پیغام های ناظر بازار بورس تهران

# نماد موضوع تاریخ متن پیام
1 چخزر مسدود نمودن دسترسی معامله گران برخط و غیربرخط در نماد (چخزر1) 99/9/11 16:31 به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به اتمام دوره ثبت سفارش در نماد (چخزر1) رأس ساعت 17:00 امروز سه شنبه مورخ 1399/09/11 ، مقتضی است رأس ساعت 17:00 هر گونه دسترسی معامله گران برخط و غیر برخط در نماد (چخزر1) مسدود شود. هرگونه مسئولیت ناشی از عدم مسدود بودن دسترسی معامله گران هر کارگزاری به عهده آن کارگزاری خواهد بود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
2 عدم تایید معاملات در برخی نمادهای معاملاتی 99/9/11 15:32 به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز سه شنبه مورخ 1399/09/11 در نمادهای معاملاتی اوراق اجاره تامین اجتماعی (شستا0011) و (شستا0031)، اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی 8061)، (تملی 8091)، (تملی 8031)، (تملی 8041) و (تملی 6121)، اوراق اجاره شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (صبا14011)، صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه 10% تأدیه(ونچر1)، اوراق مرابحه عام دولت3-شرایط خاص 0303 (اراد331)، اسناد خزانه اسلامی (اخزا7161)، اوراق مشارکت شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد021) و اوراق اجاره سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا9941) مورد تأیید قرار نگرفت. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
3 چخزر در خصوص عرضه اولیه سهام شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر1) 99/9/11 14:53 پیرو پیام های قبلی این مدیریت تاکید می گردد تاریخ تخصیص سهام شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام) در نماد معاملاتی (چخزر1) روز چهارشنبه مورخ 1399/09/12 و تاریخ شروع معاملات ثانویه در نماد معاملاتی مذکور از روز شنبه مورخ 1399/09/15 باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
4 ثتران توقف نماد (ثتران1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 99/9/11 14:19 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ثتران1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
5 پتایر توقف نماد (پتایر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 99/9/11 13:37 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت ایران‌ تایر (پتایر1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
6 چخزر آغاز دوره ثبت سفارش در نماد (چخزر1) 99/9/11 12:54 پیرو پیام قبلی این مدیریت در خصوص عرضه اولیه سهام شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام) در نماد (چخزر1) تاکید می‌شود دوره ثبت سفارش از ساعت13:00 لغایت 17:00 می باشد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
7 چخزر ثبت سفارش جهت عرضه اولیه به عموم در نماد معاملاتی (چخزر1) 99/9/11 12:36 به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 2299/الف/99 مورخ 1399/09/09، امروز سه شنبه مورخ 1399/09/11 ، ثبت سفارش جهت عرضه اولیه تعداد 30,000,000 سهم از سهام شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام) در نماد معاملاتی (چخزر1) و نمونیک CAWZ1 برای اولین بار پس از پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران انجام می شود. خرید صرفاً توسط کارگزاران دارای مجوز فعالیت در فرابورس صورت می‌گیرد. در این خصوص توجه به موارد زیر ضروری است: 1) دوره ثبت سفارش از ساعت 13:00 لغایت 17:00 می‌باشد. 2) کلیه معامله گران برخط و غیر برخط به صورت همزمان طی دوره ثبت سفارش می‌توانند اقدام به ورود سفارش خرید نمایند. 3) کلیه درخواست‌های خرید جهت ورود سفارش می‌بایست به قیمت محدود باشد. 4) دامنه قیمت در ثبت سفارش از مبلغ 24,000 ریال تا مبلغ 25,000 ریال می‌باشد. 5) حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی تعداد 20 سهم می‌باشد. 6) هر خریدار صرفا مجاز ب 7) سفارش‌های ثبت شده طی دوره ثبت سفارش قابل اصلاح یا حذف هستند. پس از پایان این دوره، ورود، حذف یا اصلاح سفارش مجاز نیست. بدیهی است کارگزاران محترم می بایست راس ساعت 17:00 هرگونه دسترسی معامله گران برخط و غیر برخط را مسدود نمایند. 8) ثبت سفارش با کد گروهی مجاز نیست. 9) مدیر عرضه شرکت کارگزاری صبا تأمین (سهامی خاص) می‌باشد. 10) متعهدین خرید و سقف تعهد: شرکت کارگزاری صبا تأمین (سهامی خاص) و شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) هریک به میزان 25 درصد از سهام قابل عرضه در روز عرضه اولیه. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
8 واحصا عرضه عمده سهام غیرمدیریتی شرکت احیا صنایع خراسان(واحصا4) 99/9/11 12:35 کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 2273/خ/99 مورخ 1399/09/03 این شرکت، تعداد 2,135,393 سهم معادل 1/01 درصد (یک ممیز یک صدم درصد) سهام غیر مدیریتی شرکت احیا صنایع خراسان (سهامی عام) در نماد معاملاتی (واحصا4) با قیمت پایه کل 71،749،204،800 ریال فردا چهارشنبه مورخ 1399/09/12، از طریق بازار پایه فرابورس ایران، مورد عرضه قرار می گیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس
9 ضغدر توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضغدر11201) 99/9/11 12:25 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ ‌ (ضغدر11201) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وغدیر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
10 ضغدر توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضغدر11271) 99/9/11 12:25 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ ‌ (ضغدر11271) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وغدیر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
