صنایع بورس و طبقه بندی صنایع بورسی نمایش صنایع با ورود و خروج پول حقیقی, ارزش صف خرید و فروش لحظه ای (آنلاین)

# ID نام تعداد نماد
764
نماد مثبت
287
نماد منفی
328
صف خرید
162
صف فروش
168
درصد صف خرید درصد مثبت ورود و خروج پول حقیقی (میلیون تومان)
-769,799
ارزش صف خرید (میلیون تومان)
1,664,678
ارزش صف فروش (میلیون تومان)
5,507,176
ارزش کل معاملات (میلیون تومان)
20,977,482
1 53 برد سهام گراف صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 58 0 0 0 0 0% 0% 281,818 55,137 33,036 3,046,763
2 40 برد سهام گراف سيمان، آهك و گچ 41 32 3 25 2 61% 78% 54,762 231,382 40,667 492,750
3 34 برد سهام گراف مواد و محصولات دارويي 53 20 30 10 8 19% 38% 12,984 80,274 36,411 432,741
4 57 برد سهام گراف رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن 18 7 8 7 6 39% 39% 7,411 297,909 25,301 136,520
5 47 برد سهام گراف حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 13 7 5 4 3 31% 54% 6,834 35,244 25,486 312,217
6 26 برد سهام گراف ماشين آلات و تجهيزات 12 5 5 4 2 33% 42% 6,087 16,350 3,321 76,062
7 39 برد سهام گراف كاشي و سراميك 9 6 1 5 1 56% 67% 3,138 45,565 2,684 221,875
8 13 برد سهام گراف استخراج زغال سنگ 3 2 1 2 0 67% 67% 2,108 7,616 83 33,915
9 25 برد سهام گراف ساخت محصولات فلزي 11 6 3 5 2 45% 55% 462 15,365 12,303 81,479
10 27 برد سهام گراف ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 11 5 6 3 5 27% 45% 393 11,315 33,954 221,088
11 28 برد سهام گراف ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 3 1 2 0 1 0% 33% -433 13 8,490 55,858
12 50 برد سهام گراف واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي 12 7 5 5 3 42% 58% -927 56,473 23,529 103,160
13 48 برد سهام گراف حمل و نقل آبي 2 0 2 0 1 0% 0% -1,464 1 3,638 3,607
14 17 برد سهام گراف منسوجات 4 3 1 2 1 50% 75% -1,741 20,128 673 15,143
15 59 برد سهام گراف خدمات فني و مهندسي 6 4 2 4 0 67% 67% -1,825 61,455 13 57,945
16 18 برد سهام گراف محصولات چوبي 2 1 1 1 1 50% 50% -1,826 24,671 14,701 13,806
17 36 برد سهام گراف پيمانكاري صنعتي 3 0 1 0 1 0% 0% -2,041 1 15,828 2,850
18 58 برد سهام گراف اطلاعات و ارتباطات 3 0 3 0 2 0% 0% -2,170 1 8,019 29,380
19 19 برد سهام گراف محصولات كاغذي 4 2 2 2 1 50% 50% -2,345 13,283 361 82,092
20 41 برد سهام گراف ساير محصولات كاني غيرفلزي 31 13 11 12 8 39% 42% -3,789 66,739 117,259 136,429
21 14 برد سهام گراف استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف 2 0 2 0 1 0% 0% -4,440 23 2,218 28,860
22 38 برد سهام گراف خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري 3 1 1 0 1 0% 33% -6,764 7 8,592 58,809
23 22 برد سهام گراف لاستيك و پلاستيك 12 6 4 4 2 33% 50% -6,816 12,119 1,834 85,153
24 21 برد سهام گراف فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 13 11 2 3 0 23% 85% -7,600 119,181 385 1,192,234
25 45 برد سهام گراف ساير واسطه گريهاي مالي 8 2 6 1 2 13% 25% -8,675 2,081 10,447 129,185
26 12 برد سهام گراف زراعت و خدمات وابسته 19 4 11 4 9 21% 21% -8,944 44,901 33,006 148,057
27 33 برد سهام گراف محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 44 14 24 11 15 26% 33% -10,587 78,989 139,169 650,342
28 42 برد سهام گراف هتل و رستوران 6 2 3 2 3 33% 33% -10,920 9,698 92,162 59,058
29 30 برد سهام گراف قند و شكر 16 4 10 4 4 25% 25% -10,931 47,058 11,009 115,170
30 49 برد سهام گراف مخابرات 2 1 1 0 0 0% 50% -11,123 21 3 30,814
31 52 برد سهام گراف فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط 18 7 7 1 3 6% 39% -26,251 268 58,455 235,711
32 15 برد سهام گراف استخراج کانه هاي فلزي 14 6 6 2 2 14% 43% -31,052 11,236 95,362 244,945
33 32 برد سهام گراف عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 13 3 9 0 1 0% 23% -32,126 82 2,714 164,610
34 55 برد سهام گراف انبوه سازي، املاك و مستغلات 37 4 25 4 16 11% 11% -35,440 19,605 231,878 309,424
35 43 برد سهام گراف سرمايه گذاريها 63 15 32 5 22 8% 24% -60,927 37,845 117,030 402,834
36 51 برد سهام گراف بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي 26 11 13 2 7 8% 42% -65,639 8,754 20,189 423,313
37 35 برد سهام گراف محصولات شيميايي 60 28 27 12 10 20% 47% -101,813 64,331 85,702 690,901
38 24 برد سهام گراف فلزات اساسي 40 24 13 8 1 20% 60% -124,839 35,471 4,897 1,345,051
39 29 برد سهام گراف خودرو و ساخت قطعات 37 10 26 7 13 19% 27% -138,313 34,796 106,010 1,151,468
40 44 برد سهام گراف بانكها و موسسات اعتباري 20 7 8 0 3 0% 35% -152,082 1,746 40,934 477,098
41 31 برد سهام گراف شرکتهاي چند رشته اي صنعتي 5 5 0 0 0 0% 100% -286,977 4,940 466 737,179
# ID نام تعداد نماد
نماد مثبت
نماد منفی
صف خرید
صف فروش
درصد صف خرید درصد مثبت ورود و خروج پول حقیقی (میلیون تومان)
ارزش صف خرید (میلیون تومان)
ارزش صف فروش (میلیون تومان)
ارزش کل معاملات (میلیون تومان)