیارخ تاپیکو-14000-1400/07/18 ضپیک7045-اختیارخ تاپیکو-16000-1400/07/18 ضپیک7046-اختیارخ تاپیکو-18000-1400/07/18 ضپیک7047-اختیارخ تاپیکو-20000-1400/07/18 نماد معامامله فروش: طپیک7039-اختیارف تاپیکو-7000-1400/07/18 طپیک7040-اختیارف تاپیکو-8000-1400/07/18 طپیک7041-اختیارف تاپیکو-9000-1400/07/18 طپیک7042-اختیارف تاپیکو-10000-1400/07/18 طپیک7043-اختیارف تاپیکو-12000-1400/07/18 طپیک7044-اختیارف تاپیکو-14000-1400/07/18 طپیک7045-اختیارف تاپیکو-16000-1400/07/18 طپیک7046-اختیارف تاپیکو-18000-1400/07/18 طپیک7047-اختیارف تاپیکو-20000-1400/07/18 سایر مشخصات قراردادهای اختیار معامله به شرح زیر می باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغییر قیمت هر سفارش: یک ریال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه 9:00 تا 12:30 سقف موقعیت های باز و هم جهت: بدون محدودیت دوره معاملاتی: 1400/02/01 لغایت 1400/07/18 ضرایب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمین اولیه، لازم و حداقل وجه تضمین این قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمین: 70% ضریب گرد کردن: 100،00: الف)زمان تسویه نقدی: یک روز کاری پیش از سررسید ب)زمان تسویه فیزیکی: سررسید امکان تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد: وجود دارد. سبک اعمال: اروپایی نحوه اعمال: غیرخودکار نوع تسویه در سررسید: الف)تسویه فیزیکی ب)تسویه نقدی (در صورت توافق طرفین) همچنین نکات مهم در خصوص معاملات قراردادهای مذکور به شرح زیر است: 1- معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد. سرمایه گذاران محترم می توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه های شماره 181/88281 مورخ 1400/01/29 منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.tsت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
30 وتجارت آغاز دوره معاملاتی اختیار خرید و فروش (وتجارت) با سررسید مهرماه 1400 1400/2/1 10:09 به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات قراردادهای اختیارمعامله خرید و فروش سهام بانک تجارت(وتجارت) با سررسید مهرماه 1400 از امروز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر آغاز می گردد: نماد معاملاتی دارایی پایه: وتجارت نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیان نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید: ضجار7037-اختیارخ وتجارت-1600-1400/07/21 ضجار7038-اختیارخ وتجارت-1800-1400/07/21 ضجار7039-اختیارخ وتجارت-2000-1400/07/21 ضجار7040-اختیارخ وتجارت-2500-1400/07/21 ضجار7041-اختیارخ وتجارت-3000-1400/07/21 ضجار7042-اختیارخ وتجارت-3500-1400/07/21 ضجار7043-اختیارخ وتجارت-4000-1400/07/21 ضجار7044-اختیارخ وتجارت-4500-1400/07/21 نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله فروش: طجار7037-اختیارف وتجارت-1600-1400/07/21 طجار7000/07/21 طجار7039-اختیارف وتجارت-2000-1400/07/21 طجار7040-اختیارف وتجارت-2500-1400/07/21 طجار7041-اختیارف وتجارت-3000-1400/07/21 طجار7042-اختیارف وتجارت-3500-1400/07/21 طجار7043-اختیارف وتجارت-4000-1400/07/21 طجار7044-اختیارف وتجارت-4500-1400/07/21 سایر مشخصات قراردادهای اختیار معامله به شرح زیر می باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغییر قیمت هر سفارش: یک ریال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه 9:00 تا 12:30 سقف موقعیت های باز و هم جهت: بدون محدودیت دوره معاملاتی: 1400/02/01 لغایت 1400/07/21 ضرایب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمین اولیه، لازم و حداقل وجه تضمین این قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمین: 70% ضریب گرد کردن: 100،000 زمانبندی فرآیند اعمال: الف)زمان تسویه نقدی: یک روز کاری پیش از سررسید ب)زمان تسویه فیزیکی: سررسید امکان تسویه نقدی به کسری ارد. سبک اعمال: اروپایی نحوه اعمال: غیرخودکار نوع تسویه در سررسید: الف)تسویه فیزیکی ب)تسویه نقدی (در صورت توافق طرفین) همچنین نکات مهم در خصوص معاملات قراردادهای مذکور به شرح زیر است: 1- معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد. سرمایه گذاران محترم می توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه های شماره 181/88282 مورخ 1400/01/29 منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه نمایند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
31 سمتاز توقف نماد (سمتاز1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1400/2/1 10:08 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (سمتاز1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت سیمان ممتازان کرمان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
32 بمپنا بازگشایی نماد معاملاتی (بمپنا1) 1400/2/1 09:58 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت – گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می‌شود در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیرعملیات بازار فرابورس ایران
33 ساروج آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی (ساروج1) 1400/2/1 09:57 به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 2658/خ/00 مورخ 1400/01/31 این شرکت، بازارگردانی سهام شرکت بین المللی ساروج بوشهر (ساروج1) با دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران و با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج، از روز شنبه مورخ 1400/02/04 در تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران آغاز می گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
34 وآداک تعلیق نماد معاملاتی (وآداک1) 1400/2/1 09:51 به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به منظور بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی (وآداک1) حداکثر تا تاریخ 1400/02/31 تعلیق شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
35 تسه پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی (تسه98021) 1400/2/1 09:49 به اطلاع می‌رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1398/02/15 در نماد معاملاتی (تسه98021) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 1400/02/15 به اتمام می‌رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 1400/02/15 متوقف می‌شود. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتباراوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1398/02/15 در نماد معاملاتی (تسه98021) جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 1400/03/15 می‌باشد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