11 طغدر توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طغدر11211) 99/9/11 12:25 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ ‌ (طغدر11211) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وغدیر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
12 طغدر توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طغدر11231) 99/9/11 12:25 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ ‌ (طغدر11231) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وغدیر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
13 طغدر توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طغدر11261) 99/9/11 12:24 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ ‌ (طغدر11261) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وغدیر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
14 ضغدر توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضغدر11221) 99/9/11 12:24 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ ‌ (ضغدر11221) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وغدیر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
15 طغدر توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طغدر11191) 99/9/11 12:24 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ ‌ (طغدر11191) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وغدیر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
16 هغدیر توقف نماد معاملاتی اختیار فروش تبعی (هغدیر9121) 99/9/11 12:24 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلد ینگ‌ (هغدیر9121) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وغدیر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
17 ضغدر توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضغدر11231) 99/9/11 12:24 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ ‌ (ضغدر11231) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وغدیر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
18 ضغدر توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضغدر11211) 99/9/11 12:24 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ ‌ (ضغدر11211) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وغدیر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
19 ضغدر توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضغدر11191) 99/9/11 12:23 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ ‌ (ضغدر11191) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وغدیر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
20 طغدر توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طغدر11251) 99/9/11 12:23 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ ‌ (طغدر11251) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وغدیر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
21 ضغدر توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضغدر11241) 99/9/11 12:23 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ ‌ (ضغدر11241) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وغدیر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
22 طغدر توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طغدر11281) 99/9/11 12:23 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ ‌ (طغدر11281) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وغدیر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
23 ضغدر توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضغدر11261) 99/9/11 12:23 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ ‌ (ضغدر11261) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وغدیر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
24 طغدر توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طغدر11221) 99/9/11 12:23 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ ‌ (طغدر11221) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وغدیر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
25 طغدر توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طغدر11201) 99/9/11 12:23 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ ‌ (طغدر11201) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وغدیر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
26 ضغدر توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضغدر11181) 99/9/11 12:23 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ ‌ (ضغدر11181) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وغدیر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
27 طغدر توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طغدر11271) 99/9/11 12:23 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ ‌ (طغدر11271) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وغدیر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
28 ضغدر توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضغدر11281) 99/9/11 12:23 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ ‌ (ضغدر11281) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وغدیر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
29 طغدر توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طغدر11181) 99/9/11 12:23 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ ‌ (طغدر11181) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وغدیر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
30 ضغدر توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضغدر11251) 99/9/11 12:22 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ ‌ (ضغدر11251) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وغدیر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
31 طغدر توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طغدر11241) 99/9/11 12:22 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ ‌ (طغدر11241) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وغدیر متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
32 وغدیر توقف نماد (وغدیر1) به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت 99/9/11 12:22 به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدین گ‌ (وغدیر1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالین محترم دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ویا سوال، نقطه نظرات خود را حداکثر تا پایان روز جاری در تارنمای مذکور به نشانی tedan.ir جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
33 تکمبا وسکرد وسقم وسخراش وسخراج وسصفا توقف نمادهای معاملاتی(تکمبا)، (وسکرد)، (وسقم)،(وسخراش)،(وسخراج)، (وسصفا) 99/9/11 12:06 به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های کمباین سازی ایران(تکمبا)، سرمایه گذاری استان کردستان(وسکرد)، سرمایه گذاری استان قم(وسقم)، سرمایه گذاری استان خراسان شمالی(وسخراش)، سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی(وسخراج)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضا هیئت مدیره و سرمایه گذاری استان اصفهان(وسصفا)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی متوقف خواهند شد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
34 شراز تغییر وضعیت نماد (شراز1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد 99/9/11 11:43 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پالایش نفت شیراز (شراز1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد، تا پایان جلسه معاملاتی امروز در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد. ضروری است سرمایه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روی تارنمای کدال و سایر عوامل موثر بر قیمت سهم را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. بدیهی است انجام معاملات در نماد (شراز1) از ابتدای جلسه معاملاتی بعد در دامنه نوسان روزانه قیمت آغاز می شود. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
35 ثشرقح بازگشایی نماد معاملاتی حق تقدم استفاده نشده(ثشرقح) 99/9/11 11:33 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی حق تقدم شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق(ثشرقح)جهت عرضه 475ر112ر64 عدد حق تقدم استفاده نشده با محدودیت هر دستور خرید حداکثر 000ر200 عدد ،<<بدون محدودیت نوسان قیمت>>آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکراست تنها کارگزار معرف <<ناظر>> حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش می باشد و خریداران، حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت <<قابلیت معامله مجدد را ندارد>>. همچنین کارگزارخریدار موظف به پرداخت وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده می باشد، لذا خواهشمندست کارگزاران محترم نسبت به این موضوع دقت نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
36 پالایش اطلاعیه درخصوص معاملات ثانویه صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم (پالایش) 99/9/11 11:27 به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، بازگشایی نماد معاملاتی صندوق سرمایه گذاری پالایش یکم(پالایش) بدون دامنه نوسان بوده و زمان انجام معامله از ساعت 11:45 الی 12:30 می باشد. همچنین دوره سفارش گیری در نماد مذکور از ساعت 11:45 الی 12:00 می باشد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
37 پالایش آغاز معاملات ثانویه صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم (پالایش) 99/9/11 11:24 به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات ثانویه صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم(پالایش) از امروز سه شنبه مورخ 1399/09/11 در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. لازم به ذکر است تمامی اشخاص دارنده واحدهای صندوق، برای انجام معاملات ثانویه باید با طی فرآیندهای مربوطه، اقدام به اخذ کد بورسی نمایند. همچنین اشخاصی که واحدهای صندوق به پرتفوی سرمایه گذاری آنها اضافه نشده است لازم است درخواست تغییر کارگزار ناظر را برای کارگزار خود ارسال نمایند. سایر مشخصات به شرح زیر می باشد: نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری در سهام با مدیریت غیرفعال، تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی پذیره نویسی شده: 1،324،173،348 واحد، مبلغ اسمی هر واحد: 100,000 ریال ، مؤسس: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ، متولی: موسسه ارقام نگر آریا ، مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه نوین ، حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار ، بازارگردان: مطاصندوق، مدیر صندوق از 5 درصد از منابع نقد باقی مانده جهت انجام فعالیت بازارگردانی در قالب بازخرید واحدها به نام صندوق استفاده خواهد نمود. شرایط بازارگردانی: دامنه مظنه حداکثر 5 درصد، حداقل سفارش انباشته 500،000 واحد، حداقل معاملات روزانه 2،000،000 واحد، شرایط خرید اوراق: حداقل تعداد واحدهای قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی/حقوقی: 1 واحد ، حداکثر تعداد واحدهای قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی/ حقوقی: نامحدود، نحوه تسویه و پایاپای معاملات: T+2. سرمایه گذاران محترم می توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه شماره 181/78541 مورخ 1399/06/04 منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه نمایند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