36 کارین اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق نگین سامان (کارین) 1400/2/1 09:38 به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه شماره 181/84703 مورخ 1399/10/22 مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در آخرین روز هر ماه می باشد، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد نگین سامان بیش از قیمت مبنای واحدها باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری کاهش یافته و معادل ارزش اسمی آن می گردد. میزان سود تعلق گرفته برای فروردین ماه 1400 و بخشی از اسفندماه 1399 (37 روز) مبلغ 213 ریال می باشد که به سرمایه گذاران پرداخت می شود. لازم به ذکر است جهت تسریع در پرداخت سود بایداطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار نزد کارگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسوی ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
37 سصفها سهرمز لابسا خمحرکه بازگشایی نمادهای معاملاتی(سصفها)،(سهرمز)،(لابسا)،(خمحرکه) 1400/2/1 09:32 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های سیمان اصفهان(سصفها)، سیمان هرمزگان(سهرمز)، آبسال(لابسا)، صنعتی نیرو محرکه(خمحرکه)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
38 سپاها سفار سدور ستران سیتا سفا بازگشایی نمادهای معاملاتی(سپاها)،(سفار)،(سدور)،(ستران)،(سیتا)،(سفارس) 1400/2/1 09:28 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های سیمان سپاهان(سپاها)، سیمان فارس(سفار)، سیمان دورود(سدور)، سیمان تهران(ستران)، سرمایه گذاری سیمان تامین(سیتا)، سیمان فارس و خوزستان(سفارس)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
39 سخاش سصوفی سغرب سقاین سکرما سد بازگشایی نمادهای معاملاتی(سخاش)،(سصوفی)،(سغرب)،(سقاین)،(سکرما)،(سدشت) 1400/2/1 09:25 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های سیمان خاش(سخاش)، کارخانجات سیمان صوفیان(سصوفی)، صنایع سیمان غرب(سغرب)، سیمان قاین(سقاین)، گروه صنایع سیمان کرمان(سکرما)، صنایع سیمان دشتستان(سدشت)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
40 سشمال سهگمت ساربیل سمازن سیلام بازگشایی نمادهای معاملاتی(سشمال)،(سهگمت)،(ساربیل)،(سمازن)،(سیلام)،(سبهان) 1400/2/1 09:23 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های سیمان شمال(سشمال)، سیمان هگمتان(سهگمت)، سیمان آرتا اردبیل(ساربیل)، سیمان مازندران(سمازن)، سیمان ایلام(سیلام)، سیمان بهبهان(سبهان)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
41 شکربن ادامه توقف نماد (شکربن1) به علت عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت 1400/2/1 09:21 به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir توقف نماد معاملاتی شرکت کربن‌ ایران‌ (شکربن1)، با توجه به عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت حداکثر برای 2 روز کاری ادامه می یابد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
42 وتجارت بازگشایی نماد معاملاتی اختیارمعاملات خرید و فروش سهام (وتجارت) 1400/2/1 09:21 به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام بانک تجارت با سررسید اردیبهشت ماه 1400، با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد (وتجارت) با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
43 شبندر بازگشایی نماد معاملاتی اختیارمعاملات خرید و فروش سهام (شبندر) 1400/2/1 09:19 به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس با سررسید خردادماه 1400، با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد (شبندر) با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
44 سرود ساراب سخوز ساروم سبجنو سک بازگشایی نمادهای معاملاتی(سرود)،(ساراب)،(سخوز)،(ساروم)،(سبجنو)،(سکرد) 1400/2/1 09:19 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های سیمان شاهرود(سرود)، سیمان داراب(ساراب)، سیمان خوزستان(سخوز)، سیمان ارومیه(ساروم)،سیمان بجنورد(سبجنو)، سیمان کردستان(سکرد)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
45 شیران شبندر کطبس وتجارت شکربن بازگشایی نمادهای معاملاتی(شیران)،(شبندر)،(کطبس)،(وتجارت)،(شکربن) 1400/2/1 09:18 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران(شیران)، پالایش نفت بندرعباس(شبندر)، ذغالسنگ نگین طبس(کطبس)، بانک تجارت(وتجارت)، کربن ایران(شکربن)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
46 بموتو سفانو سخزر وتوکاح حراج مجدد نمادهای معاملاتی(بموتو)،(سفانو)،(سخزر)،(وتوکاح) 1400/2/1 09:13 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های موتوژن(بموتو)، سیمان فارس نو(سفانو)، سیمان خزر(سخزر)، حق تقدم استفاده نشده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد(وتوکاح)با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
47 اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری امین یکم 1400/2/1 08:41 به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در آخرین روز هر ماه است، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(امین یکم) بیش از قیمت مبنای واحدهای سرمایه گذاری باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، حداکثر تا میزان 23 درصد سالیانه، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای آن(در صورت تحقق سود 23 درصد سالیانه) یا معادل قیمت مبنای آن بعلاوه سود تقسیم نشده(درصورت تحقق سود بیش از 23 درصد سالیانه) می گردد. میزان سود تعلق گرفته در قالب سود فروردین ماه 1400 مبلغ 207 ریال می باشد. پس از تقسیم سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمای گذاری صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا به مبلغ 10،041 ریال کاهش یافته است. به منظور تسریع در پرداخت سود تقسیمی مار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام گردد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
48 حبندر تعلیق نماد معاملاتی (حبندر1) 1400/2/1 08:41 به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به استناد بند 7 ماده 13 مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، نماد معاملاتی (حبندر1) بنا به تشخیص شرکت فرابورس ایران حداکثر تا تاریخ 1400/02/15 تعلیق شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