38 دتوزیع توقف نماد معاملاتی (دتوزیع1) 99/9/11 10:50 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت توزیع داروپخش (دتوزیع1) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 1399/09/15 در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1399/09/11 متوقف می شود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
39 سهگمت بازگشایی نماد معاملاتی(سهگمت) 99/9/11 10:50 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت سیمان هگمتان(سهگمت)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
40 چخزر در خصوص عرضه اولیه سهام شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر1) 99/9/11 10:48 به اطلاع می رساند دوره ثبت سفارش عرضه اولیه سهام شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام) در نماد (چخزر1) از ساعت 13:00 لغایت 17:00 می باشد. جزئیات مربوط به عرضه فوق متعاقبا اطلاع رسانی می گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
41 آغاز معاملات ثانویه اوراق مرابحه عام دولت 99/9/11 10:43 به اطلاع می‌رساند؛ اوراق مرابحه عام دولت 4-شرایط خاص 0107 در نماد معاملاتی (اراد451)، اوراق مرابحه عام دولت 4-شرایط خاص 0206 در نماد معاملاتی (اراد491)، اوراق مرابحه عام دولت 5-شرایط خاص 0207 در نماد معاملاتی (اراد531)، اوراق مرابحه عام دولت5-شرایط خاص 0308 در نماد معاملاتی (اراد561) و اوراق مرابحه عام دولت 5-شرایط خاص 0309 در نماد معاملاتی (اراد571) پس از پذیره‌نویسی به منظور آغاز معاملات ثانویه، امروز سه شنبه مورخ 1399/09/11 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران گشایش می‌یابد. اوراق مذکور در نماد معاملاتی (اراد451) 26 ماهه با نرخ 16 درصد سالانه، در نماد معاملاتی (اراد491) 36 ماهه با نرخ 17 درصد سالانه، در نماد معاملاتی (اراد531) 37 ماهه با نرخ 17 درصد سالانه، در نماد معاملاتی (اراد561) 48 ماهه با نرخ 18 درصد سالانه و در نماد معاملاتی (اراد571) 48 ماهه با نرخ 18 درصد سالانهین خصوص توجه به موارد ذیل ضروریست: 1) محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) به میزان 25.000 ورقه می‌باشد. 2) اوراق با شرایط خاص و فاقد بازارگردان می‌باشد. 3) تسویه حساب و پایاپای این اوراق به صورت T+1 می‌باشد. سایر اطلاعات این اوراق در اطلاعیه های شماره 2029/ن/99 مورخ 1399/05/15 ، 2272/ن/99 مورخ 1399/09/03 ، 2089/ن/99 مورخ 1399/06/05 ، 2113/ن/99 مورخ 1399/06/22 و شماره 2248/ن/99 مورخ 1399/08 /26 این شرکت در سایت رسمی فرابورس ایران در دسترس می‌باشد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
42 کایتاح پایان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام در نماد (کایتاح1) 99/9/11 10:28 کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت ایتالران در نماد (کایتاح1) در تاریخ 1399/09/11، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1399/09/11 متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 1390/05/18 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد بخشنامه شماره 11010040 موضوع نامه شماره 121/150481 مورخ 30/05/1390 اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس
43 وسناح پایان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام در نماد (وسناح1) 99/9/11 10:28 کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا در نماد (وسناح1) در تاریخ 1399/09/11، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1399/09/11 متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 1390/05/18 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد بخشنامه شماره 11010040 موضوع نامه شماره 121/150481 مورخ 30/05/1390 اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس
44 حآسا آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی (حآسا1) 99/9/11 10:27 به اطلاع می‌رساند؛ براساس اطلاعیه‌ شماره 2300/الف/99 مورخ 1399/09/10 این شرکت، بازارگردانی سهام شرکت آسا سیر ارس (حآسا1) با دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار‌های اول و دوم فرابورس ایران با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج از روز چهارشنبه مورخ 1399/09/12 در بازار دوم فرابورس ایران آغاز می گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به اطلاعیه‌ مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
45 حپارسا تغییر وضعیت نماد (حپارسا1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد 99/9/11 10:25 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می‌گیرد. ضروری است سرمایه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روی تارنمای کدال و سایر عوامل موثر بر قیمت سهم را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. بدیهی است پس از اتمام مدت زمان مذکور، انجام معاملات در نماد (حپارسا1) آغاز می شود. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
46 بگیلان توقف نماد معاملاتی (بگیلان1) 99/9/11 10:22 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 1399/09/15 در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1399/09/11 متوقف می شود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
47 آسیا بازگشایی نماد معاملاتی(آسیا) 99/9/11 10:19 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت بیمه آسیا(آسیا)با توجه به انتشار اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در تارنمای کدال در خصوص تغییرات بیش از 50درصدی قیمت سهام به شماره پیگیری 699201 مورخ 1399/09/11 با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد، ضروری است سرمایه گذاران محترم با توجه به تغییرات بیش از 50درصدی قیمت سهام،اطلاعات منتشر شده در تارنمای کدال(codal.ir)که تنها مرجع رسمی انتشار اطلاعات توسط ناشر می باشد را مبنای تصمیم گیری خود قرار داده و از توجه به اخبار و شایعات منتشر شده در فضای مجازی و غیر رسمی اجتناب نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
48 ولصنم وقفه معاملاتی نماد (ولصنم1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت 99/9/11 10:14 به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
49 شسم خصدرا بازگشایی نمادهای معاملاتی (شسم1) و (خصدرا1) 99/9/11 10:07 کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت تولید سموم علف کش(شسم1) و شرکت صنعتی دریائی ایران (خصدرا1)، پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ 1399/09/11 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، در صورت لزوم، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می‌گردد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس
50 قچار بازگشایی نماد معاملاتی (قچار1) 99/9/11 09:46 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار1) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه و اعمال تصمیمات مجمع مذکور در سامانه معاملات و افشای اطلاعات بااهمیت، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ 1399/09/11 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
51 غمینو تغییر وضعیت نماد (غمینو1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد 99/9/11 09:42 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می‌گیرد. ضروری است سرمایه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روی تارنمای کدال و سایر عوامل موثر بر قیمت سهم را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. بدیهی است پس از اتمام مدت زمان مذکور، انجام معاملات در نماد (غمینو1) آغاز می شود. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
52 وملل توقف نماد معاملاتی (وملل1) 99/9/11 09:38 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت اعتباری ملل (وملل1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 1399/09/15 در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1399/09/11 متوقف می شود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
53 شاوان تغییر وضعیت نماد (شاوان1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد 99/9/11 09:36 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پالایش نفت لاوان (شاوان1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می‌گیرد. ضروری است سرمایه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روی تارنمای کدال و سایر عوامل موثر بر قیمت سهم را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. بدیهی است پس از اتمام مدت زمان مذکور، انجام معاملات در نماد (شاوان1) آغاز می شود. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
54 فاراک وقفه معاملاتی نماد (فاراک1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت 99/9/11 09:26 به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت ماشین‌ سازی‌ اراک‌ (فاراک1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
55 کسرا شپارس پرداخت بازگشایی نمادهای معاملاتی(کسرا)،(شپارس)،(پرداخت) 99/9/11 09:19 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های سرامیک های صنعتی اردکان(کسرا)، بین المللی محصولات پارس(شپارس)،به پرداخت ملت(پرداخت)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
56 وسینا توقف نماد (وسینا1) به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت 99/9/11 09:19 به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بانک سینا (وسینا1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالین محترم دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ویا سوال، نقطه نظرات خود را حداکثر تا پایان روز جاری در تارنمای مذکور به نشانی tedan.ir جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
57 حفاری ولغدر بازگشایی نمادهای معاملاتی(حفاری)،(ولغدر) 99/9/11 09:14 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های حفاری شمال(حفاری)، لیزینگ خودرو غدیر (ولغدر)با با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
58 ریشمک توقف نماد (ریشمک1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصد نماد اصلی 99/9/11 09:10 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی (ریشمک1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصد در نماد اصلی، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طی روز جاری از طریق سامانه تدان، جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر، ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
59 تسه پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی (تسه97091) 99/9/11 09:10 به اطلاع می‌رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1397/09/15 در نماد معاملاتی (تسه97091) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 1399/09/15 به اتمام می‌رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز شنبه مورخ 1399/09/15 متوقف می‌شود. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتباراوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1397/09/15 در نماد معاملاتی (تسه97091) جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 1399/10/15 می‌باشد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