49 رتاپ نماد معاملاتی(رتاپ) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی 1400/2/1 08:28 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
50 تماوند آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نماد (تماوند1) 1400/2/1 08:26 به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 2650/خ/00 مورخ 1400/01/30 این شرکت، بازارگردانی سهام شرکت تامین سرمایه دماوند (تماوند1) با دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران و با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج، از امروز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 در تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران آغاز می گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیرعملیات بازار فرابورس ایران
51 اطلاعیه در خصوص تغییر دامنه نوسان قیمت سهام 1400/2/1 08:22 به اطلاع کلیه سرمایه گذاران و فعالین بازار می رساند،مطابق مصوبه هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار،از امروز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 تا اطلاع ثانوی،دامنه نوسان قیمت سهام در کلیه نمادهای معاملاتی بازارهای بورس اوراق بهادار تهران به صورت نامتقارن +6 و -3 درصد خواهد بود.همچنین دامنه نوسان در انواع اوراق با درآمد ثابت ،صندوق های قابل معامله ،اختیار معامله،اختیار فروش تبعی ،آ تی ،آ تی سبد سهام و اوراق تسهیلات مسکن بدون تغییر خواهد بود.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
52 وآرین آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی (وآرین1) 1400/2/1 08:21 به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 2651/خ/00 مورخ 1400/01/30 این شرکت، بازارگردانی سهام شرکت توسعه اقتصادی آرین (وآرین1) با دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران و با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج، از امروز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 در تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران آغاز می گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
53 فنابا عرضه واحدهای سرمایه‌گذاری تعهد شده و تادیه نشده در نماد معاملاتی(فنابا4) 1400/2/1 08:21 به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 2640/و/00 مورخ 1400/01/25 این شرکت، تعداد 7,000 واحد سرمایه‌گذاری تعهد شده و تادیه نشده صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی 35% تادیه در نماد معاملاتی (فنابا4) از روز یکشنبه مورخ 1400/01/29 لغایت روز شنبه مورخ 1400/02/04 از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران عرضه می‌شود. شایان ذکر است مبلغ فراخوان شده از جانب مدیر صندوق جهت تادیه، باید توسط کارگزار خریدار واحدهای مذکور همزمان با تسویه وجه معامله، به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز گردد. لازم به یاد آوری است با توجه به اینکه اوراق مذکور واحدهای سرمایه‌گذاری تادیه نشده می باشد، خریداران محترم امکان فروش واحدهای سرمایه‌گذاری خریداری شده را تا قبل از ثبت میزان تادیه شده صندوق ندارند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایرانمراجعه نمایید.مایران
54 کیسون آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی (کیسون1) 1400/2/1 08:20 به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 2654/خ/00 مورخ 1400/01/30 این شرکت، بازارگردانی سهام شرکت کیسون (کیسون1) با دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس ایران و با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج، از امروز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس ایران آغاز می گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
55 در خصوص تغییر دامنه نوسان قیمت سهام در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران 1400/2/1 08:19 به اطلاع می رساند؛ مطابق مصوبه هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، از امروز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 تا اطلاع ثانوی، دامنه نوسان قیمت سهام در کلیه نمادهای معاملاتی بازارهای اول و دوم فرابورس ایران به صورت +6 و -3 درصد خواهد بود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
56 محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی 1400/2/1 08:19 به اطلاع می رساند؛ موارد ذیل در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اعلام می‌گردد:1) اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد.2) محدودیت حجمی هر سفارش خرید(حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد 280 ورقه تعیین گردیده است.متقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند به اطلاعیه‌ شماره 10196/ن/96 مورخ 1396/11/16 و اطلاعیه شماره 2553/الف/99 مورخ 1399/12/10 این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران مراجعه نمایند. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
57 محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن 1400/2/1 08:18 به اطلاع می رساند؛ پیرو مصوبات شورای محترم پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعلام می‌گردد: 1-محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت 4 ماه خواهد بود. 2-محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط 4ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه9802، تسه9803، تسه9804 و تسه9805 مشمول محدودیت مذکور نمی باشند. 3-در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر 280 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی می باشد. 4- متقاضیان خرید می بایست محدودیت های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش منجرسیدگی به تخلفات گردد. متقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند به اطلاعیه‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
58 معاملات بورس انرژی ایران - بازار عمده فروشی برق 1400/2/1 08:03 1$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 1400/02/05 و 1400/02/06 و 1400/02/07 پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز می گردد. مدیریت عملیات بازار
59 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار20071) 1400/2/1 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار20071) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