60 غپآذر تغییر وضعیت نماد (غپآذر1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد 99/9/11 09:07 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می‌گیرد. ضروری است سرمایه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روی تارنمای کدال و سایر عوامل موثر بر قیمت سهم را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. بدیهی است پس از اتمام مدت زمان مذکور، انجام معاملات در نماد (غپآذر1) آغاز می شود. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
61 ضسپا توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضسپا11011) 99/9/11 09:07 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت سایپا (ضسپا11011) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد خساپا متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
62 ضسپا توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضسپا11051) 99/9/11 09:07 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت سایپا (ضسپا11051) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد خساپا متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
63 کروی وقفه معاملاتی نماد (کروی1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت 99/9/11 09:07 به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ (کروی1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
64 طسپا توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طسپا11061) 99/9/11 09:07 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت سایپا (طسپا11061) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد خساپا متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
65 فمراد داسوه حراج مجدد نمادهای معاملاتی(فمراد)،(داسوه) 99/9/11 09:07 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های آلومراد(فمراد)، داروسازی اسوه(داسوه) با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
66 ضسپا توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضسپا11041) 99/9/11 09:07 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت سایپا (ضسپا11041) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد خساپا متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
67 ضسپا توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضسپا11071) 99/9/11 09:06 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت سایپا (ضسپا11071) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد خساپا متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
68 طسپا توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طسپا11011) 99/9/11 09:06 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت سایپا (طسپا11011) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد خساپا متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
69 طسپا توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طسپا11051) 99/9/11 09:06 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت سایپا (طسپا11051) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد خساپا متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
70 طسپا توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طسپا11001) 99/9/11 09:06 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت سایپا (طسپا11001) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد خساپا متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
71 طسپا توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طسپا11071) 99/9/11 09:06 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت سایپا (طسپا11071) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد خساپا متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
72 ضسپا توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضسپا11031) 99/9/11 09:05 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت سایپا (ضسپا11031) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد خساپا متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
73 طسپا توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طسپا11021) 99/9/11 09:05 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت سایپا (طسپا11021) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد خساپا متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
74 ضسپا توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضسپا11081) 99/9/11 09:05 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت سایپا (ضسپا11081) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد خساپا متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
75 ضسپا توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضسپا11061) 99/9/11 09:05 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت سایپا (ضسپا11061) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد خساپا متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
76 ضسپا توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضسپا11001) 99/9/11 09:05 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت سایپا (ضسپا11001) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد خساپا متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
77 طسپا توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طسپا11041) 99/9/11 09:05 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت سایپا (طسپا11041) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد خساپا متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
78 طسپا توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طسپا11081) 99/9/11 09:04 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت سایپا (طسپا11081) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد خساپا متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
79 طسپا توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طسپا11031) 99/9/11 09:04 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت سایپا (طسپا11031) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد خساپا متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
80 ضسپا توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضسپا11021) 99/9/11 09:04 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت سایپا (ضسپا11021) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد خساپا متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
81 خساپا توقف نماد (خساپا1) به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت 99/9/11 09:04 به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سایپا (خساپا1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالین محترم دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ویا سوال، نقطه نظرات خود را حداکثر تا پایان روز جاری در تارنمای مذکور به نشانی tedan.ir جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
82 بکام وقفه معاملاتی نماد (بکام1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت 99/9/11 09:03 به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (بکام1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
83 حآسا تغییر وضعیت نماد (حآسا1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد 99/9/11 09:03 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت آسیا سیر ارس (حآسا1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می‌گیرد. ضروری است سرمایه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روی تارنمای کدال و سایر عوامل موثر بر قیمت سهم را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. بدیهی است پس از اتمام مدت زمان مذکور، انجام معاملات در نماد (حآسا1) آغاز می شود. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
84 واجد شرایط خاص پذیره‌نویسی اوراق مرابحه عام دولت (واجد شرایط خاص) 99/9/11 08:43 به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 2286/ن/99 مورخ 1399/09/08 و 2302/ن/99 مورخ 1399/09/10 این شرکت، اوراق مرابحه عام دولت 5- شرایط خاص 0109 در نماد معاملاتی (اراد541) و نمونیک G54Q1 با تعداد 1،463،222 ورقه و اوراق مرابحه عام دولت 5- شرایط خاص 0209 در نماد معاملاتی(اراد551) و نمونیک G55Q1 با تعداد 26،714،000 ورقه و اوراق مرابحه عام دولت 5-شرایط خاص 0110 در نماد معاملاتی (اراد581) و نمونیک G58Q1 با تعداد 27,500,000 ورقه با قیمت اسمی هر ورقه 1،000،000 ریال امروز سه شنبه مورخ 1399/09/11 پذیره‌‌نویسی می‌شود. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: 1) مدت اوراق در نماد معاملاتی(اراد541) 26 ماه و نرخ16% و در نماد معاملاتی (اراد551) 37 ماه و نرخ 17% و در نماد معاملاتی (اراد581) 25 ماه و نرخ 16% می باشد. 2) اوراق با شرایط خاص و فاقد متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان می‌باشد. 3) تسویه و پایاپای این اوراق به صورت T+ پذیره‌نویسی، معاملات ثانویه این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران آغاز می‌گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره این اوراق می‌توانید به اطلاعیه‌های مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
85 معاملات بورس انرژی ایران - بازار عمده فروشی برق 99/9/11 08:09 1$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 99/09/15 ونمادهای بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی 99/09/15 پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز می گردد. مدیریت عملیات بازار
86 معاملات بورس انرژی ایران - بازار عمده فروشی برق 99/9/11 08:07 1$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 99/10/11 گشایش می یابند. مدیریت عملیات بازار
87 آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در برخی نمادهای معاملاتی 99/9/11 08:04 به اطلاع می‌رساند؛ براساس اطلاعیه‌های شماره 2295/الف/99 مورخ 1399/09/09 و 2297/الف/99 مورخ 1399/09/09 این شرکت، بازارگردانی سهام شرکت های افرا نت (افرا1)، تولیدی و خدماتی نسوز توکا (کتوکا1)، توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا)، توکا ریل(توریل1) و فولاد هرمزگان جنوب(هرمز1) با دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار‌های اول و دوم فرابورس ایران با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج از امروز سه شنبه مورخ 1399/09/11 در بازار فرابورس ایران آغاز می گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به اطلاعیه‌های مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
88 محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی 99/9/11 08:04 به اطلاع می رساند؛ موارد ذیل در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اعلام می‌گردد: 1) اعتبار اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) در بازار فرابورس در نمادهای معاملاتی (تملی7101) و قبل از آن از روز 15 ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت 3 سال و اعتبار مابقی نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) در بازار فرابورس از روز 15 ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت 2 سال تقویمی می‌باشد. 2) اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد. 3) محدودیت حجمی هرسفارش خرید(حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد 240 ورقه تعیین گردیده است. متقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند اطمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند.مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