60 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار20041) 1400/2/1 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار20041) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
61 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار20071) 1400/2/1 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار20071) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
62 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار20081) 1400/2/1 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار20081) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
63 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار20021) 1400/2/1 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار20021) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
64 شکربن توقف نماد (شکربن1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/2/1 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت کربن‌ ایران‌ (شکربن1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
65 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار20031) 1400/2/1 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار20031) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
66 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار20081) 1400/2/1 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار20081) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
67 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار20051) 1400/2/1 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار20051) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
68 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار20001) 1400/2/1 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار20001) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
69 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار20061) 1400/2/1 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار20061) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
70 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار20041) 1400/2/1 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار20041) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
71 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار20021) 1400/2/1 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار20021) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
72 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار20031) 1400/2/1 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار20031) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
73 معاملات بورس انرژی ایران - بازار عمده فروشی برق 1400/2/1 08:00 1$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 1400/02/31گشایش می یابند. مدیریت عملیات بازار
74 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار20001) 1400/2/1 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار20001) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
75 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار20061) 1400/2/1 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار20061) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
76 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار20011) 1400/2/1 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار20011) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
77 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار20051) 1400/2/1 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار20051) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
78 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار20011) 1400/2/1 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار20011) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
79 شصفها توقف نماد (شصفها1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1400/2/1 08:00 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (شصفها1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت پتروشیمی‌ اصفهان‌ متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
80 وتجارت توقف نماد (وتجارت1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/2/1 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت بانک تجارت (وتجارت1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
81 های وب توقف نماد (های وب1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف 1400/2/1 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت داده گسترعصرنوین-های وب (های وب1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
82 بمپنا توقف نماد (بمپنا1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1400/2/1 08:00 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (بمپنا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت تولید برق عسلویه مپنا متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
83 عدم تایید معاملات در برخی نمادهای معاملاتی 1400/1/31 16:23 به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز سه شنبه مورخ 1400/01/31 در نمادهای معاملاتی (تملی8091)، (کیش14021)، (حکمت011) و (صبا14011) مورد تأیید قرار نگرفت. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
84 وسناح اتمام پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده در نماد معاملاتی (وسناح1) 1400/1/31 15:30 به اطلاع می رساند؛ با توجه به فروش تمامی حق تقدم استفاده نشده شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سهامی عام) در نماد (وسناح1)، نماد معاملاتی مذکور متوقف گردید. مقتضی است کارگزارانی که حق تقدم مذکور را خریداری نموده اند، وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده را همزمان با تسویه وجه معامله حق تقدم به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نمایند. بدیهی است مسئولیت واریز وجه معامله حق تقدم و همچنین وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده (ارزش اسمی هر سهم) بر عهده کارگزار مربوطه می باشد. شرکت سپرده گذاری مرکزی، وجوه حق تقدم استفاده نشده را به کارگزار فروشنده پرداخت نموده و کارگزار فروشنده مکلف است وجوه مذکور را به حساب ناشر واریز نماید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
85 وسین ثعتما توقف نمادهای معاملاتی (وسین1) و (ثعتما1) 1400/1/31 15:26 به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت بیمه سینا (وسین1) و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر (ثعتما1) جهت برگزاری مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده و عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 1400/02/04 در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1400/01/31 متوقف گردید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
86 در خصوص تغییر دامنه نوسان قیمت سهام در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران 1400/1/31 15:18 به اطلاع می رساند؛ مطابق مصوبه هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، از روز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 تا اطلاع ثانوی، دامنه نوسان قیمت سهام در کلیه نمادهای معاملاتی بازارهای اول و دوم فرابورس ایران به صورت +6 و -3 درصد خواهد بود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
87 اطلاعیه در خصوص تغییر دامنه نوسان قیمت سهام 1400/1/31 15:13 به اطلاع کلیه سرمایه گذاران و فعالین بازار می رساند،مطابق مصوبه هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار،از روز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 تا اطلاع ثانوی،دامنه نوسان قیمت سهام در کلیه نمادهای معاملاتی بازارهای بورس اوراق بهادار تهران به صورت نامتقارن +6 و -3 درصد خواهد بود.همچنین دامنه نوسان در انواع اوراق با درآمد ثابت ،صندوق های قابل معامله ،اختیار معامله،اختیار فروش تبعی ،آ تی ،آ تی سبد سهام و اوراق تسهیلات مسکن بدون تغییر خواهد بود.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
88 اطلاعیه در خصوص تغییر دامنه نوسان قیمت سهام 1400/1/31 15:10 به اطلاع کلیه سرمایه گذاران و فعالین بازار می رساند،مطابق مصوبه هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار،از روز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 تا اطلاع ثانوی،دامنه نوسان قیمت سهام در کلیه نمادهای معاملاتی بازارهای بورس اوراق بهادار تهران به صورت نامتقارن +6 و -3 درصد خواهد بود.همچنین دامنه نوسان در انواع اوراق با درآمد ثابت ،صندوق های قابل معامله ،اختیار معامله،اختیار فروش تبعی ،آتی ،آتی سبد سهام و اوراق تسهیلات مسکن بدون تغییر خواهد بود.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
89 سجام توقف نماد (سجام1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1400/1/31 14:35 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (سجام1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
90 کطبس توقف نماد (کطبس1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/1/31 14:03 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ (کطبس1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
91 فولاد فملی اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(فولاد)،(فملی) 1400/1/31 13:38 به اطلاع می رساند، بخشی از معاملات انجام شده در نماد معاملاتی شرکت های فولاد مبارکه اصفهان(فولاد)،ملی صنایع مس ایران(فملی)به دلایل نظارتی در روز جاری سه شنبه مورخ 1400/01/31 تایید نگردید.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
92 خمحرکه توقف نماد (خمحرکه1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف 1400/1/31 13:21 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت نیرو محرکه‌ (خمحرکه1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
93 ضبدر توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضبدر30041) 1400/1/31 13:12 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت پالایش نفت بندرعباس (ضبدر30041) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد شبندر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
94 ضبدر توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضبدر30021) 1400/1/31 13:12 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت پالایش نفت بندرعباس (ضبدر30021) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد شبندر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
95 ضبدر توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضبدر30071) 1400/1/31 13:12 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت پالایش نفت بندرعباس (ضبدر30071) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد شبندر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
96 ضبدر توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضبدر30081) 1400/1/31 13:12 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت پالایش نفت بندرعباس (ضبدر30081) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد شبندر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
97 ضبدر توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضبدر30011) 1400/1/31 13:12 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت پالایش نفت بندرعباس (ضبدر30011) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد شبندر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
98 ضبدر توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضبدر30001) 1400/1/31 13:12 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت پالایش نفت بندرعباس (ضبدر30001) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد شبندر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
99 ضبدر توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضبدر30051) 1400/1/31 13:11 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت پالایش نفت بندرعباس (ضبدر30051) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد شبندر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
100 ضبدر توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضبدر30031) 1400/1/31 13:11 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت پالایش نفت بندرعباس (ضبدر30031) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد شبندر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
# نماد موضوع تاریخ متن پیام