89 محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن 99/9/11 08:04 به اطلاع می رساند؛ پیرو مصوبات شورای محترم پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعلام می‌گردد: 1-محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت 4 ماه خواهد بود. 2-محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط 4ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه9709، تسه 9710 ، تسه9711 و تسه 9712مشمول محدودیت مذکور نمی باشند. 3-در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر 280 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی می باشد. 4- متقاضیان خرید می بایست محدودیت های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش منجمتقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند به اطلاعیه‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
90 ممسنی تداوم تعلیق نماد معاملاتی (ممسنی1) 99/9/11 08:01 کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، با توجه به عدم رفع ابهام وضعیت اطلاعاتی شرکت پتروشیمی ممسنی ، تعلیق نماد معاملاتی (ممسنی1) بنا به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا تاریخ 1399/09/24 ادامه می‌یابد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران
91 کازرو تداوم تعلیق نماد معاملاتی (کازرو1) 99/9/11 08:01 کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، با توجه به عدم رفع ابهام وضعیت اطلاعاتی شرکت پتروشیمی کازرون ، تعلیق نماد معاملاتی (کازرو1) بنا به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا تاریخ 1399/09/24 ادامه می‌یابد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران
92 دهدشت تداوم تعلیق نماد معاملاتی (دهدشت1) 99/9/11 08:01 کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، با توجه به عدم رفع ابهام وضعیت اطلاعاتی شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت ، تعلیق نماد معاملاتی (دهدشت1) بنا به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا تاریخ 1399/09/24 ادامه می‌یابد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران
93 شغدیر تغییر وضعیت نماد (شغدیر1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد 99/9/11 08:01 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی غدیر (شغدیر1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می‌گیرد. ضروری است سرمایه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روی تارنمای کدال و سایر عوامل موثر بر قیمت سهم را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. بدیهی است پس از اتمام مدت زمان مذکور، انجام معاملات در نماد (شغدیر1) آغاز می شود. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
94 فروی توقف نماد (فروی1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصد نماد اصلی 99/9/11 08:01 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی (فروی1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصد در نماد اصلی، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طی روز جاری از طریق سامانه تدان، جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر، ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
95 پاسا توقف نماد (پاسا1) به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت 99/9/11 08:01 به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت ایران‌یاساتایرورابر (پاسا1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالین محترم دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ویا سوال، نقطه نظرات خود را حداکثر تا پایان روز جاری در تارنمای مذکور به نشانی tedan.ir جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
96 دیران توقف نماد (دیران1) به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت 99/9/11 08:00 به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت ‌ایران‌دارو (دیران1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالین محترم دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ویا سوال، نقطه نظرات خود را حداکثر تا پایان روز جاری در تارنمای مذکور به نشانی tedan.ir جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
97 خصدرا توقف نماد (خصدرا1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 99/9/11 08:00 کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (خصدرا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌ متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران
98 ورنا ادامه توقف نماد (ورنا1) به علت عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت 99/9/11 08:00 به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir توقف نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا1)، با توجه به عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت حداکثر برای 2 روز کاری ادامه می یابد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
99 خصدرا توقف نماد (خصدرا1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 99/9/11 08:00 کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (خصدرا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌ متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران
100 حفاری توقف نماد (حفاری1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 99/9/11 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت حفاری شمال (حفاری1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
# نماد موضوع تاریخ متن پیام